Kościół katolicki w PRL

01.06.2009 aktualizacja 31.07.2016

Alojzy Orszulik

Urodził się 21 czerwca 1928 r. w Baranowicach Śląskich w wielodzietnej rodzinie chłopskiej.

W czasie okupacji pracował jako robotnik. Po zakończeniu wojny działał w Stowarzyszeniu Sodalicji Mariańskiej.

Od 1948 r. uczył się w Małym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Chełmnie nad Wisłą.

Po zdaniu matury w 1951 r. wstąpił do nowicjatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego w Ząbkowicach Śląskich.

 W latach 1952-1958 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.W 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W 1961 r. ukończył Wydział Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.W latach 1961-1989 wykładał prawo kanoniczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

W 1962 r.,  jako referent,  rozpoczął pracę w Sekretariacie Episkopatu Polski. Jednocześnie od 1963 r. przez trzy lata był asystentem na katedrze prawa rzymskiego w Akademii Teologii Katolickiej.

Od 1968 r. do 1993 r. kierował Biurem Prasowym Episkopatu Polski.W latach 1971-1973 był uczestnikiem rozmów z władzami PRL na temat przygotowania ustawy o uwłaszczeniu Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Od 1980 r. był sekretarzem Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski. Brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski.

W okresie stanu wojennego ks. A. Orszulik reprezentując Episkopat utrzymywał kontakty z Lechem Wałęsą.

W 1983 r. został wybrany sekretarzem pomocniczym Konferencji Episkopatu Polski.

W 1987 r. został członkiem Komisji Mieszanej, w skład której wchodzili przedstawiciele Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski. Celem jej działalności było nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i PRL.

W latach 1989-1994 pełnił funkcję zastępcy sekretarza Episkopatu Polski.

Jako przedstawiciel Kościoła uczestniczył w najważniejszych rozmowach przygotowujących Okrągły Stół. Był obecny zarówno na jego inauguracji, jak i na posiedzeniu zamykającym obrady. Przede wszystkim jednak odegrał bardzo istotną rolę w  poufnych negocjacjach prowadzonych pomiędzy władzą i „Solidarnością”.

We wrześniu 1989 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej. 9 grudnia 1989 r. przyjął święcenia biskupie w katedrze siedleckiej.

25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II mianował go pierwszym biskupem łowickim.

W maju 2004 r. blisko 76-letni bp Alojzy Orszulik złożył - zgodnie z prawem kanonicznym - rezygnację z pełnienia obowiązków biskupa diecezji łowickiej.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL