Epoka nowożytna

19.06.2018

Szczecińscy archiwiści starają się o wydanie pierwszej kroniki miasta

Pierwszą kronikę miasta, "Historyczny opis miasta Starego Szczecina na Pomorzu" Paula Friedeborna z XVII w. chcą przetłumaczyć i wydać szczecińscy archiwiści. Inicjatywą starają się zainteresować mieszkańców.

"To dzieło napisane doskonałym językiem, oparte na dokumentach archiwalnych, wiarygodne, a przede wszystkim ciekawe. To opowieść o ludziach – zarówno tych, którzy tworzyli wielką historię, jak i o +zwykłych+ szczecinianach i ich codzienności. W tej opowieści jest bardzo wiele emocji" – powiedziała PAP we wtorek jedna z pomysłodawczyń wydania dzieła Alicja Kościelna ze Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Napisany po niemiecku i częściowo po łacinie "Historyczny opis miasta Starego Szczecina na Pomorzu" ("Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern") wydany został w 1613 r. Obejmuje dzieje miasta od początków jego istnienia do jesieni roku, w którym ukazał się drukiem.

"Tekst do tej pory nie został przetłumaczony, choć kilkakrotnie podejmowane były próby; po raz pierwszy tuż po drugiej wojnie światowej. Dlatego teraz chcemy zainteresować dziełem szersze kręgi odbiorców" – zaznaczyła Kościelna. Dodała, że pomysłodawcy przedsięwzięcia planują spotkania, podczas których mieszkańcy będą mogli zapoznać się zarówno z twórcą, jak i z dziełem.

Dwa lata temu wydane zostało krótsze dzieło Friedeborna, napisany po łacinie "Opis miasta" ("Descriptio urbis Stetinensis") w przekładzie Agnieszki Borysowskiej ze szczecińskiej Książnicy Pomorskiej.

"Powodzenie +Opisu+ i to, jak szybko zniknął z półek księgarskich pozwala nam sądzić, że zainteresowanie dobrze wydaną najstarszą historią miasta będzie równie wielkie. Widać w szczecinianach chęć szukania swojej tożsamości, budowania więzi z miejscem, także poprzez dialog z przeszłością" – wyjaśniła Kościelna.

Jak podkreśliła archiwistka, wydanie historii miasta uzupełnione zostałoby stworzeniem atrakcji dla mieszkańców i turystów, m.in. "ścieżki Friedeborna", która prowadziłaby przez znaczące w XVII w. – a często nie istniejące już - lokalizacje.

Przekład, a także biografia Paula Friedeborna miałyby powstać w ciągu dwóch lub trzech lat. Pomysłodawcy szukają środków finansowych do wydania dzieła.

Urodzony w 1572 r. Paul Friedeborn pochodził ze starej szczecińskiej rodziny kupieckiej. Był sekretarzem Rady Miejskiej, członkiem tej rady, a od 1630 r. burmistrzem Szczecina. Zmarł w 1637 r., pochowany został w nie istniejącym już Kościele Mariackim w Szczecinie.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka

emb/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL