Inne

10.08.2019

Wielkopolski finał XIX konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

W sobotę w Powidzu odbędzie się wojewódzki finał XIX konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Ideą konkursu jest m.in. identyfikacja produktów regionalnych oraz promocja regionalnej żywności.

"Obok głównego celu, jakim jest identyfikacja regionalnych produktów i dań oraz ich promocja, istotne jest przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Ideą konkursu jest również zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu" – podkreślili organizatorzy konkursu.

Jak wskazali, konkurs ma charakter otwarty i przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych. Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz marszałków województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

"Powołane są dwie komisje konkursowe pracujące na szczeblach regionalnych: jedna zajmująca się lokalnym i regionalnym produktem żywnościowym, druga – daniami i potrawami regionalnymi. Ponadto powołana jest Kapituła Krajowa, która przyznaje statuetki +Perła+ produktom i daniom wybranym spośród nominowanych w czasie finałów regionalnych. O nominację mogą ubiegać się produkty nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu w danym regionie" – podkreślili organizatorzy.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłonieni zostaną laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i produktów mieszanych oraz najlepsze dania i potrawy regionalne i tradycyjne.

Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody konkursu "PERŁA 2019", które – razem z nagrodą "Klucz do Polskiej Spiżarni" – zostaną wręczone podczas Wielkiego Finału Konkursu.

Finał Wojewódzki XIX edycji konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów" odbywa się w sobotę w wielkopolskim Powidzu.

Do oceny w tegorocznej wojewódzkiej edycji konkursu zgłoszono 28 produktów spożywczych różnych kategorii, w tym 4 do nagrody "Perła". Oprócz oceny produktów odbędzie się również konkurs na najlepsze danie regionalne, do którego zgłosiło się 6 podmiotów. Oceny produktów dokona kapituła powołana przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Podczas wydarzenia mieszkańcy oraz turyści będą mogą również spróbować oraz kupić produkty członków należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska oraz zapoznać się z ofertą promocyjną Lokalnych Grup Działania.(PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ mark/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL