Religia

20.09.2019

Szkoły Sióstr Nazaretanek świętują 100-lecie

W sobotę 28 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie odbędą się uroczyste obchody 100-lecia Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie. Mszy św. przewodniczyć będzie kard. Kazimierz Nycz - poinformowało biuro prasowe archidiecezji warszawskiej.

Siostry nazaretanki przybyły do Warszawy w 1918 roku, ponieważ widziały potrzebę włączenia się w dzieło odrodzenia Polski poprzez nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia. We wrześniu 1919 roku uruchomiły Prywatną Szkołę Sióstr Nazaretanek, w której naukę rozpoczęło 140 dziewcząt. Z powodu braku własnego budynku i zwiększającej się liczby uczennic, Zgromadzenie zdecydowało o budowie gmachu szkolnego na obrzeżach Warszawy. W 1926 roku cała szkoła z ul. Litewskiej przeniosła się na ul. Czerniakowską 137.

Lata II wojny światowej to czas prowadzenia przez siostry szkoły powszechnej, krawieckiej szkoły zawodowej oraz tajnego nauczania na poziomie szkoły średniej. W ciągu 5 lat okupacyjnych 116 abiturientek zdało konspiracyjną maturę. Podczas wojny w budynku szkolnym znalazło schronienie wiele instytucji: państwowa szkoła powszechna wysiedlona przez Niemców ze swego budynku, Rada Główna Opiekuńcza umiejscowiła około 800 Polaków wysiedlonych z kraju Warty, odbywały się szkolenia sanitarne organizowane przez komendę AK, mieścił się sztab dowódczy "Baszty" i wreszcie znajdował się tutaj niemiecko-węgierski szpital wojskowy. Sam budynek w tragicznych dniach sierpnia 1944 r. był bastionem, o który toczyły się zażarte boje.

Do opuszczonego w wyniku represji popowstaniowych klasztoru siostry wróciły tuż po wycofaniu się Niemców z Warszawy. Szkoła musiała znacznie dłużej czekać na uczennice. Władze oświatowe przez długi czas nie wyrażały zgody na reaktywowanie jej działalności. Dopiero w lutym 1946 r. wydały pozwolenie na prowadzenie tylko szkoły średniej. Polska Ludowa otwierała nowy okres w dziejach szkoły. Był to okres walki o istnienie oraz czas zmagań o zachowanie tożsamości. Znaczną część budynku szkolnego oraz internatu władze zajęły na swoje potrzeby; przez kilkadziesiąt lat mieściły się utaj: państwowa szkoła podstawowa, szkoła mechaniczna oraz przychodnia rejonowa i specjalistyczny ośrodek leczenia chorób nerwowych. Szkoła jednak trwała.

Przemiany polityczne zapoczątkowane powstaniem "Solidarności" miały decydujący wpływ na dalsze dzieje szkoły. Pod koniec lat 80. XX w. Zgromadzenie odzyskało cały budynek i mogło w sposób nieskrępowany rozwinąć swoje możliwości na polu edukacyjnym. W 1999 roku, w ramach reformy systemu oświatowego, przy istniejącym liceum otworzono gimnazjum. Kilka lat później, w 2005 roku, odpowiadając na potrzeby migrujących rodzin, siostry uruchomiły Program Matury Międzynarodowej IB DP. Ostatnie zmiany w systemie edukacyjnym sprawiły, że w 2017 roku, wraz z reformą, siostry nazaretanki przekształciły gimnazjum w 8-letnią dwujęzyczną szkołę podstawową wprowadzając klasy żeńskie i męskie. Obecnie w szkole uczy się około 400 uczniów.

W związku z jubileuszem szkoła otrzymała Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie Odzyskania Niepodległości.

Obchodom towarzyszyć będą m.in. program artystyczny, zwiedzanie szkoły, wystawy oraz spotkania absolwentek. (PAP)

Autor: Stanisław Karnacewicz

skz/ mhr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL