XIX wiek

06.07.2013 aktualizacja 11.01.2017

„Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010"

autor: układ edycji Vida Girininkienė
„Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010" „Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010"

Biogramy 152 osób pochowanych w ciągu dwustu lat istnienia Cmentarza Bernardyńskiego w Wilnie zawiera wydana właśnie monografia tej nekropoli. Książkę pt. „Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010" opublikowało litewskie wydawnictwo Versus Aureus w językach polskim i litewskim. Założony w 1810 r. na Zarzeczu, wpisany do rejestru dóbr kultury, Cmentarz Bernardyński jest w zasadzie cmentarzem zamkniętym: dopuszczone są tylko pochówki w grobach rodzinnych. Od kilku lat na cmentarzu, w kolumbarium są chowani ludzie zasłużeni dla Wilna.

Książka zawiera biogramy 152 najbardziej znanych osób pochowanych w ciągu dwustu lat istnienia cmentarza. Są wśród nich Stanisław Bonifacy Jundziłł, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, kierownik ogrodu botanicznego, Józef Strumiłło, autor „Ogrodów północnych”, pionier ogrodnictwa na Litwie, Józef Czechowicz, znany fotograf, autor zdjęć o tematyce wileńskiej, Napoleon Rouba, pisarz, autor nowatorskiego „Przewodnika po Litwie i Białejrusi”.

Wspomniani są także znani malarze Aleksander i Wincenty Slendzińscy. Synem tego ostatniego, o czym nie wspomniano w jego biogramie, był Ludomir Slendziński, także malarz, najbardziej z nich znany, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego, do 1944 r. mieszkający w Wilnie.

Na cmentarzu spoczywają również matka Feliksa Dzierżyńskiego i siostra Józefa Piłsudskiego.

Wśród Litwinów pochowanych na Cmentarzu Bernardyńskim są animatorzy litewskiego piśmiennictwa: Juozapas Volodzka i Česlovas Pancežinskis, kolporterzy zakazanej za czasów carskich prasy litewskiej: ksiądz Vincentas Butvydas, Petras Lignoras, Juozas Dilys, a także Vytautas Kairiukštis, malarz, historyk sztuki, członek grupy polskich konstruktywistów „Blok”.

Od początku XXI w. prowadzone są na cmentarzu prace renowacyjne. Początkowo finansował je departament dziedzictwa kulturowego ministerstwa kultury Litwy. W 2005 roku Fundacja Wspierania Współpracy Litewsko-Polskiej im. Adama Mickiewicza popisała umowę z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dotyczącą zachowania polskiego i litewskiego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację nagrobków znanych i zasłużonych osób pochowanych na cmentarzu. W latach 2005-2010 zostało odnowionych 130 nagrobków.

Monografia Cmentarza Bernardyńskiego zawiera też rozdziały o zdrowiu, chorobach i długości życia wilnian, zwyczajach związanych z pogrzebami, epitafiach, ogólny spis pochowanych, wraz z lokalizacją grobów oraz szczegółowy plan cmentarza.

Pomysłodawcą wydania monografii cmentarza, w związku z jego 200-leciem, była Fundacja Wspierania Współpracy Litewsko-Polskiej im. Adama Mickiewicza a autorami książki są litewscy naukowcy i konserwatorzy. (PAP)

tst/ ls/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL