Polska po 1989 roku

15.08.2017

Podlaskie: obchody Święta Wojska Polskiego

O potrzebie wzmacniania i modernizowania polskiej armii mówiono podczas wtorkowych obchodów Święta Wojska Polskiego w Podlaskiem. Uroczystości odbyły się m.in. w Białymstoku i Suwałkach.

Główne, wojewódzkie uroczystości odbyły się w południe przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, poczty sztandarowe, kombatanci, harcerze, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta.

Jak mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wojsko polskie stoi na straży integralności i niepodległości naszego kraju. Dodał, że tradycją polskiego wojska jest to, iż jest ono związane z obywatelami, którzy m.in. przez pospolite ruszenie dołączali do walk za niepodległość ojczyzny. "Cieszę się, że dzisiaj możemy cieszyć się niepodległością, wolnością i odwołując się do roku 1920 roku, pamiętamy o tych naszych walkach, bohaterach, o tym wspólnym obywatelskim wysiłku, aby niepodległość naszą bronić" - dodał.

Paszkowski mówił, że rozwój polskiej armii od początku był nierozerwalnie związany z rozwojem państwa, kiedy było ono zasobne, zasobna i mocna była też armia. Wyraził nadzieję, że decyzje obecnego rządu i prezydenta RP "są ukierunkowane na to, abyśmy to wojsko mieli silne, żeby było ono nowoczesne, dobrze wyposażone, dobrze wyszkolone, a jednocześnie cieszyło się jak najszerszym wsparciem różnego rodzaju instytucji cywilnych, ale i również społecznych".

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podczas swojego przemówienia mówił, że Święto Wojska Polskiego jednoczy wszystkich Polaków i przypomina "o sile, jaka z tej jedności płynie". Podkreślił, że żołnierze w 1920 roku w różnych polskich miastach, w tym w Białymstoku, walczyli o przyszłość całej Europy i Polski, która "stała się wspólnym domem ludzi różnych kultur, przekonań, a nawet religii". "To nasze dziedzictwo, zaś jego obrona była, jest i będzie dziejową misją każdego Polaka" - mówił Truskolaski.

Regionalne obchody święta Wojska Polskiego odbyły się także Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach. Wziął w nich udział m.in. wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

W swoim przemówieniu podkreślił, że o niepodległość państwa to największa wartość i trzeba o nią dbać także dzisiaj, "kiedy Polska jest państwem suwerennym i niepodległym, państwem demokratycznym, państwem, które samo stanowi o sobie". W jego ocenie, dzisiaj kraj nie jest wolny od zagrożeń, wymienił wśród nich "odradzający się na wschodzie imperializm rosyjski, terroryzm i cyberprzestępczość".

"W związku z tym wzmacniana jest dzisiaj polska siła obronna, umacniana jest przede wszystkim polska armia, podlega modernizacji, podlega rozbudowie" - mówił Zieliński. Powiedział też, że w Polsce stacjonują amerykańscy żołnierze w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO, a w Polsce powstaje piąty rodzaj sił - obrona terytorialna, która ma umacniać obronność kraju.

Zieliński podkreślił też, że gwarancją niepodległości są dwie wartości; oprócz siły obronnej, także patriotyzm. "Gwarancją podstawową, pierwotną, z której wyrasta także czyn zbrojny, czyn bojowy, samo wojsko, jest właśnie siła polskiego ducha, siła patriotyzmu" - powiedział wiceminister.

Charakterystycznym elementem obchodów świąt narodowych w Podlaskiem, podkreślającym wielowyznaniowy i wielonarodowy charakter województwa, są modlitwy różnych wyznań. Podlaskie jest bowiem regionem, w którym są największe w kraju skupiska prawosławnych oraz wyznawców islamu i liczne mniejszości narodowe. W minioną niedzielę w intencji ojczyzny modlili się w Białymstoku ewangelicy, we wtorek nabożeństwo odbyło się w cerkwi i kościele katolickim. (PAP)

swi/ bur/ rof/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL