II wojna światowa

23.08.2019

Apel Rady Miasta Gdańska o „wspólne godne uczczenie” bohaterów i ofiar II wojny światowej

W przededniu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Rada Miasta Gdańska apeluje o wspólne godne uczczenie bohaterów walki i ofiar cywilnych II wojny i twórców sukcesu Sierpnia ’80 - napisano w apelu opublikowanym w piątek przez członków Rady Miasta Gdańska ze Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska.

Jak zapowiedziała w piątek w Gdańsku Radna Miasta Gdańska ze stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska Katarzyna Czerniewska, "dokument opublikowany w formie apelu trafi pod obrady sesji Rady Miasta Gdańska w najbliższy czwartek". "Dzisiejszy dzień wybraliśmy dlatego, że obchodzimy dziś Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, znany również jako Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki, który został ustanowiony w 2008 r. w 70. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow" - powiedziała.

CZYTAJ TAKŻE

Apel odczytała wiceprzewodnicząca Rady Teresa Wasilewska. "W przededniu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 39. rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego, Rada Miasta Gdańska apeluje o wspólne godne uczczenie bohaterów walki i ofiar cywilnych II wojny światowej oraz twórców sukcesu Sierpnia ’80, o zachowanie pamięci historycznej wolnej od ideologicznych i politycznych interpretacji, oraz o porozumienie na rzecz przeciwdziałania brutalizacji debaty publicznej" - czytamy w apelu.

"Zakończenie wojny kapitulacją III Rzeszy nie oznaczało dla nas wolności. Polska na mocy postanowień konferencji w Jałcie znalazła się w radzieckiej strefie wpływów, na dziesięciolecia zostając skazana na pełne podporządkowanie komunistycznemu Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Działalność aparatu represji stalinowskich pochłonęła kolejne ofiary. Polacy wielorakie podejmowali próby zrzucenia radzieckiego jarzma" - napisano.

"Tym bohaterom zawdzięczamy wolność! W 2019 roku, roku Wolności i Solidarności, roku ważnych rocznic, chcemy im dziękować w sposób szczególny. Chcemy, bez względu na sympatie polityczne, wspólnie upamiętniać ich heroiczną postawę, wspólnie czcić m.in. poprzez godne uroczystości rocznicowe, a także współpracę środowisk społecznych, kombatantów, historyków oraz władz państwowych i samorządowych na rzecz projektowania i budowy muzeum na Westerplatte" - napisano w apelu.

"Tym bohaterom zawdzięczamy wolność! W 2019 roku, roku Wolności i Solidarności, roku ważnych rocznic, chcemy im dziękować w sposób szczególny. Chcemy, bez względu na sympatie polityczne, wspólnie upamiętniać ich heroiczną postawę, wspólnie czcić m.in. poprzez godne uroczystości rocznicowe, a także współpracę środowisk społecznych, kombatantów, historyków oraz władz państwowych i samorządowych na rzecz projektowania i budowy muzeum na Westerplatte" - napisano w apelu.

"Historyczne doświadczenia Gdańska, Polski i Europy – zarówno te z poprzedniego stulecia, jak i niedawne zabójstwo śp. prezydenta Pawła Adamowicza – wymagają od nas powstrzymania agresji w życiu publicznym. Dlatego apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, do uczestników sporów politycznych ze wszystkich stron, do środków masowego przekazu, do autorytetów duchownych i świeckich o złagodzenie języka debaty, oraz stanowczą reakcję we wszystkich przypadkach przekraczania granic kultury wypowiedzi, a tym bardziej agresji fizycznej. Szczególna odpowiedzialność ciąży na władzach publicznych, do których apelujemy o skuteczne ściganie przestępstw z nienawiści i brak tolerancji dla nieetycznych postaw urzędników bez względu na to, po której stronie politycznego sporu znajdują się sprawcy i pokrzywdzeni" - głosi apel.

Katarzyna Czerniewska podkreśliła, że "rocznice różnych ważnych wydarzeń historycznych wielokrotnie w historii były podstawą do konstruowania inicjatyw, które - ucząc się na bolesnych doświadczeniach przeszłości - miały pomóc w konstruowaniu przyszłości w sposób lepszy, pozytywny".

CZYTAJ TAKŻE

"Chcielibyśmy, by na przełomie sierpnia i września 2019 r. z Gdańska poszło mocne przesłanie, że chcemy wspólnie, w sposób godny uczcić pamięć bohaterów i ofiar cywilnych obydwu totalitaryzmów, zarówno II wojny światowej, jak i stalinowskiego. To godne czczenie zobowiązuje nas do zachowania obiektywnej pamięci historycznej, do nieinterpretowania jej według wskazówek ideologicznych, czy też politycznych. Zobowiązuje nas również do powstrzymywania się od agresji tak, by hasło +Nigdy więcej wojny+ było prawdziwe i obecne w codziennym życiu każdego z nas" - dodała.

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska ma w Radzie Miasta Gdańska siedmiu radnych. W marcu 2019 kandydatka Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska Aleksandra Dulkiewicz została prezydentem Gdańska.

CZYTAJ TAKŻE

W czwartek projekt oświadczenia ws. 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Radzie Miasta Gdańska złożył Klub Prawa i Sprawiedliwości. Oddaje w nim hołd pomordowanym Polakom oraz wskazuje na "antypolski charakter" Wolnego Miasta Gdańska. (PAP)

Wojciech Przylipiak

wbp/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL