Polska po 1989 roku

16.11.2018 aktualizacja 17.11.2018

MKiDN: wnioski o przyznanie Medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” – do 31 grudnia

Awers i rewers odznaki medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Źródło: Dziennik Ustaw RP - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” Awers i rewers odznaki medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Źródło: Dziennik Ustaw RP - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”

Do 31 grudnia można składać wnioski o przyznanie Medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” - poinformowało w piątek MKiDN. Odznaczenie to zastąpi dotychczasowy medal, dwuklasowy, który był przyjęty przed laty i wręczany do 2016 r. przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W związku z likwidacją Rady i podzieleniem jej dotychczasowych zadań między ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Instytut Pamięci Narodowej, kompetencja przyznawania Medalu trafiła czasowo do prezesa IPN. Jednak, zgodnie z treścią nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z 15 maja 2018 r., uprawnienie to przyznane ostatecznie zostało ministrowi kultury.

Obecnie dobiegły końca prace legislacyjne związane z koniecznością określenia wzoru i procedury przyznawania Medalu. Rozporządzenie w tej kwestii wydał 30 października 2018 r. szef resortu kultury. Przepisy wejdą w życie za 2 tygodnie; określają m.in. wzór wniosku i tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – zasłużonym dla idei pamięci narodowej i sprawowania opieki nad miejscami pamięci, jak stanowi obecnie ustawa o muzeach.

MKiDN podało, że "medal będzie wykonany na planie krzyża o grubości 5 mm i średnicy 45 mm, z tombaku patynowanego i nakładki z białego srebra w postaci skrzyżowanych gałązek cierniowej i laurowej, które oplatają centralną część Medalu". "Awers stanowi płaskorzeźbę, przedstawiającą na każdym ramieniu krzyża miecz na tle ornamentacji. Na rewersie Medalu widnieje wygrawerowany napis: OPIEKUN MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ" - dodano.

Wniosek trzeba złożyć do 31 grudnia 2018 r. Poprawnie wypełnione wnioski będą rozpatrywane zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu, a wręczenie przyznanych w jej toku Medali nastąpi około połowy 2019 r. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL