Holokaust

11.11.2012 aktualizacja 18.07.2016

Powstało internetowe kalendarium zagłady Żydów

Kalendarium zagłady Żydów w Lublinie i na Lubelszczyźnie utworzył Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN. Dostępne w internecie kalendarium zawiera opisy wydarzeń, osób i miejsc, ale też materiały multimedialne - wspomnienia, dokumenty, zdjęcia, wykłady.

Kalendarium opisuje 1456 wydarzeń, które miały miejsce w okresie od września 1939 roku do lipca 1944 roku i są związane z eksterminacją ludności żydowskiej zamieszkującej Lublin i Lubelszczyznę. „Będzie ono jeszcze systematycznie uzupełniane” - zapowiedziała Joanna Zętar z Ośrodka Brama Grodzka-Teatr NN na piątkowej konferencji prasowej.

Jak podkreśliła, utworzone w ośrodku kalendarium jest nowoczesnym narzędziem, które zawiera nie tylko tradycyjną „wiedzę książkową”, ale też materiały archiwalne i multimedialne – nagrania, fotografie, relacje świadków.

Przy każdym z opisywanych wydarzeń są zamieszczone odnośniki do opisów miejsc (budynków, placów czy instytucji) oraz jego uczestników lub osób z nim związanych. Oprócz wykazu źródeł informacji i bibliografii dołączone są także relacje i wspomnienia świadków tych wydarzeń w formie tekstowej, dźwiękowej lub wideo, oraz fotografie i dokumenty, a także opracowania historyków czy nagrania wykładów ekspertów zajmujących się problematyką zagłady.

„To powiązanie miejsc, uczestników, kontekstów wydarzeń wytworzyło ogromną informacyjną sieć w kalendarium” - podkreślił współtwórca kalendarium Łukasz Kijek. Jak tłumaczył, kalendarium jest tak skonstruowane, że umożliwia swobodne poruszanie się po „sieci informacji”; np. osoba zainteresowana jakąś postacią, uczestnikiem danego wydarzenia po kliknięciu na odnośnik z nazwiskiem otrzymuje też informacje, w jakich innych wydarzeniach ta postać uczestniczyła i może przechodzić do opisu tych wydarzeń.

Wydarzenia w kalendarium zostały uporządkowane w czterech kategoriach tematycznych: życie i zagłada Żydów w Lublinie, zagłada Żydów na Lubelszczyźnie, polityka władz Generalnego Gubernatorstwa wobec ludności żydowskiej oraz polityka władz III Rzeszy wobec ludności żydowskiej.

Kalendarium powstało na podstawie materiałów uzyskanych w wyniku kwerend prowadzonych w Archiwum Państwowym w Lublinie, Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, a także z wykorzystaniem archiwum i dokumentacji, którą od wielu lat gromadzi Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN.

Kalendarium zagłady Żydów jest częścią większego projektu prowadzonego przez tę placówkę – Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny, które opisywać ma historię miasta i regionu począwszy od VI wieku do czasów współczesnych. Ma być ono podzielone na 11 okresów historycznych. Kalendarium jest przygotowywane z myślą o obchodach 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi, które przypada w 2017 roku.

Kalendarium jest dostępne pod adresem www.wydarzenia.teatrnn.pl. (PAP)

ren/ hes/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL