Polska po 1989 roku

23.05.2018

Uniwersytet Śląski świętował 50-lecie podczas uroczystej sesji sejmiku

Jubileusz 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego świętowały w środę, podczas uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach, władze i społeczność tej największej uczelni w regionie. Jej mury opuściło już 250 tys. absolwentów.

„Od 50 lat Uniwersytet Śląski kształci elity, wnosi niepodważalny wkład w rozwój nauki, jest instytucją będącą wzorem społecznej odpowiedzialności, a także wizytówką Śląska w kraju oraz na arenie międzynarodowej” – powiedział podczas uroczystości rektor uczelni prof. Andrzej Kowalczyk.

„Z ogromną przyjemnością patrzę, jak daleko zaszliśmy, pozwalając nauce rozwijać się. Uniwersytet to nie tylko ludzie, infrastruktura, ale przede wszystkim idea – niezależność, samodzielność. Tylko takie reguły działania pozwalają światłym umysłom, targanym niepokojem, na drogę do przodu” – podkreśliła wicemarszałek Sejmu i absolwentka UŚ Barbara Dolniak.

Marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa wręczył władzom – jak mówił – królowej śląskich uczelni szczególny prezent – odnalezione w archiwach Biblioteki Śląskiej berło rektora Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. To z połączenia tej szkoły z filią Uniwersytetu Jagiellońskiego powstał w 1968 r. Uniwersytet Śląski.

Były rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek przypomniał, że rok 1968 r. był rokiem szczególnym, kiedy młodzi ludzie „uruchomili marzenia”. „Inna rzecz, co z nich potem wyszło, ale o tych marzeniach trzeba dalej mówić” – zaznaczył.

Jak mówił, uniwersytet to jedna z największych instytucji wymyślonych przez Europę. Podkreślił, że o uniwersytecie na Śląsku marzyło wiele pokoleń jego mieszkańców. „Uniwersytet trzeba hołubić, bo to scena, gdzie rozmawia się o rzeczach ważnych” – podkreślił prof. Sławek.

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego podjęli jednogłośnie uchwałę, w której docenili wkład Uniwersytetu Śląskiego „w rozwój badań naukowych, śmiałe wychodzenie naprzeciw wyzwaniom współczesności i podejmowanie międzynarodowych inicjatyw”.

W uchwale wskazali, że uczelnia trwale wpisała się w pejzaż społeczny i kulturowy Śląska i Zagłębia, a jej absolwenci wpływają na losy regionu, kraju i Europy.

Na obchody jubileuszu składają się trwające od października od ubiegłego roku koncerty w przestrzeni publicznej, konferencje naukowe, jubileuszowe publikacje oraz benefis. Zakończy je koncert akademicki 9 czerwca.

Obecnie na Uniwersytecie Śląskim kształci się ponad 25 tys. studentów na 77 kierunkach. 12 wydziałów Uniwersytetu Śląskiego znajduje się łącznie w czterech miastach: Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie i Cieszynie.

Idea powołania Uniwersytetu Śląskiego pojawiła się jeszcze przed II wojną światową. Jednak dopiero w czerwcu 1962 r. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, w porozumieniu z władzami ówczesnego województwa katowickiego podjął decyzję o wystąpieniu do ówczesnego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z memoriałem ws. utworzenia w Katowicach filii tej najstarszej polskiej uczelni.

Kolejnym etapem było połączenie filii z działającą od początku lat 50 Państwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną. 8 czerwca 1968 r. rozporządzeniem Rady Ministrów powołano do życia Uniwersytet Śląski w Katowicach. Pierwszym rektorem został prof. Kazimierz Popiołek. Uczelnia rozpoczęła działalność licząc 5724 studentów, kształcących się na 4 wydziałach: Humanistycznym, Matematyki, Fizyki i Chemii, Prawa i Administracji oraz Wychowania Technicznego. (PAP)

Autorka: Anna Gumułka

lun/ ekr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL