Polskie Państwo Podziemne

21.03.2013 aktualizacja 14.07.2016

Rada Warszawy oddała hołd uczestnikom Akcji pod Arsenałem

Rada Warszawy w przyjętym w czwartek stanowisku oddała hołd uczestnikom Akcji pod Arsenałem, której 70. rocznica przypada 26 marca. Rada apeluje do mieszkańców stolicy o włączenie się w obchody rocznicy Akcji pod Arsenałem. "Rada m.st. Warszawy, w przededniu 70. rocznicy jednej z najważniejszych akcji zbrojnych polskiego harcerstwa - Szarych Szeregów - Akcji pod Arsenałem, wyraża najwyższe uznanie dla odwagi i poświęcenia jej uczestników, harcerzy biorących udział w operacji +Meksyk II+" - napisano w tekście stanowiska.

W Akcji pod Arsenałem, przeprowadzonej 26 marca 1943 roku, uwolniono harcmistrza Jana Bytnara "Rudego" oraz 20 innych więźniów politycznych, przewożonych z siedziby Gestapo przy alei Szucha na Pawiak. Akcją dowodził harcmistrz Stanisław Broniewski "Orsza", późniejszy Honorowy Obywatel Warszawy.

"W czasie II wojny światowej harcerze i harcerki zapisali chlubną kartę historii Polski i Warszawy. W Kampanii Wrześniowej 1939 roku pełnili oni służbę w Pogotowiu Wojennym, w szpitalach, placówkach pomocy społecznej, łączności, obserwacji przeciwlotniczej i ochronie, w tym również podczas oblężenia Warszawy. W latach okupacji niemieckiej, działając w konspiracyjnych Szarych Szeregach, Związku Koniczyn, Bądź Gotów, Hufcach Polskich oraz w innych organizacjach, harcerze aktywnie włączali się w walkę o niepodległość. Na zawsze w historię naszego miasta wpisały się, walczące w powstaniu warszawskim harcerskie bataliony +Zośka+, +Parasol+ i +Wigry+. Do legendy przeszła także Harcerska Poczta Polowa, która przez cały okres powstania dostarczała listy mieszkańcom Warszawy" - przypominają autorzy uchwały.

"Dziś, gdy nie stajemy wobec wyborów równie dramatycznych jak te, z którymi mierzyli się harcerze i harcerki w latach II wojny światowej i czasach stalinowskich, ich postawa powinna mobilizować nas do działania na rzecz dobra wspólnego i przypomnieć o potrzebie troski o ojczyznę" - głosi tekst przyjętej w czwartek uchwały.

W niedzielę 24 marca, na dwa dni przed 70. rocznicą Akcji pod Arsenałem, odbędzie się msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a potem - uroczysta zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. O godzinie 13 rozpocznie się harcerski apel przed budynkiem Arsenału na ul. Długiej.

Warszawscy harcerze uczczą też rocznicę dwoma rajdami - Rajdem Arsenał i Rajdem Meksyk, które odbywać się będą w dniach 22-24 marca. (PAP)

aszw/ nno/ ls/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL