Kampania 1939

04.07.2017

Szef MON odsłonił tablicę poświęconą Julianowi S. Kulskiemu

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz (L), syn Juliana Kulskiego - Antoni Kulski (C) i prezes Citi Handlowego Sławomir Sikora (P) podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Julianowi S. Kulskiemu. Fot. PAP/R. Guz Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz (L), syn Juliana Kulskiego - Antoni Kulski (C) i prezes Citi Handlowego Sławomir Sikora (P) podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Julianowi S. Kulskiemu. Fot. PAP/R. Guz

Szef MON Antoni Macierewicz odsłonił w Warszawie tablicę poświęconą Julianowi S. Kulskiemu. Kulski podczas I wojny był żołnierzem Legionów Polskich, w międzywojniu zastępcą prezydenta Stefana Starzyńskiego, w czasie II wojny komendantem Cywilnej Obrony Warszawy.

Tablicę minister obrony narodowej odsłonił we wtorek wspólnie m.in. z Julianem Kulskim, synem bohatera upamiętnienia.

Szef MON: To wielki honor, ale i wielkie wzruszenie móc dzisiaj odsłonić tablicę jednego z największych, ale i najmniej znanych bohaterów okupowanej Warszawy. Tego miasta niezłomnego, niezwyciężonego, tego miasta, którego ducha tak znakomicie oddawało wspaniałe życie Juliana Spitosława Kulskiego. Działacza niepodległościowego, samorządowca, polityka i wreszcie niezwykłego konspiratora. Człowieka, który przez pięć dramatycznych lat okupacji hitlerowskiej musiał ukrywać swoją bohaterską walkę, aby AK, aby podziemie mogło działać, mogło istnieć, mogło zadawać okupantowi skuteczne ciosy. To była jego służba, o której nie wolno nam nigdy zapomnieć.

"To wielki honor, ale i wielkie wzruszenie móc dzisiaj odsłonić tablicę jednego z największych, ale i najmniej znanych bohaterów okupowanej Warszawy. Tego miasta niezłomnego, niezwyciężonego, tego miasta, którego ducha tak znakomicie oddawało wspaniałe życie Juliana Spitosława Kulskiego. Działacza niepodległościowego, samorządowca, polityka i wreszcie niezwykłego konspiratora. Człowieka, który przez pięć dramatycznych lat okupacji hitlerowskiej musiał ukrywać swoją bohaterską walkę, aby Armia Krajowa, aby podziemie mogło działać, mogło istnieć, mogło zadawać okupantowi skuteczne ciosy. To była jego służba, o której nie wolno nam nigdy zapomnieć" - mówił Macierewicz.

Podkreślił, że ta tablica jest świadectwem, jak naprawdę wyglądała okupacja hitlerowska i ludzie, którzy się jej przeciwstawili. "Ta tablica graniczy z tablicą jego najbliższego przyjaciela, jego zwierzchnika i szefa prezydenta Starzyńskiego, człowieka, który mu zlecił tę niezwykłą misję pełnienia funkcji burmistrza w ramach administracji okupanta. Ale równocześnie człowieka, który utrzymywał możliwość funkcjonowania konspiracji warszawskiej" - powiedział minister zaznaczając, że Warszawa "jak była tak jest niezwyciężona dzięki duchowi takich właśnie ludzi jak Julian Kulski".

Julian E. Kulski, syn bohatera uroczystości podkreślił, że jest wzruszony i zaszczycony, że państwo polskie i miasto stołeczne Warszawa zdecydowały się uhonorować w tak doniosły sposób jego ojca. "Mamy wraz z siostrą nadzieję, że dzięki tej tablicy oraz biografii, która ostatnio została wydana, młodzi Polacy poznają historię życia i niezłomną postawę Juliana Spitosława Kulskiego. Wierzę, że jego działalność zarówno podczas II wojny, jak i w czasach PRL może być drogowskazem dla kolejnych pokoleń Polaków" - zaakcentował.

Sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak podkreślił, że Kulski to bohater i osoba, która w najtrudniejszych czasach brała odpowiedzialność za Polskę. "To wspaniały wzór do naśladowania dla nas Polaków mieszkających w kraju, ale również wspaniała postać, z której możemy być dumni poza granicami. Dziś w czasach, kiedy relatywizuje się historię, gdy powstają błędne na temat historii Polski stereotypy, takie postacie jak bohaterski komisarz Warszawy powinny być poznawane, przedstawiane poza granicami jako wzór postawy narodu polskiego w najtrudniejszej nocy okupacji niemieckiej. Cieszmy się, że w miejscu dawnego ratusza mamy tablicę upamiętniającą tę wielką postać, niesłusznie wciąż jeszcze mało znaną" - powiedział.

W skierowanym do zebranych liście sekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin zaznaczył, że fakt upamiętniania postaci zasłużonych dla ogółu jest niezwykle ważny w perspektywie budowania tożsamości narodowej. "Przypominany jest dziś i upamiętniany człowiek, który w tragicznych dla Polski i Polaków czasach II wojny światowej i w trudnych latach powojennych, naznaczonych piętnem sowieckiego komunizmu, w ramach pełnionych obowiązków i funkcji starał się w możliwie najpełniejszy dostępny sposób działać na rzecz narodu polskiego. Jako pełnomocnik rządu ds. obchodów stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym w przededniu uroczystych obchodów wydarzeń jubileuszowego roku 2018 zaapelować, abyśmy wszyscy w perspektywie wspólnej historii i dziedzictwa, do budowy którego przyczynił się także Julian Kulski, razem, bez podziałów umacniali swój patriotyzm i umiłowanie Polski" - mówił.

Julian E. Kulski, syn bohatera uroczystości podkreślił, że jest wzruszony i zaszczycony, że państwo polskie i miasto stołeczne Warszawa zdecydowały się uhonorować w tak doniosły sposób jego ojca. "Mamy wraz z siostrą nadzieję, że dzięki tej tablicy oraz biografii, która ostatnio została wydana, młodzi Polacy poznają historię życia i niezłomną postawę Juliana Spitosława Kulskiego. Wierzę, że jego działalność zarówno podczas II wojny, jak i w czasach PRL może być drogowskazem dla kolejnych pokoleń Polaków" - zaakcentował.

Syn bohatera upamiętnienia, uczestnik powstania warszawskiego, otrzymał podczas uroczystości akt nominowania na stopień majora w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego.

Na zakończenie przed odsłoniętą tablicą zostały złożone wieńce.

Julian S. Kulski (1892-1976) kształcił się w Belgii i Francji. Od młodości był zaangażowany w działalność polityczną, należał do Związku Strzeleckiego PPS-Lewicy. Podczas I wojny żołnierz Legionów Polskich, później Wojska Polskiego. Od 1927 r. w służbie publicznej, najpierw w Ministerstwie Skarbu, od 1935 r. we władzach stolicy jako zastępca prezydenta miasta Stefana Starzyńskiego.

Podczas II wojny komendant Cywilnej Obrony Warszawy, a od października 1939 do sierpnia 1944 r., za wiedzą władz Polskiego Państwa Podziemnego, komisaryczny burmistrz miasta. Po wojnie na zlecenie władz stolicy archiwizował sprawozdania kierowanego przez siebie urzędu. Potem kierował m.in. Dyrekcją Budowy Osiedli Robotniczych. (PAP)

akn/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL