Kultura i sztuka po 1989 roku

20.06.2017

Sejm: komisja pozytywnie o sprawozdaniu z wykonania budżetu na kulturę

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Fot. PAP/M. Obara Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Fot. PAP/M. Obara

Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu na kulturę za 2016 r. Wydatki te wyniosły w sumie ponad 4 mld zł. Jak mówił wiceszef MKiDN Jarosław Sellin, najważniejszym wydatkiem z rezerw celowych - w wysokości 476,5 mln zł - był zakup kolekcji książąt Czartoryskich.

Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu w 2016 r. w częściach dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Jak podał Sellin, wydatki na kulturę zaplanowano na 3,476 mld zł, w trakcie roku zwiększono je o środki z rezerw celowych do 4,049 mld zł.

"Wydatki budżetowe na kulturę zaplanowano na kwotę 3 mld 476 mln zł. W trakcie roku budżet ten zwiększono o środki z rezerw celowych ostatecznie do kwoty 4 mld 049 mln zł. Wykonano te wydatki w kwocie 3 mld 929 mln zł, czyli 97 proc. planu. Główne wydatki realizowano w dziale kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, tj. 2 mld 323 mln zł, z którego finansowanych było 89 instytucji działających w obszarze kultury oraz 35 jednostek budżetowych, głównie archiwa państwowe" - powiedział wiceminister kultury.

Jak relacjonował Sellin, kolejnymi dużymi działami w budżecie ministra kultury jest oświata i wychowanie, z którego finansowana była działalność 260 państwowych jednostek szkolnictwa artystycznego oraz dotowano 141 szkół niepublicznych. Tu wydatki wyniosły 885 mln zł. Na szkolnictwo wyższe, w obrębie którego dofinansowana była działalność 19 uczelni artystycznych, wydatki wyniosły 626 mln zł.

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2016 r., jak informował, wyniosło 1 mld 544 mln zł. Zostały one przekazane 141 niepublicznym jednostkom systemu oświaty, które nie podlegają ministerstwu kultury, dwóm niepublicznym internatom, 19 uczelniom artystycznym i 54 państwowym instytucjom kultury. Także 31 samorządowym instytucjom kultury współprowadzonym razem z jednostkami samorządu terytorialnego, Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich we Wrocławiu, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

"Łączna wartość wykorzystanych dotacji celowych - to są dotacje bieżące, majątkowe i na współfinansowanie projektów Unii Europejskiej w 2016 r. - wyniosła 809 mln zł" - podkreślił wiceminiser kultury.

Przedstawił także prowadzone w 2016 r. programy wieloletnie. "Budowa Muzeum II Wojny Światowej - w 2016 r. zaplanowano i wydano 175,5 mln zł. Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - wydano 47,7 mln zł. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wieloletni program obowiązujący od roku ubiegłego do r. 2020, jest realizowany w dwóch priorytetach. Pierwszy to zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - tu wydano prawie 27 mln zł. Zaakceptowano podział dotacji dla ponad 2,5 tys. bibliotek publicznych, w sumie dzięki temu priorytetowi kupiono i wysłano do bibliotek ponad 3,3 mln egzemplarzy książek. Drugi priorytet to infrastruktura bibliotek - tutaj wydano 29 mln zł, dofinansowano z tego priorytetu 90 bibliotek" - wymieniał.

Kolejny wieloletni program rządowy to Europejska Stolica Kultury we Wrocławiu - wydano na niego w 2016 r. 92,7 mln zł. "Zrealizowano z tych pieniędzy 159 projektów z zakresu sztuk wizualnych, muzyki, filmu, widowisk ogólnomiejskich, literatury, architektury, edukacji. Liczba osób uczestniczących była dużo wyższa, niż przewidywano, we wszystkich 159 projektach szacujemy, że uczestniczyło ok. 5,5 mln osób. Jeśli chodzi o wydatki budżetu ze środków europejskich, to przeznaczyliśmy na nie w 2016 r. z wkładu własnego prawie 108 mln zł" - powiedział Sellin.

"Zrealizowaliśmy też wydatki z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na kulturę. I tu najważniejszym wydatkiem i moim zdaniem sukcesem ministerstwa był zakup dóbr kultury, w tym zabytków oraz praw do dóbr kultury o szczególnym znaczeniu dla państwa polskiego i dziedzictwa kulturowego. Chodzi o sfinansowanie zakupu kolekcji książąt Czartoryskich (...) oraz nieruchomości w Krakowie będących własnością Fundacji Książąt Czartoryskich, praw i roszczeń dotyczących wszelkich utraconych dóbr kultury wchodzących w skład tych zbiorów. Na to przeznaczyliśmy z tej rezerwy 476,5 mln zł" - mówił.

Poza tym, jak relacjonował, z rezerw celowych miał miejsce zakup nieruchomości położonych w majątku Gołuchów (Wielkopolskie) składających się z parku wraz z zamkiem-mauzoleum i oficyną. "Na to przeznaczyliśmy 20,5 mln zł. Będzie to oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego własność. Poza tym zakup działki i znajdującego się na niej dawnego hotelu Crakovia z przeznaczeniem na cele muzealne dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Wydaliśmy na to 35,5 mln zł z rezerwy. W sumie środki wykorzystane z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na kulturę to 532,5 mln zł" - zaznaczył Sellin.

"Przy ministrze kultury funkcjonuje także Fundusz Promocji Kultury, który jest zasilany głównie z dopłat do gier losowych stanowiących monopol państwa. Przychody z tego funduszu wyniosły 201,5 mln zł. Środki przekazano na dofinansowanie zadań w ramach programów ministra, czyli granty, oraz w ramach zadań realizowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jeżeli chodzi o PISF, to jego przychody wyniosły 194 mln zł, a koszty - 193,7 mln zł. Dotacje z budżetu państwa na tę instytucję to prawie 14 mln zł, zatrudnienie na pełnych etatach 58 osób. Przychody Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia to 6 mln zł, koszty 6 mln zł, a zatrudnienie - 12 osób" - dodał sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury. (PAP)

akn/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL