Budowa niepodległego państwa

01.04.2019

Prezydent Duda o 100-leciu Głównego Urzędu Miar: jego powołanie było aktem państwowotwórczym

Powołanie Głównego Urzędu Miar przed 100-laty stanowiło nie tylko ważne przedsięwzięcie administracyjne, ale też akt państwowotwórczy - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników poniedziałkowej konferencji z okazji 100-lecia utworzenia GUM.

Jak przypomniał Andrzej Duda w liście, odczytanym przez szefową Kancelarii Prezydenta RP Halinę Szymańską, 100-lat temu, 1 kwietnia 1919 r., na mocy dekretu o miarach, podpisanego dwa miesiące wcześniej przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, powołany został Główny Urząd Miar.

Dekret ten był jednym z najwcześniejszych aktów prawnych odrodzonej Rzeczpospolitej, a odrodzony urząd - jedną z pierwszych instytucji administracji państwowej niepodległej Polski. "Nie była to kwestia przypadku" - przypomniał Andrzej Duda

"Powołanie GUM przed 100-laty stanowiło nie tylko ważne przedsięwzięcie administracyjne, ale także akt państwowotwórczy. Kiedy bowiem nasi przodkowie odzyskali własne państwo, stanęli jednocześnie przed wyzwaniem scalenia kraju z trzech zaborów. Nie wystarczyło wolność wywalczyć, trzeba ją było również zagospodarować" - podkreślił Duda.

Prezydent zaznaczył, że ujednolicenie miar, ich standaryzacja i kodyfikacja były zadaniami o podstawowym znaczeniu. "Pracownicy GUM na czele z jego twórcą i wieloletnim dyrektorem Zdzisławem Rauszerem - potrafili tej odpowiedzialności podołać, a nawet działać prekursorsko, czego świadectwem była ustawa o rachubie czasu, pierwsza tego typu na świecie" - zaznaczył Andrzej Duda.

Zwrócił uwagę, że dzisiaj mamy świadomość, jak doniosłe jest znaczenie metrologii dla rozwoju cywilizacyjnego i funkcjonowanie nowoczesnego państwa. "Metrologia stawia ważne pytania o horyzonty rozwoju. Nie da się wyobrazić sobie dziejów ludzkiej cywilizacji, historii relacji społecznych i historii w ogóle (...) bez różnego rodzaju jednostek miar" - wskazał.

Mówiąc o znaczeniu GUM w rozwoju naszej państwowości wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa podkreślił podczas konferencji, że "nie ma suwerennego państwa polskiego bez pewności, dokładnych pomiarów czasu, masy, objętości, energii elektrycznej, wody, gazu, paliw płynnych czy energii cieplnej". Zdaniem Ociepy w dobie gwałtownego rozwoju technologii "wypełnienie misji, którą pełni GUM" jest możliwe jedynie przy współpracy ze światem biznesu i nauki.

Jak tłumaczył podczas konferencji prasowej pełniący obowiązki prezesa GUM Maciej Dobieszewski, rodzaj wyzwań, stojących przez GUM wynika z tego, jak zmienia się i jaką rolę odgrywa metrologia (nauka dotycząca sposobów dokonywania pomiarów oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników - PAP).

"Metrologia 100 lat temu miała przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo techniczne jednolitości obrotu gospodarczego. Natomiast w dzisiejszych czasach to jest w coraz większym stopniu jeden z motorów postępu technologicznego i innowacji" - mówił. Zaznaczył, że technologie pomiarowe stosowane są "u podstaw prawie wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego: od bezpieczeństwa żywności, po technologie satelitarne". Wyzywaniem dla instytucji, jak wskazał, jest, by "stawać się pionierem postępu technologicznego i innowacji, transferu tych technologii, wspieranie polskiego przemysłu".

Zwrócił uwagę na projekt budowy kampusu laboratoriów GUM w Kielcach. "W zeszłym roku podpisaliśmy umowę na finansowanie tego przedsięwzięcia, jego pierwszego etapu. Liczymy, że budowa tego kampusu umożliwi rozwój i będzie przepustką dla instytucji do pierwszej ligi" - podkreślił.

Główny Urząd Miar to rządowa instytucja zajmująca się m.in. budową, utrzymywaniem i modernizacją państwowych wzorców jednostek miar, zatwierdzaniem typów przyrządów pomiarowych na podstawie wyników przeprowadzonych badań, udzielaniem i cofaniem - w drodze decyzji - upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych.(PAP)

autor: Magdalena Jarco, Michał Boroń

maja/ mick/ amac/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL