Katyń

03.04.2018 aktualizacja 06.04.2018

Debata "Zbrodnia Katyńska - co pamiętamy?"

13.04.2018 - 13.04.2018 Źródło: Muzeum Katyńskie Źródło: Muzeum Katyńskie

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Muzeum Katyńskie - Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego zaprasza na debatę "Zbrodnia Katyńska - co pamiętamy?". Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia (piątek), o godz. 14.00 w Muzeum Katyńskim, ul. Jana Jeziorańskiego 4 (Cytadela Warszawska). R.S.V.P. kolakowska@cprdip.pl

Pretekstem do debaty będzie prezentacja raportu Narodowego Centrum Kultury pt. "Pamięć o Zbrodni Katyńskiej. Raport z badania ilościowego i jakościowego". Zawiera on omówienie wyników badań sondażowych przeprowadzonych na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków i prezentuje dzisiejszy kształt pamięć o zbrodni z 1940 roku i jej następstwach.

Po jego przedstawieniu uczestnicy debaty podzielą się swoimi refleksjami i porozmawiają m.in. o możliwości popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej w Polsce i poza jej granicami.

Choć zdecydowana większość Polaków (90%) wie o Zbrodni Katyńskiej, to jednak odsetek osób deklarujących że nie wiedzą nic o tym wydarzeniu rośnie w porównaniu z analogicznymi badaniami z lat ubiegłych. Najwięcej takich odpowiedzi pochodzi od osób młodych. Autorzy raportu wiążą to z wydarzeniami towarzyszącymi poprzednim badaniom – premierą filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy czy Katastrofą Smoleńską, które znacznie podniosły wówczas społeczną świadomość tragicznych wydarzeń z roku 1940.

Znacząco rośnie natomiast społeczna świadomość autorstwa Zbrodni Katyńskiej, choć nadal 3% przypisuje odpowiedzialność, idąc za oficjalną propagandą okresu komunistycznego, Niemcom. Maleje za to odsetek osób uważających, że Zbrodnia Katyńska i utrzymywane przez lata Kłamstwo Katyńskie miały istotny wpływ na powojenne losy Polski.

Po przedstawieniu raportu organizatorzy chcieliby rozpocząć dyskusję z uczestnikami debaty i zastanowić się jak wygląda dziś pamięć o Zbrodni Katyńskiej w Polsce, a także poza jej granicami, a także co wpływa na poziom wiedzy na temat tego wydarzenia w społeczeństwie oraz w jaki sposób można dziś popularyzować wiedzę o Zbrodni Katyńskiej w Polsce i poza jej granicami.

Debata rozpocznie się pokazem krótkiego filmu przygotowanego przez NCK pt. „Sztafeta”. 
 

Źródło: Muzeum Katyńskie

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL