Holokaust

23.04.2012 aktualizacja 18.07.2016

Pakiet edukacyjny Muzeum Historii Polski "Jan Karski i jego czasy"

Dokumenty, zdjęcia, fragmenty książki Jana Karskiego i nieznane szerzej nagrania o legendarnym emisariuszu znalazły się w pakiecie edukacyjnym "Jan Karski i jego czasy" przygotowanym przez Muzeum Historii Polski.

Internetowy pakiet edukacyjny "Jan Karski i jego czasy" jest dostępny na stronie www.karski.muzhp.pl. Znalazły się w nim informacje, dokumenty i zdjęcia przybliżające niezwykłą biografię Kuriera z Warszawy, a także poświęcony mu film, słowniczek pojęć oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli zawierające m.in. scenariusze proponowanych lekcji poświęconych postaci Karskiego.

Pakiet składa się z zakładek poświęconych kolejnym etapom jego życia. W rozdziale o dzieciństwie znalazły się m.in. fragmenty wywiadu audio z Karskim, w których opisuje m.in. swoją szkołę i dom rodzinny w Łodzi. "Kolejne rozdziały są poświęcone czasom wojny, którą przybliżają materiały przedstawiające np. strukturę Polskiego Państwa Podziemnego z 1943 r., są też zdjęcia z getta i fragmenty opowieści Karskiego dotyczące jego wejścia do getta, dzięki któremu miał stać się naocznym świadkiem Zagłady. Całość zamyka opowieść o powojennych losach Kuriera z Warszawy" - opowiadała PAP kierownik programu "Jan Karski. Niedokończona misja" Ewa Wierzyńska.

Internetowy pakiet edukacyjny "Jan Karski i jego czasy" jest dostępny na stronie www.karski.muzhp.pl. Znalazły się w nim informacje, dokumenty i zdjęcia przybliżające niezwykłą biografię Kuriera z Warszawy, a także poświęcony mu film, słowniczek pojęć oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli zawierające m.in. scenariusze proponowanych lekcji poświęconych postaci Karskiego.

"Oddajemy ten pakiet w ręce nauczycieli, żeby ich zachęcić do opowiadania o historii II wojny przez fascynujące losy tego pojedynczego człowieka, które o wiele bardziej przemawiają do młodego człowieka. Myślę, że Jan Karski, którego życie było wręcz sensacyjne jest świetną postacią, która może stać się dla młodzieży przewodnikiem po okupowanej Polsce czy relacjach z rządem na emigracji. Przeszedł też do historii jako świadek Zagłady, który powiadomił o niej wolny świat" - dodała Wierzyńska.

Pakiet powstał w ramach programu "Jan Karski. Niedokończona misja" zrealizowanego dzięki wsparciu Kancelarii Senatu przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".

Jan Karski (wł. Jan Kozielewski) urodził się 24 kwietnia 1914 r. w Łodzi. Jako emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego w 1942 r. dwukrotnie wszedł do getta warszawskiego, był też w obozie przejściowym w Izbicy. Z misją poinformowania aliantów o dokonywanej zagładzie narodu żydowskiego dotarł m.in. do prezydenta USA Franklina D. Roosevelta. Jego raport nie przyniósł jednak oczekiwanych rezultatów.

Po wojnie pozostał w USA, gdzie wykładał na Uniwersytecie Georgetown. Za swoje wojenne i powojenne zasługi został wielokrotnie uhonorowany, m.in. Orderem Orła Białego i tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Zmarł 13 lipca 2000 r. w Waszyngtonie. (PAP)

akn/ abe/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL