PRL

18.09.2011 aktualizacja 11.08.2016

"Jan Józef Lipski 1926-1991. Ambasador marzeń".

Jan Józef Lipski. Fot. PAP/CAF/A. Urbanek Jan Józef Lipski. Fot. PAP/CAF/A. Urbanek

W dwudziestą rocznicę przedwczesnej śmierci Jana Józefa Lipskiego Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, Stowarzyszenie Wolnego Słowa oraz Uniwersytet Warszawski organizują wspólnie konferencję naukową poświęconą jego pamięci. Sesja rozpocznie się 19 września (poniedziałek) o godz. 10.00 w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Podzielona będzie na część naukową (do godz. 14.40) oraz panel dyskusyjny (od godz. 15.30).

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa plenerowa "Jan Józef Lipski 1926-1991. Ambasador marzeń".

Jan Józef Lipski był postacią dla swych czasów zarazem symboliczną – jak i nietuzinkową. W czasie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność konspiracyjną, kultywował idee niepodległościowe także w latach powojennych. Był jednak w nowych realiach politycznych zwolennikiem działań o charakterze pozytywistycznym. Uczestniczył lub współtworzył inicjatywy obywatelskie, z których najgłośniejsze stały się Klub Krzywego Koła, List 34, Komitet Obrony Robotników. Był w zasadzie wszędzie, gdzie możliwa była aktywność, a jego antykomunizmu nie oznaczał potępienia idei socjalistycznych.

Jan Józef Lipski – jak wspominają jego współpracownicy i przyjaciele – kładł wielki nacisk na kwestie moralne w działalności społecznej i politycznej. Był symbolem uczciwości, prawości, niezłomności – ale nie wymagał bezkrytycznie tego samego od innych. Co dziś nowego możemy powiedzieć o jego postawie i co możemy się od niego nauczyć?

PROGRAM:

10.00 Uroczyste otwarcie

Część I: Referaty

10.20–10.40 Andrzej Krzysztof Kunert, Jan Józef Lipski jako żołnierz Armii Krajowej

10.45–11.05 Paweł Ceranka, Jan Józef Lipski w redakcji „Po Prostu” i w Klubie Krzywego Koła

11.10–11.30 Konrad Rokicki, Jan Józef Lipski w środowisku literackim lat sześćdziesiątych

11.35–11.55 Andrzej Friszke, Jan Józef Lipski w Komitecie Obrony Robotników

12.00–12.20 Dyskusja

12.20–12.40 Przerwa kawowa

12.40–13.00 Tadeusz Ruzikowski, Jan Józef Lipski w kręgu „Solidarności”

13.05–13.25 Jacek Pawłowicz, Jan Józef Lipski i odbudowa Polskiej Partii Socjalistycznej

13.30–13.50 Paulina Codogni, Jan Józef Lipski jako senator III Rzeczpospolitej

13.55–14.15 Łukasz Garbal, Dwie dusze. Jan Józef Lipski – literaturoznawca

14.20–14.40 Dyskusja

14.40–15.30 Przerwa obiadowa

Część II: Wspomnienia o Janie Józefie Lipskim

15.30–17.50 Dyskusja panelowa z udziałem Andrzeja Celińskiego, Michała Głowińskiego, Jana Lityńskiego, Zbigniewa Romaszewskiego, Kazimierza Wóycickiego, Henryka Wujca. Moderator: Jerzy Eisler.

17.50 Podsumowanie

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL