Średniowiecze

19.10.2017

Władze Braniewa zrewitalizują Wieżę Bramną

Władze miejskie Braniewa uzyskały 3 mln zł dofinansowania z UE na odrestaurowanie XIII-wiecznej Wieży Bramnej, uważanej za najstarszą budowlę na Warmii. Po zakończeniu prac w zabytkowej wieży znajdzie się punt informacji turystycznej i taras widokowy.

Gotycka wieża, która jest pozostałością po braniewskim zamku biskupów warmińskich, od lat była w złym stanie technicznym. Dlatego miejscowy samorząd przygotowywał dokumentację niezbędną do przeprowadzenia remontu i starał się o unijną dotację na ten cel.

W piątek władze miasta i regionu podpiszą umowę na dofinansowanie tej inwestycji. Ma kosztować blisko 3,6 mln zł, z czego 3 mln zł będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt zakłada remont wieży i jej adaptację na punkt informacji turystycznej wraz z tarasem widokowym, a także zagospodarowaniem terenu wokół niej oraz odbudowę i konserwację murów obronnych przy ul. Kromera.

Wieża łączyła kiedyś przedzamcze z zamkiem zbudowanym przez biskupa Henryka Fleminga, gdy Braniewo było pierwszą siedzibą kapituły warmińskiej. Przez otwór bramny wjeżdżano w średniowieczu do miasta, z czasem na piętrze urządzono niewielką kaplicę.

Dolna część murowanej wieży powstała pod koniec XIII w., najwyższą trzecią kondygnację nadbudowano w XVII w. Władze pruskie częściowo zburzyły i przebudowały zamek w XIX w. na potrzeby szkoły. Pozostałości dawnej warowni zostały zniszczone podczas walk niemiecko-sowieckich w 1945 r. Ruiny rozebrano pod koniec lat 50. ub. wieku.

Braniewski projekt jest jednym z dwunastu wybranych w konkursie na ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego, który rozstrzygnięto w październiku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Łączne dofinansowanie tych przedsięwzięć ma sięgać ponad 60 mln zł.

Na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie są m.in: renowacja kościołów i kaplic tworzących Szlak Sanktuariów Warmii i Mazur oraz adaptacja na cele muzealno-wystawiennicze innych zabytkowych obiektów (13,6 mln zł), renowacja zamku w Kętrzynie (5,5 mln zł) i rewitalizacja ruin zamku w Szczytnie (7,9 mln zł), pierwszy etap adaptacji budynku Biblioteki Elbląskiej (7,9 mln zł), renowacja kościoła św. Andrzeja w Barczewie (5,6 mln zł) i adaptacja na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w Glaznotach k. Ostródy (1,5 mln zł). (PAP)

autor: Marcin Boguszewski

edytor: Agata Zbieg

mbo/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL