12.08.2010 aktualizacja 16.08.2016

Bitwa Warszawska 1920

Wywiad Mariana Piotrowskiego z gen. Maximem Weygandem na temat wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz ówczesnych dowódców polskich z marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele. Data audycji: 1954 r.

źródło: NAC. Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Wspomnienia Jana Domańskiego, żołnierza 6 pułku piechoty Legionów,  z wyprawy kijowskiej 1920 r. Data audycji: 1970 r.

źródło: NAC. Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Wacław Jędrzejewicz o obronie Warszawy w 1920 r. Data audycji: 1970 r.

źródło: NAC. Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

 

Wspomnienie Mieczysława Lisiewicza - oficera oddziału organizacyjnego 5 Armii gen. Władysława Sikorskiego - o walkach nad Wisłą i Wkrą podczas Bitwy Warszawskiej w sierpniu 1920 r. Data audycji: 1970 r.

źródło: NAC. Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

 

"Nazajutrz po zwycięstwie 1920 roku" - wspomnienia gen. prof. Mariana Kukiela.  Data audycji: 1964 r.

źródło: NAC. Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

 

"Nazajutrz po zwycięstwie 1920 roku" - druga część wspomnienia gen. prof. Mariana Kukiela.  Data audycji: 1964 r.

źródło: NAC. Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

 

Relacja gen. Bronisława Regulskiego - zastępcy szefa oddziału operacyjnego kwatery głównej Naczelnego Wodza - o odparciu najazdu bolszewickiego w lipcu 1920 r. Data audycji: 1965 r.

źródło: NAC. Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

 

Fragmenty przemówienia gen. Wilhelma Orlika-Ruckemanna - b. dowódcy 1 pułku czołgów w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. - wygłoszonego w Instytucie Polskim w Londynie do zebranych pancerniaków podczas uroczystych obchodów 50. rocznicy wprowadzenia broni pancernej do Wojska Polskiego. Data audycji: 1970 r.

źródło: NAC. Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

 

Wspomnienie Wandy Pełczyńskiej poświęcone udziałowi kobiet w walkach pod Radzyminem w sierpniu 1920 r. Data audycji: 1970 r.

źródło: NAC. Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

 

Wspomnienie Wacława Jędrzejewicza - na temat roli odegranej przez gen. Maxime Weyganda i Francję w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Data audycji: 1970 r.

źródło: NAC. Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

 

 "O roku ów" - wspomnienia Jana Bociańskiego na temat wydarzeń wojennych 1920 r. Data audycji: 1970 r.

źródło: NAC. Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

 

Wspomnienie Mieczysława Lisiewicza - oficera sztabu - o gen. Władysławie Sikorskim - dowódcy Grupy Poleskiej, broniącej Brześcia Litewskiego podczas odwrotu armii polskiej w lipcu 1920 r. Data audycji: 1968 r.

źródło: NAC. Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL