Inne

18.11.2013 aktualizacja 14.07.2016

Kalendarium PAT/PAP

Karasiewicz Kazimierz - korespondent wojenny Polskiej Agencji Telegraficznej. 1940-1944. Fot. NAC Karasiewicz Kazimierz - korespondent wojenny Polskiej Agencji Telegraficznej. 1940-1944. Fot. NAC

Polska Agencja Prasowa kontynuuje działalność powstałej w 1918 roku Polskiej Agencji Telegraficznej. Historia PAP i PAT ściśle łączy się z historią Polski ostatnich stu lat. Każde wielkie wydarzenie w dziejach narodu widać jak w zwierciadle w losach Agencji – i tych dobrych, i tych złych.

 

KALENDARIUM PAT


1918

18 października  – Przy Radzie Regencyjnej powstaje dwuosobowa komórka prasowa stanowiąca zalążek przyszłej Polskiej Agencji Telegraficznej. Pierwsza siedziba Agencji mieściła się w pałacu Kronenberga w Warszawie.

28 października – Przy Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie utworzono Biuro Prasowe; jego struktury wykorzystano przy tworzeniu PAT.

31 października - Grupa polskich dziennikarzy przejmuje biura Austriackiej Agencji Prasowej w Krakowie i Lwowie, tworząc Polską Agencję Telegraficzną.

12 listopada  – Prezydium Rady Ministrów powierza Franciszkowi Orzechowskiemu techniczne kierownictwo PAT.

5 grudnia  - PAT została podporządkowana Prezydium Rady Ministrów jako „urzędowa agencja prasowo-informacyjna” Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1921

 

Dyrektorem PAT zostaje Piotr Paweł Górecki; sprawuje swą funkcję do  1929 r.

PAT otwiera pierwsze stałe placówki korespondentów za granicą: w Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Rzymie, Królewcu i Moskwie, podpisuje także umowy o współpracy z Agencją Havasa w Paryżu i Agencją Reutera w Londynie.

 

1922

PAT rozpoczyna odbiór depesz radiowych.

 

1924

26 czerwca –  Rozporządzenie prezydenta RP nadaje statut PAT. „Istniejąca przy prezesie Rady Ministrów Polską Agencję Telegraficzną przekształca się na przedsiębiorstwo państwowe oparte na zasadach kupieckich”.  PAT otrzymuje wyłączne pośrednictwo w zakresie płatnych ogłoszeń państwowych w prasie. W kolejnych latach monopol PAT zostaje rozszerzony na wszelkie rodzaje reklamy państwowej, włącznie z reklamą „świetlną, filmową i fotograficzną” oraz zdjęcia filmowe i fotograficzne w obrębie gmachów i terenów państwowych.

PAT zostaje członkiem europejskiego Związku Agencji Informacyjnych (Agences Alliées). W latach 90-tych PAP wznawia aktywną działalność w stowarzyszeniu, które obecnie nosi nazwę European Alliance of News Agencies (EANA).

 

1925

21 grudnia - PAT obejmuje budynek przy Krakowskim Przedmieściu 50;  redakcja pozostaje na Mokotowskiej 14.

Powstaje „Tygodnik Filmowy PAT”; od 1928 r. „Kronika Filmowa PAT”.

 

1926

Początek  przekazywania za pomocą radia wiadomości do oddziałów terenowych PAT.

 

1929

Dyrektorem PAT zostaje Roman Starzyński.

 

1930

PAT rozpoczyna wydawanie „Biuletynu Kulturalno -Artystycznego”.

Powstaje wydział fotograficzny PAT; początek wydawania  serwisu fotograficznego dla prasy.

 

1931

PAT zaczyna wydawanie  „Biuletynu Zagranicznego” i „Biuletynu Giełdowego”.

 

1932

31 marca – Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadza nowy statut PAT.

PAT przenosi się do nowej siedziby przy Królewskiej 5 w Warszawie.

Ukazuje się pierwszy „Rocznik Polityczny i Gospodarczy PAT”.

Do PAT włączone zostaje Wydawnictwo Państwowe. PAT przejmuje wydawanie m.in. „Monitora Polskiego”.

 

1933

Dyrektorem PAT zostaje Konrad Libicki.

Wprowadzanie dalekopisów w PAT.

PAT zaczyna wydawać  ”Biuletyn Sportowy” i „Biuletyn Gospodarczy”

 

1934

Dekretem prezydenta PAT  zostaje połączona z przedsiębiorstwem Drukarnie Państwowe

 

1938

Dyrektorem PAT zostaje Mieczysław Obarski.

 

1939-1945

PAT kontynuuje działalność we Francji a następnie Wielkiej Brytanii. Podlega Ministerstwu Informacji i Dokumentacji rządu RP na uchodźstwie. W kraju, w ramach Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu funkcjonowała specjalna komórka agencji. Podczas powstania warszawskiego PAT wydawała codziennie  komunikaty.

 

1945-1991

PAT wydaje komunikaty dotyczące prac rządu na emigracji, publikuje jego oświadczenia a także orędzia prezydenta. Wydaje także serwis dokumentacyjny.

 

1991

8 stycznia - W Londynie ukazał się ostatni komunikat PAT.

27 lutego - W Warszawie doszło do symbolicznego połączenia Polskiej Agencji Telegraficznej z Polską Agencją Prasową.

 

 

KALENDARIUM PAP

 

1944

10 marca - Komunistyczny Związek Patriotów Polskich powołuje w Moskwie Polską Agencję Prasową „Polpress”.

lipiec - Przy PKWN powstaje centrala agencji „Polpress” z siedzibą w Lublinie. Mieściła się w tym samym gmachu co PKWN przy ul. Spokojnej.

Wrzesień - Powstaje oddział „Polpressu” w prawobrzeżnej Warszawie, przy ul. Grajewskiej 3. Oddział ten nadał informacje o wyzwoleniu Warszawy 17 stycznia 1945 roku.

 

1945

18 września – otwarcie nowej siedziby agencji przy ul. Foksal 11, gdzie pozostaje przez następnych 13 lat.

18 października - Rada Ministrów uchwaliła dekret, w którym zmieniła nazwę „Polpress” na „Polska Agencja Prasowa”

26 października - Dekretem  przewodniczącego KRN  powołana zostaje Polska Agencja Prasowa jako przedsiębiorstwo państwowe. Redaktorem naczelnym PAP do 1954 r. jest Julia Mincowa.

 

1957

18 lipca - ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów o nowej organizacji PAP.

Grudzień - PAP przenosi się do siedziby w al. Jerozolimskich 7 (Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego).

 

1958

Grudzień – PAP staje się jednostka budżetową, co oznacza, że wszelkie przychody agencji ze sprzedaży serwisów muszą być wpłacane do Skarbu Państwa.

 

1961

30 listopada - PAP otrzymała statut, zmodyfikowany 10 października 1968 roku. Wynika z niego, że zadaniem Redakcji Krajowej jest informowanie” o wszelkich przejawach życia w kraju”, a Redakcji Zagranicznej „o wszelkich przejawach życia za granicą”.

 

1983

28 lipca - Ustawa przekształca PAP w agencję rządową – zakład budżetowy

 

1990

10 września - Prezesem PAP zostaje Ignacy Rutkiewicz, mianowany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego. Zaczyna się praca nad budową nowego wizerunku agencji.


 

1991

27 lutego - Symboliczne połączenie działającej od 1939 r. na emigracji Polskiej Agencji Telegraficznej (PAT) z Polską Agencją Prasową.

22 kwietnia - Do PAP zostaje włączona Centralna Agencja Fotograficzna (CAF).

 

1993

1 marca - Wprowadzenie transmisji satelitarnej serwisów PAP za pośrednictwem własnej stacji satelitarnej.

 

1995

1 lipca – Wprowadzenie cyfrowej technologii przy generowaniu i udostępnianiu serwisów fotograficznych

 

1996

Wprowadzenie pierwszego profesjonalnego systemu edytorskiego „Typlan”.

 

1997

31 lipca - Sejm uchwalił ustawę o PAP, przewidującą przekształcenie agencji w spółkę akcyjną ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa. 49 proc. udziałów może być udostępnione innym podmiotom i osobom.

 

1998

12 stycznia - Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy wpisał Spółkę Polska Agencja Prasowa S.A. do rejestru handlowego.

 

2001

PAP, jako pierwsza agencja spoza Europy Zachodniej przyjęta do członków EPA (Europejskiej Agencji Fotograficznej).

 

2004

PAP przenosi się do nowej siedziby przy Brackiej 6/8.

 

2010

PAP przystępuje do stowarzyszenia MINDS, zrzeszającego agencje prasowe z całego świata, które współpracują i wymieniają doświadczenia w zakresie usług oraz innowacji mobilnych, internetowych i cyfrowych. (PAP)

tst

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL