Polska po 1989 roku

11.09.2017

MKiDN: NSA odrzucił skargi kasacyjne Gdańska i b. dyrektora ws. Muzeum II Wojny Światowej

Naczelny Sąd Administracyjny. Fot. PAP/L. Szymański Naczelny Sąd Administracyjny. Fot. PAP/L. Szymański

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne miasta Gdańska, b. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej i Rzecznika Praw Obywatelskich na oddalenie przez WSA ich skarg dotyczących połączenia MIIWŚ z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - poinformowało PAP MKiDN.

"W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego żadna z wniesionych w sprawie skarg kasacyjnych nie zasługiwała na uwzględnienie" - napisano w komunikacie Ministerstwa Kultury wyjaśniając, że NSA wydał postanowienie w tej sprawie 7 września.

Tym samym, jak wskazał resort kultury, "Naczelny Sąd Administracyjny uznał słuszność decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącej jego wyłącznych kompetencji w sprawie połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, czym jednoznacznie przesądził o prawidłowości dotychczasowych działań resortu kultury i jednocześnie błędnej argumentacji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Gminy Miasta Gdańska i Pawła Machcewicza".

Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzecznik prasowa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, poinformowała w poniedziałek PAP, że miasto zajmie stanowisko w tej sprawie po otrzymaniu uzasadnienia decyzji NSA.

MIIWŚ w Gdańsku zostało utworzone w 2008 r. Budowa obiektu trwała od 2012 do 2016 r.; muzeum zostało otwarte 23 marca 2017 r. Wiosną 2016 r. ministerstwo kultury zapowiedziało, że planuje połączyć to muzeum z - powołanym przez siebie w grudniu 2015 r. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. 6 września 2016 r. minister kultury wydał stosowne zarządzenie zapowiadające połączenie. Nowa instytucja kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - powstała 6 kwietnia 2017 r. w wyniku połączenia gdańskich placówek: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Resort uzasadniał tą decyzję względami "organizacyjnymi, finansowymi i merytorycznymi". Wskazywał, że oba muzea mają "zbliżony profil działalności, a ich połączenie pozwoli zoptymalizować koszty przeznaczane z budżetu państwa na ich funkcjonowanie oraz zwiększyć potencjał rozwojowy, a tym samym wzmocnić ich pozycję na muzealnej mapie Polski i świata".

Zażalenie na zarządzenie zapowiadające połączenie placówek złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ówczesny dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Paweł Machcewicz, miasto Gdańsk i Rzecznik Praw Obywatelskich. Skarżący zarzucali MKiDN m.in., że podjęło decyzję bez koniecznej - ich zdaniem - konsultacji z Radą ds. Muzeów. Zwrócili też uwagę, że część osób, które przekazały MIIWŚ swoje rodzinne pamiątki po zapowiedzi połączenia placówek nosi się z zamiarem ich odebrania, a miasto Gdańsk zapowiedziało, że może wystąpić do sądu o cofnięcie darowizny działki, na której powstało muzeum. Składając do WSA skargi, miasto i dyrektor MIIWŚ wnieśli jednocześnie o wstrzymanie wykonania decyzji o połączeniu placówek do czasu rozpatrzenia przez WSA meritum sprawy.

WSA przyjął zażalenie do rozpatrzenia i - na wniosek składających je stron - wstrzymał do czasu aż zajmie się sprawą, wykonanie zarządzenia resortu kultury łączące placówki. Z tą decyzją nie zgodziło się ministerstwo i złożyło odwołanie do NSA. 5 kwietnia br. NSA orzekł, że WSA nie jest właściwą instytucją do oceny zarządzenia resortu kultury i uchylił postanowienie sądu niższej instancji czasowo wstrzymujące połączenie placówek. Dzień po tej decyzji minister połączył oba gdańskie muzea, mianował też nowego dyrektora powołanej przez siebie nowej placówki, która zachowała nazwę poprzedniczki - MIIWŚ.

WSA - zobligowany stanowiskiem sądu wyższego szczebla, na początku maja b.r. orzekł, że zarządzenie resortu kultury było "aktem kierownictwa wewnętrznego i jako taki nie podlega kontroli sądu administracyjnego" i odrzucił skargę na połączenie placówek. Od tej właśnie decyzji - oddalenia skargi - odwołali się do NSA miasto Gdańsk i b. dyrektor MIIWŚ. (PAP)

ksi/ aks/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL