Kultura i sztuka po 1989 roku

25.10.2017

MKiDN ogłasza konkurs na nowego dyrektora PISF

Ogłaszamy konkurs na nowego dyrektora Polskiego Instytut Sztuki Filmowej - poinformował w środę wiceminister kultury Paweł Lewandowski. Dodał, że konkurs jest "otwarty". Poprzednia dyrektor PISF Magdalena Sroka została odwołana przez ministra kultury przed upływem kadencji.

"Dzisiaj będziemy ogłaszać konkurs na nowego dyrektora Polskiego Instytut Sztuki Filmowej. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert, konkurs jest oczywiście otwarty, jednocześnie w tym samym czasie będzie prowadzony nabór na osoby do komisji konkursowej, które będą rekomendować ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego osoby do wybrania na stanowisko dyrektora. To także jest otwarty nabór" - ogłosił Lewandowski.

"Zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji, beneficjentów i wszystkich, którzy są uprawnieni do tego by wziąć udział w tej komisji do składania swoich ofert: - dodał.

"Konkurs ogłaszamy w oparciu o rozporządzenie, które obowiązuje od jakiegoś czasu, także my nie zmieniamy tych reguł gry. To jest o tyle istotne, że właśnie wodowanie tych projektów, czyli szukanie środków na produkcję, będzie organizowane w ścisłej współpracy z nowym kierownictwem PISF" - podkreślił wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński.

Jak mówił, PISF jest główną instytucją odpowiedzialną za rozwój produkcji filmowej w Polsce, ale ministerstwo kultury też się od tego nie uchyla.

Wiceminister kultury pytany przez PAP, kiedy można spodziewać się wyników konkursu, odpowiedział: "Od momentu ogłoszenia konkursu mamy dwa tygodnie na zgłaszanie i kandydatur do komisji konkursowej i kandydatów potencjalnych na stanowisko dyrektora PISF. To wszystko jest uregulowane rozporządzeniem z 2005 roku, więc nic nie zmienialiśmy w tym zakresie od czasu, kiedy została uchwalona ustawa o kinematografii wraz z rozporządzeniem".

Dodał, że zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury ws. konkursu na dyrektora PISF, niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji, minister powoła komisję oraz wyznaczy termin jej pierwszego posiedzenia.

"Komisja konkursowa będzie oceniać dokumenty, czy przesłanki formalne i merytoryczne, są spełnione, jeżeli będzie miała takie życzenie, to może przesłuchać kandydatów, chociaż to nie jest obligatoryjne. Następnie komisja konkursowa przedstawi ministrowi dokumenty wraz ze swoimi opiniami dot. kandydatów, a minister spośród kandydatów przedłożonych przez komisję będzie mógł wybrać dyrektora" - wyjaśnił PAP Lewandowski.

9 października, pomimo negatywnej opinii Rady PISF, z funkcji dyrektora PISF została odwołana Magdalena Sroka. MKiDN argumentowało zwolnienie Sroki "naruszeniem przez nią podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz naruszeniem przepisów prawa w związku z listem dyrektor PISF do Christophera J. Dodda, prezesa Stowarzyszenia Amerykańskich Producentów Filmowych". Według ministra kultury, Sroka naraziła na szwank wizerunek Polski i polskich instytucji kultury na arenie międzynarodowej.

P.o. dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej została Izabela Kiszka-Hoflik. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

edytor: Paweł Tomczyk

ksi/ pat/

 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL