Inne

15.09.2014 aktualizacja 18.07.2016

Uroczystości w jedynej w Polsce prawosławnej pustelni

Teren skitu św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich, jedynej w Polsce prawosławnej pustelni.Fot. PAP/A. Reszko Teren skitu św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich, jedynej w Polsce prawosławnej pustelni.Fot. PAP/A. Reszko

W skicie we wsi Odrynki koło Narwi (Podlaskie) - jedynej w kraju prawosławnej pustelni - odbyły się w poniedziałek główne uroczystości ku czci Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich, patronów skitu. To główne doroczne uroczystości w tym miejscu.

Skit powołany został do życia w styczniu 2009 roku, formalnie przynależy do monasteru (klasztoru) w Supraślu k. Białegostoku. Jego otwarciem, a potem organizacją, zajął się archimandryta Gabriel, w przeszłości przełożony supraskiego klasztoru.

Uroczystościom przewodniczył zwierzchnik Cerkwi w Polsce metropolita Sawa, który poświęcił też ikonostas w jednej z cerkwi na terenie skitu. W niedzielę i poniedziałek przyjeżdżały tam tłumy wiernych, m.in. w grupach autokarowych. Po raz pierwszy w pielgrzymce rowerowej dotarła również młodzież z Białegostoku.

Odrynki, gdzie powstał skit, w publikacjach dotyczących historii Cerkwi w północno-wschodniej Polsce wymieniane są wśród miejsc słynących cudami, w przeszłości istniał tu (do połowy XVIII wieku) monaster. W lesie koło wsi znajduje się również kaplica cmentarna, w tradycji ludowej nazywana Krynoczką, pod wezwaniem św. Jana Złotoustego, zbudowana na początku XIX w.

Skit oznacza pustelnię, a nazwa wiąże się ze Sketis w Egipcie. To miejsce bezludne, gdzie w IV wieku powstała pustelnia, potem osada monastyczna, w której żył mnich Makary. Pustelnia w Odrynkach powstała w odludnym miejscu, wśród rozlewisk rzeki Narwi, ale stale się rozbudowuje, także dzięki ofiarności i pomocy okolicznych mieszkańców.

Miejsce jest coraz bardziej popularne nie tylko wśród prawosławnych, ale także wśród turystów. (PAP)

rof/ bos/ jbr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL