Wojna polsko-bolszewicka

27.07.2010 aktualizacja 25.08.2016

Gaj Dmitriewicz Gaj (1887-1937)

Źródło: Wikimedia Commons Źródło: Wikimedia Commons

Gaj Dmitriewicz Bżiszkin, bo tak brzmiało jego pierwotne nazwisko, urodził się 18 lutego 1887 r. w Tabrizie w nauczycielskiej rodzinie.

Od 1903 r. zaangażowany był w ruch rewolucyjny. W Tyflisie, gdzie przebywał jako dziennikarz, został aresztowany i skazany na 5 lat więzienia.

W 1914 r. powołany do armii rosyjskiej. W tym czasie zmienił nazwisko na G. D. Gaj.

W wojsku uzyskał stopień chorążego, dwukrotnie odznaczany był medalami za odwagę.

W 1917 r. przebywał w Moskwie. Rok później udał się na rekonwalescencję do Samarkandu, gdzie stworzył oddział Czerwonej Gwardii. Na jego czele przedarł się przez tereny białych i przyłączył się do Armii Syberyjskiej Tuchaczewskiego. Powierzono mu utworzenie korpusu kawalerii czerkieskiej, z którym walczył u boku Tuchaczewskiego z Denikinem. Umiejętnie podtrzymywał aurę azjatyckiej dzikości i zaczęto go nazywać Gaj Chanem.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. dowodził II Korpusem, później przemianowanym na III Korpus Kawalerii. Z powodzeniem uniemożliwiał wojskom polskim ustabilizowanie frontu i dotarł aż do Wisły.

Po Bitwie Warszawskiej osłaniał odwrót oddziałów bolszewickich, które uciekały do Prus Wschodnich. Sam wielokrotnie próbował wydrzeć się z okrążenia, w końcu jego korpus został zmuszony do przekroczenia granicy z Prusami.

W 1922 r. został komisarzem armii i marynarki Armeńskiej SRR.

Następnie wykładał historię sztuki wojennej na Wojskowej Akademii Lotniczej im. Nikołaja E. Żukowskiego.

W 1935 r. został aresztowany i oskarżony o działalność w antysowieckiej organizacji terrorystycznej. Skazany na śmierć. Wyrok wykonano 11 grudnia 1937 r. (PAP)

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL