Religia

22.04.2019

Prawosławni biskupi w orędziu wielkanocnym m.in. o lekceważeniu duchowych wartości

O lekceważeniu duchowych wartości, które od wieków stanowiły podstawę prawosławnego światopoglądu, pisze sobór biskupów polskiej Cerkwi w liście z okazji Świąt Wielkanocnych. Hierarchowie przypominają też o - przypadającej w tym roku - 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Tegoroczna Wielkanoc w Kościołach wschodnich wypada 28 kwietnia, czyli tydzień później niż u katolików.

Wynika to z nieco innego sposobu wyliczania daty Wielkiej Nocy w obu obrządkach. Dlatego tylko raz na jakiś czas wypada ona w tych obrządkach w tym samym terminie. Przeważnie Kościoły wschodnie, w tym prawosławni, świętują Wielkanoc po katolikach, a różnica może być nawet pięciotygodniowa.

"Nasza wiara bazuje na powstaniu Chrystusa z martwych" - podkreślili hierarchowie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w paschalnym liście skierowanym do wiernych i duchowieństwa, opublikowanym w poniedziałek na oficjalnej stronie internetowej PAKP.

"W czasach współczesnych wszechświat i ludzkość coraz częściej doświadczają wypróbowania i trudności. Siły mroku nie ustają w walce z Bogiem i ewangeliczną nauką. Pleni się obojętność i lekceważenie duchowych wartości, które od wieków stanowiły podstawę prawosławnego światopoglądu i podejścia do życia" - uważają hierarchowie.

Podkreślili, że "dochodzi do podziałów między narodami, które sprzyjają wzajemnej nienawiści wśród ludzi". "Z tego też powodu traci się pewność siebie i wobec własnych działań, a jednocześnie działania Opatrzności Bożej wobec świata i nas. Taka jest realność naszych czasów" - napisali w liście prawosławni arcybiskupi i biskupi.

Przypominając, że w tym roku przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, ocenili że wojna ta "zburzyła" Polskę i Cerkiew "do jej fundamentów". "Zginęło ok. 6 mln obywateli Polski, w tym wielu prawosławnych. O udziale prawosławnych w wojnie świadczą cmentarze w Tobruku, Monte Cassino, Bolonii i inne. Ginęli duchowni, inteligencja i zwykli wierni. Zniszczono lub zamknięto setki naszych świątyń. Miały miejsce różnego rodzaju przesiedlenia i prześladowania" - zaznaczył sobór PAKP.

Prosząc o modlitwę za ofiary i "podążając za ich przykładem wierności Cerkwi", hierarchowie zaapelowali: "Budujmy nasze współczesne życie jako obywatele Polski i wierni Świętej Cerkwi Prawosławnej".

Wspomnieli też, że w Warszawie powstaje nowa świątynia pod wezwaniem Hagia Sophia (Mądrości Bożej), której budowa (rozpoczęta pod koniec 2015 roku - PAP) - jak o ujęli w liście paschalnym - jest "wyrazem naszej miłości do przodków, w tym do powstańców walczących w Powstaniu Warszawskim".

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych odbędzie się tam uroczystość poświęcenia i ustawienia krzyży na absydzie ołtarzowej, czterech kopułach narożnych i dzwonnicy. To kolejny ważny moment budowy, po ustawieniu w maju ub. roku krzyża na kopule głównej.

W liście sobór biskupów PAKP przypomina też o jubileuszu 30-lecia reaktywacji, w 1989 roku, prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej.

Dokładna liczba osób prawosławnych w naszym kraju nie jest znana. Przedstawiciele polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest 450-500 tys. Według danych GUS, w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Hierarchowie Cerkwi uznają jednak tę liczbę za niemiarodajną.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

rof/ mmu/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL