Religia

20.01.2018

Ingres bp. Romualda Kamińskiego do katedry warszawsko-praskiej

W sobotę w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie odbył się ingres nowego ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej bp Romualda Kamińskiego. W uroczystości wzięli udział biskupi z całej Polski, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych oraz liczni wierni.

Papież Franciszek 8 grudnia przyjął rezygnację dotychczasowego biskupa warszawsko-praskiego abp. Henryka Hosera, który skończył 75 lat i przeszedł na emeryturę. Tym samym bp Romuald Kamiński został biskupem warszawsko-praskim i przejął kanonicznie diecezję.

Uroczystość rozpoczęła się od obrzędu wprowadzenia nowego biskupa do katedry, której przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio w towarzystwie abp Hosera. Przedstawiciel Watykanu odczytał bullę nominacyjną, po czym wręczył ją nowemu ordynariuszowi.

Następnie abp Hoser skierował do zgromadzonych słowa powitania. "Za chwilę, na początku liturgii mszalnej, przekażę memu następcy historyczny pastorał, znak urzędu i pasterskiej posługi, symbol władzy służebnej i pokornej. Symbol czujności pasterskiej i troski o dobro duchowe osób powierzonych opiece biskupa" - wyjaśnił.

Dodał, że przez ostatnią dekadę niósł - "nie bez obaw i rozterek - ciężar odpowiedzialności za powierzony mu Kościół partykularny". "Jeżeli udało się wiele zadań wykonać i szereg celów osiągnąć, to dzięki modlitwie, współpracy, lojalności i duchowi posłuszeństwa ofiarnych osób, wspólnot i zespołów, w tym współpracowników kurialnych" - zaznaczył biskup senior. Podkreślił, że przed nowym ordynariuszem stoi jeszcze wiele niezrealizowanych zadań i potrzeb.

Na zakończenie życzył swojemu następcy "posługi radosnej i ufnej w Bożą moc i ludzkie wsparcie" i poprosił o unikanie jego "błędów i słabości".

Abp Pennacchio podziękował dotychczasowemu ordynariuszowi za wszystko, "co uczynił dla tego Kościoła" i poprosił go, aby swoim doświadczeniem wspierał następcę. Bp Kamińskiemu zaś życzył, „aby z gorliwością wypełniał swoje nowe zadanie".

W homilii bp Kamiński zaznaczył, że katedra warszawsko-praska znana mu jest od połowy lat 80., kiedy modlił się tu "przy bardzo skromnym ołtarzu Miłosierdzia Bożego". "Dzisiaj to miejsce zgromadziło na modlitwie wielką rzeszę osób, prawdziwie kochających Kościół święty, aby uprosić potrzebne łaski dla całej wspólnoty diecezjalnej i kolejnego pasterza" - wyjaśnił.

Przypomniał, że diecezja warszawsko-praska wchodzi w drugie 25-lecie swojego istnienia. Przypominał bullę Jana Pawła II powołującą do istnienia nową diecezję. "Czas pokazał, że kolejny posłany do posługi biskup może dziś z radością zaświadczyć i powiedzieć wobec poprzedników na urzędzie biskupim, służbie kapłańskiej i życiu konsekrowanym, wobec ludu bożego tej wspólnoty - dziękuję za trud budowania i owoce waszej służby. Każdy z poprzednich biskupów - Kazimierz (Romaniuk), Sławoj Leszek (Głódź) i Henryk (Hoser) - razem wnieśli swoje wiano tak w stworzenie struktur, ale jeszcze bardziej w życie Kościoła żywego" - podkreślił bp Kamiński.

Nowy ordynariusz przypomniał ważne dla Polski wydarzenia, które dokonały się na terenie diecezji warszawsko-praskiej: rzeź Pragi, bitwę pod Olszynką Grochowską oraz bitwę zwaną Cudem nad Wisłą z roku 1920.

Zaznaczył, że dla każdego biskupa bardzo istotną sprawą jest "świętość wspólnoty kapłańskiej", która przekłada się na owocne duszpasterstwo. Przypomniał słowa, które powiedział do niego przed laty ojciec duchowny seminarium diecezji warszawsko-praskiej ks. Czesław Miętek: "Szanuj kapłanów i staraj się im pomagać. I nigdy nie bądź przeszkodą, kiedy mają potrzebę spotkania ze swoim biskupem".

Podkreślił także rolę sióstr zakonnych w diecezji. "Tak bardzo potrzebna jest ich obecność, która umacnia dzieło głoszenia ewangelii" - zaznaczył bp Kamiński. Dodał, że ważnym zadaniem biskupa jest także tworzenie wspólnot i grup formacyjnych dla ludzi świeckich.

Na zakończenie dodał, że każdy z jego poprzedników pozostawił w diecezji katolickie media. "U początków, za czasów bp Romaniuka zaistniało i okrzepło radio, dzisiaj duża rozgłośnia - Radio Warszawa. Następnie decyzją abp Sławoja Leszka Głódzia w przestrzeni medialnej pojawił się tygodnik +Idziemy+, znany niemal w całej Polsce. W ostatnich latach, dzięki abp Hoserowi, powstała telewizja Salve TV. Z jednej strony są to potężna narzędzia mogące służyć ewangelizacji. Z drugiej zaś wymagają od nas, abyśmy mądrze nauczyli się z nich mądrze korzystać i zachęcili innych do takiego korzystania" - powiedział bp. Kamiński.

Na zakończenie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz zaznaczył, że dwie warszawskie diecezje są ze sobą szczególnie związane. Podkreślił, że "dla łączności między prawą a lewą stroną Wisły" nie wystarczy zbudować mosty i metro, ale trzeba także "budować mosty duchowe i duszpasterskie".

"W ostatnich latach udało się zbudować kilka takich ważnych mostów między warszawską archidiecezją i diecezją warszawsko-praską.(...) Myślę, że w najbliższych latach, razem z bp Romualdem (Kamińskim), uda nam się wybudować jeszcze kilka takich duchowych i duszpasterskich mostów, potrzebnym dla duchowego służenia stolicy i obu diecezjom" - podkreślił.

List z gratulacjami dla nowego ordynariusza skierowali także prezydent RP Andrzej Duda i przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. 

"Diecezja, kierowanie którą Stolica Apostolska powierzyła Ekscelencji, jest jedną z najmniejszych, a zarazem najbardziej ludnych w Polsce, licząc przeszło milion wiernych. To diecezja młoda metryką, bo erygowana niespełna 26 lat temu, ale kultywująca długą, piękną tradycję praskiej parafii i sanktuarium loretańskiego, sięgającą XVII wieku" – wskazał w liście prezydent.

Jak zauważył, prawobrzeżna Warszawa i jej okolice należą też od lat do intensywnie rozwijających się i zmieniających regionów kraju.

"Wszystko to sprawia, że praca duszpasterska w Kościele warszawsko-praskim przynosi coraz to nowe wyzwania, związane z przemianami społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi. Ufam, że wszechstronna wiedza i bogate doświadczenie Ekscelencji będą bezcenną pomocą w pełnieniu obejmowanej zaszczytnej i odpowiedzialnej godności" – napisał Andrzej Duda.

Przypomniał, że blisko połowę z 36 lat swojej posługi kapłańskiej duchowny poświęcił tutejszej wspólnocie, co sprawia, że rozpoczynając sprawowanie urzędu, doskonale zna potrzeby lokalnego Kościoła i jego potencjał. "Raz jeszcze winszując ingresu, z serca życzę Księdzu Biskupowi obfitości łask Bożych, zdrowia oraz pełni sił ducha i ciała. (…) Niechaj posługa Ekscelencji przynosi dobre owoce Kościołowi warszawsko-praskiemu i całej naszej Ojczyźnie" – napisał prezydent. (PAP)

autor: Iwona Żurek, Katarzyna Lechowicz-Dyl

edytor: Anna Mackiewicz

iżu/ amac/ ktl/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL