Polskie Państwo Podziemne

13.02.2012 aktualizacja 31.08.2016

70. rocznica powstania Armii Krajowej

14.02.1942 Patrol por. Stanisława Jankowskiego "Agatona" z batalionu Pięść na pl. Kazimierza Wielkiego w drodze do Śródmieścia. Warszawa 01.08.1944. Fot. PAP/Reprodukcja Patrol por. Stanisława Jankowskiego "Agatona" z batalionu Pięść na pl. Kazimierza Wielkiego w drodze do Śródmieścia. Warszawa 01.08.1944. Fot. PAP/Reprodukcja

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie. Utworzona przed 70 laty AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

Armia Krajowa była konspiracyjną organizacją wojskową stanowiącą integralną część Sił Zbrojnych RP. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. W zamierzeniach rządu miała być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną, a jej Komendant Główny jedynym, upełnomocnionym przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej. Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony i przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec.

Kolejnymi dowódcami AK byli generałowie: Stefan Rowecki ps. Grot - do 30 czerwca 1943 roku, Tadeusz Komorowski ps. Bór - do 2 października 1944 roku, Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek - do 19 stycznia 1945 roku. Komendant Główny AK podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych. 

Postacie

 • Gen. Tadeusz Bór-Komorowski. Fot. CAW

  Bór-Komorowski Tadeusz

  -
 • Antoni Chruściel. Fot. PAP

  Chruściel Antoni

  -
 • Gen. August Emil Fieldorf. Fot. NAC

  Fieldorf August Emil

  -
 • Jan Karski. Źródło: Muzeum Historii Polski, dzięki uprzejmości Archiwum Instytutu Hoovera w Kalifornii

  Karski Jan

  -
 • Jan Nowak-Jeziorański. Fot. PAP/CAF/W. Rozmysłowicz

  Nowak-Jeziorański Jan

  -
 • Leopold Okulicki. Fot. NAC

  Okulicki Leopold

  -
 • Witold Pilecki. Fot. PAP/CAF

  Pilecki Witold

  -
 • Stefan Rowecki. Fot. PAP/CAF/Archiwum

  Rowecki Stefan

  -
 • Kazimierz Sosnkowski. Fot. CAW

  Sosnkowski Kazimierz

  -
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL