Katyń

17.03.2011 aktualizacja 11.12.2016

Funkcjonariusze NKWD nagrodzeni za udział w Zbrodni Katyńskiej

Wasilij Michajłowicz Błochin, major NKWD, jeden z wykonawców Zbrodni Katyńskiej. Fot. Wikimedia Wasilij Michajłowicz Błochin, major NKWD, jeden z wykonawców Zbrodni Katyńskiej. Fot. Wikimedia

Kto rozstrzeliwał polskich oficerów z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku? To jedno z pytań, na które odpowiedź miało dać śledztwo, jakie w sprawie zbrodni katyńskiej w latach 1990-2004 prowadziła Główna Prokuratura Wojskowa (GPW) najpierw ZSRR, a później Federacji Rosyjskiej.

Choć ustaliła ona nazwiska katów, to jednak do publicznej wiadomości ich nie podała. "Żyją ich dzieci i wnuki, a w niektórych wypadkach - nawet żony. Byłaby to straszna trauma dla tych rodzin" - tak w wypowiedzi dla PAP nałożenie przez GPW klauzuli tajności na tę część akt śledztwa katyńskiego, które zawierają informacje o bezpośrednich wykonawcach mordu, tłumaczył wysoki rangą przedstawiciel MSZ Rosji.

Tymczasem nazwiska tych ludzi są znane. W jednej ze swoich prac na temat Katynia ogłosiła je profesor Natalia Lebiediewa, która w archiwach natrafiła na rozkaz ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRR Ławrentija Berii nr 001365 z 26 października 1940 roku o przyznaniu nagród pieniężnych funkcjonariuszom NKWD, którzy przygotowali i przeprowadzili egzekucję Polaków.

W rozkazie Berii, który uczestnictwo w kaźni polskich jeńców wojennych określił jako "pomyślne wykonanie zadania specjalnego", widnieje 125 nazwisk. Przy żadnym nie ma imienia i imienia odojcowskiego. Są tylko inicjały. A w niektórych wypadkach nie ma nawet inicjałów. Przy kilkunastu nazwiskach podany jest stopień wojskowy. I to wszystko.

Wszelako informacje o osobach z listy Berii w archiwach w Rosji wyszukał rosyjski historyk Nikita Pietrow, wiceprzewodniczący stowarzyszenia Memoriał (organizacji pozarządowej broniącej praw człowieka i dokumentującej komunistyczne zbrodnie), autor wielu książek na temat Stalina i jego krwawych rządów, w tym informatorów "Kto kierował NKWD w latach 1934-41" i "Kto kierował organami bezpieczeństwa państwowego w latach 1941-54", zawierających biogramy głównych oprawców z moskiewskiej Łubianki.

W lipcu 2008 roku na stronie internetowej opozycyjnej "Nowej Gaziety" opublikował on podstawowe dane na temat 92 ze 125 funkcjonariuszy NKWD figurujących na liście Berii. Do informacji o 33 osobach dotrzeć nie zdołał.

"W czasie, który upłynął od tamtej publikacji, kontynuowałem pracę nad listą. Projekt ten jest ciągle w ruchu. Dzisiaj o tych ludziach wiemy jeszcze więcej. Jednak zebranych materiałów jeszcze nie przetworzyłem. Mogę tylko podać, że żadnej wiedzy nie mamy już tylko o 12-15 osobach" - powiedział 54-letni Pietrow w rozmowie z PAP.

"Zajmuję się tym od 2005 roku. Jest to bardzo trudna, żmudna praca. Mieliśmy tylko nazwiska i inicjały. Nazwiska same w sobie nic nie znaczą. Chodzi o ustalenie, co to za ludzie, skąd byli, z jakiego szczebla" - wyjaśnił.

Historyk zauważył, że rozkaz Berii o nagrodach połączył funkcjonariuszy NKWD różnego szczebla: od głównego kata Łubianki - Wasilija Błochina i jego najbliższych pomocników - Iwana Antonowa, Iwana Feldmana, Aleksandra Jemieljanowa oraz braci Wasilija i Iwana Szygalowych po urzędników z wydziału ewidencyjno-archiwalnego, nadzorców więziennych i kierowców ze Smoleńska, Charkowa i Kalinina (obecnie - Tweru); na liście są nawet kobiety - maszynistki, które sporządzały i przepisywały wykazy polskich oficerów dla trojki NKWD.

"Zapewne o nikim nie zapomniano. W ten sposób dano im wszystkim do zrozumienia, że wykonali ważną, tajną misję, o której do końca życia powinni milczeć" - podkreślił Pietrow.

Historyk wyraził nadzieję, że do końca tego roku uda mu się opracować zebrane materiały i je opublikować.

***

Poniżej przekazujemy listę Berii według stanu z lipca 2008 roku. W tekście występują następujące skróty:

NKWD - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR

NKGB - Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR

MGB - Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR

WCzK - Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna (WCzK)

GPU - Państwowy Zarząd Polityczny

OGPU - Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny

KGB - Komitet Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRR

WKP(b) - Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)

RKP(b) - Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików)

WLKSM - Wszechzwiązkowego Leninowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży (Komsomoł)

AChU - Zarząd Administracyjno-Gospodarczy NKWD ZSRR

AChO - Wydział Administracyjno-Gospodarczy (AChO) Zarządu NKWD

GEU - Główny Zarząd Gospodarczy NKWD ZSRR

ChOZO - Wydział Gospodarczy Zarządu MSW

UITLiK - Zarząd Poprawczych Obozów Pracy i Kolonii MSW

***

Lista funkcjonariuszy NKWD, a także zarządów obwodowych NKWD w Kalininie (obecnie - Twerze), Smoleńsku i Charkowie, nagrodzonych na mocy rozkazu szefa NKWD Ławrentija Berii nr 001365 z 26 października 1940 roku "za pomyślne wykonanie zadań specjalnych":


1. Aleksandrow Aleksandr Siergiejewicz, kierowca Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego.

(W pierwotnej wersji dokumentacji zebranej przez Nikitę Pietrowa w poz. nr. 1 figurował Aleksandrow-Swietłow Aleksandr Siergiejewicz, ur. 1903, sierżant bezpieczeństwa państwowego; zwolniony z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) 16 sierpnia 1955 r. ze stanowiska instruktora w kancelarii Zarządu Poprawczych Obozów Pracy i Kolonii (UITLiK) w stopniu starszego lejtnanta. Pietrow poinformował PAP, że ponowna weryfikacja tej informacji wykazała jednak, że był to błąd; że chodzi o inną osobę noszącą to samo nazwisko, imię i imię odojcowskie).

2. Antonow Iwan Iljicz (1897-1975), w organach Państwowego Zarządu Politycznego (GPU) od 1922 r., członek Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) - WKP(b) od lipca 1926 r., starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940); starszy inspektor Wydziału Samochodowego Zarządu Administracyjno-Gospodarczego (AChU) NKWD ZSRR. Zwolniony z Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) przy Radzie Ministrów ZSRR w sierpniu 1959 r. Emeryt, był członkiem organizacji partyjnej w Moskiewskim Technikum Mechanizacji Ewidencji Centralnego Urzędu Statystycznego Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej (RFSRR). Zmarł w sierpniu 1975 r.

3. Babajan Tamara Christoforowna, ur. 1904, w organach NKWD od 1937 r., bezpartyjna; maszynistka 1. Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR.

4. Baranow M.A. (brak informacji).

5. Baranow Piotr Michajłowicz, ur. 1911, w organach NKWD od 1938 r., członek Wszechzwiązkowego Leninowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży (WLKSM); od 1 maja 1938 r., nadzorca w więzieniu Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego.

6. Barinow Iwan Spiridonowicz, ur. 1911, w organach NKWD od 1938 r., członek WKP(b) od 1932 r., młodszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego; starszy pełnomocnik operacyjny 1. Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR; w 1955 r. pełnił funkcję kierownika 2. Działu w 4. Wydziale Specjalnym MSW RFSRR, pułkownik.

7. Biezrukow Iwan Dmitrijewicz (1900-1965), w organach Zjednoczonego Państwowego Zarządu Politycznego (OGPU) od 1931 r., członek Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików) - RKP(b) od 1920 r., kapitan bezpieczeństwa państwowego, zastępca naczelnika 6. Wydziału w Głównym Zarządzie Gospodarczym (GEU) NKWD ZSRR. Zwolniony z NKWD w listopadzie 1940 r., był wiceprezesem Zarządu Banku Państwowego (Gosbanku) ZSRR, a następnie szefem zarządu placówek polowych Gosbanku, podpułkownik służby intendenckiej.

8. Biełow Iwan Iwanowicz, ur. 1903, w organach OGPU od 1930 r., członek WKP(b) od 1927 r., kierownik bieżeckiego Oddziału Rejonowego Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego.

9. Biełogorłow W.A. (brak informacji).

10. Błank Kławdija Jefimowna, ur. 1900, w organach GPU od 1922 r., bezpartyjna; sierżant bezpieczeństwa państwowego, kierowników biura referentów w sekretariacie 1. Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR.

11. Błochin Wasilij Michajłowicz (1895-1955), w organach Wszechrosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej (WCzK) od 1921 r., w RKP(b) od 1921 r., major bezpieczeństwa państwowego (14.03.1940), w latach 1926-53 komendant OGPU, NKWD i Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego (MGB), generał-major (09.07.1945). Przeniesiony na emeryturę 2 kwietnia 1953 r. z powodu choroby. Zmarł 3 lutego 1955 r. w Moskwie, pochowany na Cmentarzu Dońskim.

12. Bogdanow N.F. (brak informacji).

13. Bogdanow P.A. (brak informacji).

14. Burd T.D. (brak informacji).

15. Wigorowski J.A. (brak informacji).

16. Gawrilenkow T.K. (brak informacji).

17. Galicyn N.A. (brak informacji).

18. Gwozdowskij N.A. (brak informacji).

19. Giecelewicz Rewekka Sołomonowna, ur. 1906, w organach OGPU od 1932 r., bezpartyjna, sierżant bezpieczeństwa państwowego, kierownik biura maszyn w sekretariacie 1. Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR.

20. Gołowinkin Nikołaj Iwanowicz, ur. 1913, w organach NKWD od 1938 r., w WLKSM od 1937 r., od 1 maja 1938 r. nadzorca w więzieniu Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego.

21. Goriaczew Michaił Daniłowicz (1906-1984), w organach OGPU od 1930 r., członek WKP(b) od 1928 r., młodszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego; naczelnik Wydziału Samochodowo-Technicznego AChU Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego. Zwolniony z Zarządu MSW obwodu kalinińskiego 13 maja 1955 r. z powodu choroby ze stanowiska kierownika Oddziału Komendanckiego w stopniu podpułkownika służby administracyjnej. Na emeryturze, zmarł w listopadzie 1984 r. w Kalininie.

22. Gribow Josif Iwanowicz, ur. 1905, w organach OGPU od 1925 r., starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940); komendant Wydziału Administracyjno-Gospodarczego (AChO) Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego; w 1953 r. - naczelnik Wydziału Gospodarczego (ChOZO) Zarządu MSW obwodu smoleńskiego, przeniesiony do rezerwy z powodu choroby 6 sierpnia 1956 r. w stopniu podpułkownika.

23. Grigoriew Michaił Porfirjewicz, ur. 1903, członek WKP(b) od 1931 r.

24. Gumotudinow I.A. (brak informacji).

25. Dawydow Mitrofan Jelisiejewicz, ur. 1911, w organach NKWD od 1936 r., członek WLKSM od 1942 r., funkcjonariusz więzienia Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego, w 1946 r. - naczelnik więzienia nr 4 Zarządu MSW obwodu smoleńskiego.

26. Diewiatiłow Aleksiej Grigoriewicz, ur. 1909, w organach NKWD od 1936 r., członek WLKSM od 1932 r., starszy nadzorca w więzieniu śledczym Zarządu NKWD obwodu charkowskiego; zwolniony 13 listopada 1958 r. ze stanowiska naczelnika służby nadzorczej Iziasławskiej Dziecięcej Kolonii Pracy Zarządu MSW obwodu chmielnickiego w stopniu starszego lejtnanta służby wewnętrznej.

27. Dmitrijew Aleksandr Dmitrijewicz, ur. 1896, w organach OGPU od 1932 r., w WKP(b) od 1928 r., lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940); kierowca 1. garażu, dyżurny bazy samochodowej AChU NKWD ZSRR; przeniesiony do rezerwy 9 czerwca 1950 r. ze stanowiska szefa grupy Oddziału Komendanckiego Zarządu Gospodarczego MGB w stopniu podpułkownika.

28. Doroginin F.M. (brak informacji).

29. Doronin Filip Iwanowicz, ur. 1902, członek WKP(b) od 1929 r., naczelnik więzienia wewnętrznego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego Zarządu NKWD obwodu charkowskiego.

30. Jegorow Aleksiej Wasiljewicz, ur. 1913, w organach NKWD od 1938 r., członek WLKSM od 1936 r., nadzorca w więzieniu Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego.

31. Jemieljanow Aleksandr Michajłowicz, lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940); funkcjonariusz do specjalnych poruczeń Oddziału Komendanckiego AChU NKWD ZSRR. Zwolniony 12 kwietnia 1949 r. ze stanowiska szefa grupy Oddziału Komendanckiego Zarządu Gospodarczego MGB w stopniu podpułkownika.

32. Żyła M.A. (brak informacji).

33. Żylcow Wasilij Iwanowicz, ur. 1912, w organach NKWD od 1936 r., członek WLKSM od 1932 r., nadzorca w więzieniu wewnętrznym Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego.

34. Żurawlew Małach Małachowicz, bezpartyjny, daktyloskopista-bibliotekarz w Zarządzie NKWD obwodu smoleńskiego.

35. Żurawlew N.T. (brak informacji).  

36. Zajcew A.G. (brak informacji).

37. Zacharow A.E. (brak informacji).

38. Zilberman Konstantin Siergiejewicz (1895-1978), w organach WCzK od 1918 r., członek WKP(b) od 1936 r., major bezpieczeństwa państwowego, zastępca naczelnika Głównego Zarządu Więziennictwa NKWD ZSRR. Zwolniony 22 listopada 1946 r. ze stanowiska naczelnika 1. Wydziału i zastępcy naczelnika Zarządu Więziennictwa MSW ZSRR w stopniu pułkownika. Emeryt w Moskwie, pracował jako naczelnik Centralnego Wydziału Zmilitaryzowanej Ochrony Ministerstwa Transportu Kolejowego.

39. Zinowjew Nikołaj Pawłowicz (brak informacji).

40. Zorin Piotr Michajłowicz, ur. 1910, w organach NKWD od 1935 r., członek WLKSM od 1933 r., nadzorca w więzieniu Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego.

41. Zubow Nikołaj Aleksiejewicz, ur. 1908, w organach NKWD od 1938 r., członek WKP(b) od 1928 r., sierżant bezpieczeństwa państwowego, w 1941 r. - pełnomocnik operacyjny Oddziału Ewidencyjno-Operacyjnego Pionu Śledczego Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego (NKGB) ZSRR.

42. Zubcow Władimir Pietrowicz, ur. 1899, w organach WCzK od 1921 r., członek RKP(b) od 1918 r., kapitan bezpieczeństwa państwowego; pomocnik naczelnika Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego. Zaginął bez wieści w latach wojny.

43. Ziuskin (Ziuśkin) Grigorij Pietrowicz, ur. 1912, w organach NKWD od 1937 r., w WKP(b) od 1941 r., nadzorca w więzieniu Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego. Od 1951 r. kurier Zarządu MSW obwodu smoleńskiego.

44. Iwanow Wasilij Grigorjewicz, ur. 1909, kandydat na członka WKP(b) od 1932 r., nadzorca w więzieniu wewnętrznym Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego.

45. Iwanow Iwan Michajłowicz, ur. 1911, funkcjonariusz Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

46. Ignatjew Michaił Fiodorowicz, ur 1909, w organach NKWD od 1935 r., członek WKP(b) od 1940 r., funkcjonariusz Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego.

47. Iljin (Czyżow) Fiodor Klimentjewicz (1902-1947), w organach NKWD od 1938 r., w WKP(b) od 1927 r., kapitan bezpieczeństwa państwowego; zastępca naczelnika Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego. Zmarł w 1947 roku w obwodzie kirowogradzkim.

48. Kalinin Anatolij Michajłowicz (1910-1941), w organach OGPU od 1927 r., członek WKP(b) od 1939 r., kapitan bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940); kierownik 3. Działu i pomocnik naczelnika 1. Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR. W 1941 r. zastępca naczelnika 2. Wydziału NKGB ZSRR.

49. Karawajew Władimir Michajłowicz, ur. 1903, w organach OGPU od 1932 r., członek WKP(b) od 1924 r., lejtnant bezpieczeństwa państwowego, funkcjonariusz Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

50. Karmanow Aleksandr Andriejewicz, ur. 1908, w organach NKWD od 1936 r., członek WKP(b) od 1938 r., zastępca komendanta Zarządu NKWD obwodu charkowskiego.

51. Karpow G.F. (brak informacji).

52. Karcew Piotr Michajłowicz, ur. 1907, członek WKP(b) od 1930 r., funkcjonariusz Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

53. Kaczin Timofiej Fiedotowicz (1900-1983), w organach OGPU od 1928 r., członek WKP(b) od 1928 r., lejtnant bezpieczeństwa państwowego, pomocnik naczelnika Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego; zwolniony ze względu na stan zdrowia 7 kwietnia 1951 roku ze stanowiska zastępcy naczelnika wydziału Zarządu MGB obwodu kurskiego w stopniu podpułkownika. Na emeryturze, pracował w Kursku jako woźny w sztabie Obrony Cywilnej, kierownik administracji Sądu Obwodowego i wicedyrektor ds. gospodarczych uczelni muzycznej.

54. Kisielow Nikołaj Aleksiejewicz, ur. 1908, w organach OGPU od 1933 r., członek WKP(b) od 1929 r., młodszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego; funkcjonariusz 1. Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR.

55. Kowalow Aleksandr Siergiejewicz, ur. 1911, w organach NKWD od 1937 r., członek WLKSM od 1934 r., nadzorca 1. kategorii w więzieniu śledczym Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

56. Kozochotski Michaił Andriejewicz (1901-1965), w organach WCzK od 1919 r., członek RKP(b) od 1919 r., lejtnant bezpieczeństwa państwowego; naczelnik 1. Wydziału Specjalnego Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego, zwolniony 19 września 1946 r. ze stanowiska naczelnika 1. Wydziału Specjalnego Zarządu MSW obwodu kalinińskiego w stopniu podpułkownika. Emeryt, zmarł w Kalininie.

57. Komarowski I.I. (brak informacji).

58. Kostiuczenko Władimir Kuźmicz, ur. 1896, w organach OGPU od 1933 r., członek WKP(b) od 1925 r., funkcjonariusz garażu Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

59. Kostiuczenko N.K. (brak informacji).

60. Krasnowidow I.I. (brak informacji).

61. Kriwienko Michaił Spiridonowicz (1904-1954), dowódca brygady (kombrig), szef sztabu Wojsk Konwojowych NKWD ZSRR. Po wojnie - naczelnik Głównego Zarządu ds. Jeńców i Internowanych NKWD ZSRR, generał-lejtnant.

62. Kuzniecowa Serafima Siemionowa, ur. 1900, w organach WCzK od 1918 r., kandydatka na członka WKP(b) od 1939 r., sierżant bezpieczeństwa państwowego; pełnomocnik operacyjny 1. Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR.

63. Kuprij Timofiej Fiodorowicz, ur. 1906, w organach OGPU od 1931 r., członek WKP(b) od 1930 r., starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940); komendant AChO Zarządu NKWD obwodu charkowskiego.

64. Łazarienko Siemion Matwiejewicz, ur. 1911, kandydat na członka WKP(b) od 1935 r., nadzorca 1. kategorii w więzieniu Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

65. Lebiediew M.D. - w 1941 r. nadzorca 1. kategorii więzienia nr 5 Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego.

66. Lewanczukow G.K. (brak informacji).

67. Łoginow N.W. (brak informacji).

68. Ługinin Michaił Pietrowicz, ur. 1898, członek WKP(b) od 1937 r., młodszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego; pomocnik naczelnika 1. Wydziału Specjalnego Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

69. Makarenkow G.I. (brak informacji).

70. Marusiew Aleksiej Jegorowicz, ur. 1911, w organach NKWD od 1935 r., członek WLKSM od 1934 r., nadzorca-woźny w więzieniu Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego.

71. Miedwiediew Iwan Borysowicz, ur 1912, w organach NKWD od 1937 r., członek WLKSM od 1935 r., nadzorca-woźny Komendantury AChO Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

72. Mielnik A.T. (brak informacji).

73. Mielnik N.W. (brak informacji).

74. Miszczenkow N.A. (brak informacji).

75. Moisiejenkow Afanasij Anisimowicz, ur. 1910, w organach NKWD od 1937 r., członek WLKSM od 1934 r., nadzorca więzienia śledczego Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

76. Moisiejenkow Wasilij Pietrowicz, ur. 1912, w organach NKWD od 1937 r., członek WLKSM od 1936 r., funkcjonariusz ChOZO Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

77. Mokridin I.P. (brak informacji).

78. Nowosiołow Iwan Iwanowicz, ur. 1909, w organach NKWD od 1939 r., kandydat na członka WKP(b) od 1939 r., sierżant bezpieczeństwa państwowego; zastępca kierownika 5. Oddziału 1. Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR.

79. Okuniew Aleksiej Wasiljewicz (1901-1966), w organach WCzK od 1919 r., w WKP(b) od 1925 r., major bezpieczeństwa państwowego; zastępca kierownika 1. Działu 1. Wydziału Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego NKWD ZSRR. Zwolniony 21 maja 1949 r. ze względu na stan zdrowia ze stanowiska zastępcy kierownika 9. Działu w Wydziale Operacyjnym Głównego Zarządu Ochrony MGB w stopniu pułkownika. Emeryt w Moskwie.

80. Orłow Dmitrij Iwanowicz, ur. 1891, w organach WCzK od 1921 r., kandydat na członka WKP(b) od 1940 r., funkcjonariusz Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

81. Osipow W.A. (brak informacji).

82. Oficerow Aleksiej Nazarowicz (1914-1966), w organach NKWD od 1938 r., członek WKP(b) od 1939 r., młodszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego; funkcjonariusz 1. Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR; od stycznia 1942 do stycznia 1944 r. funkcjonariusz Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego. Od 1954 r. funkcjonariusz KGB przy Radzie Ministrów ZSRR. Zmarł w 1966 r. w Moskwie.

83. Pawłow Wasilij Pawłowicz (1910-1962), w organach NKWD od 1938 r., członek RKP(b), starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego (04.12.1939); od października 1939 do marca 1941 r. zastępca naczelnika Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego. Od stycznia 1953 r. naczelnik Zarządu Poprawczych Obozów Pracy i Budowy Omskstroju MSW, generał-major (09.07.1945).

84. Prudnikow Prochor Grigorjewicz, ur. 1905, w organach NKWD od 1934 r., bezpartyjny, kierownik korpusu w więzieniu Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

85. Razorienowa Anna Iwanowna, ur. 1919, w organach NKWD od 1938 r., członek WLKSM od 1936 r., maszynistka-stenografistka GEU NKWD ZSRR.

86. Rubanow Andriej Maksimowicz, ur. 1902, w organach WCzK od 1920 r., członek RKP(b) od 1924 r., starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940); komendant AChO Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego.

87. Rybakow Aleksiej Aleksandrowicz (1901-1969), w wojskach WCzK od 1920 r., w RKP(b) od 1920 r., pułkownik (17.04.1939); p.o. zastępcy kierownika oddziału służby; naczelnika Wydziału Operacyjnego Głównego Zarządu Wojsk Konwojowych NKWD ZSRR; zwolniony z NKWD 11 lutego 1946 r. ze stanowiska naczelnika lokalnej obrony przeciwlotniczej Zarządu NKWD obwodu krymskiego. Na emeryturze, pracował w Symferopolu jako naczelnik wydziału kadr zarządu handlu specjalnego, dyrektor zjednoczenia stołówek i restauracji, kierownik bazy handlowo-zaopatrzeniowej.

88. Siemienichin Demian Emmanuiłowicz (1894-1975), w organach WCzK od 1920 r., w RKP(b) od 1924 r., starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego, funkcjonariusz do specjalnych poruczeń Wydziału Komendanckiego AChU NKWD ZSRR. Zwolniony w marcu 1955 r. ze stanowiska zastępcy kierownika oddziału KGB przy Radzie Ministrów ZSRR. Po przejściu na emeryturę mieszkał w Moskwie.

89. Sieniuszkin Nikołaj Michajłowicz, ur. 1906, członek WKP(b) od 1930 r., funkcjonariusz Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego, zwolniony 20 sierpnia 1959 r. ze względu na wysługę lat służby ze stanowiska starszego inspektora w Oddziale Państwowej Inspekcji Samochodowej (GAI) Urzędu Spraw Wewnętrznych Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Kalininie.

90.Silczenkow I.M. (brak informacji).

91. Siniegubow Nikołaj Iwanowicz (1895-?), w organach WCzK od 1920 r., w RKP(b) od 1920 r., starszy major bezpieczeństwa państwowego (14.03.1940), od sierpnia 1939 do listopada 1940 roku szef pionu śledczego i zastępca naczelnika Głównego Zarządu Transportowego NKWD ZSRR. Od 1942 r. zastępca ludowego komisarza transportu kolejowego ZSRR. Uhonorowany tytułem Bohatera Pracy Socjalistycznej (05.11.1943). W 1958 r. usunięty z partii "za fałszowanie materiałów śledczych i stosowanie nielegalnych metod podczas przesłuchiwania aresztowanych w okresie pracy w latach 1937-39 w Głównym Zarządzie Transportowym NKWD ZSRR", pozbawiony tytułu Bohatera i odznaczeń.

92. Skorodumow W.E. (brak informacji).

93. Smykałow I.P. (brak informacji).

94. Sołowiow W.A. (brak informacji).

95. Sołowiow M.M. (brak informacji).

96. Sorokin W.K. (brak informacji).

97. Stiekołszczikow Iwan Aleksandrowicz, ur. 1905, w organach OGPU od 1930 r., członek WKP(b) od 1931 r., sierżant bezpieczeństwa państwowego; funkcjonariusz 1. Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR. Zwolniony z MGB 1 grudnia 1952 r. z powodu redukcji etatów w stopniu kapitana.

98. Stelmach Iwan Iwanowicz, ur. 1882 r., w organach WCzK od 1918 r., członek WKP(b) od 1931 r., naczelnik więzienia w Smoleńsku.

99. Stiepanow Iwan Aleksandrowicz (1890-1953), w organach GPU od 1922 r., członek WKP(b) od 1939 r., pułkownik (15.07.1939), kierownik 1. Działu w 1. Wydziale Sztabu Wojsk Konwojowych NKWD ZSRR. Przeniesiony do cywila 2 stycznia 1947 r. z powodu choroby ze stanowiska zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjnego Wojsk Konwojowych MSW ZSRR. Zmarł w Moskwie.

100. Suchariew Nikołaj Iwanowicz, ur. 1910, funkcjonariusz Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego. Zwolniony z MSW Tatarskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej ze względu na wiek 1 stycznia 1959 r. w stopniu starszego lejtnanta milicji.

101. Syromiatnikow Mitrofan Wasiljewicz, ur. 1908, w organach OGPU od 1933 r., lejtnant milicji, funkcjonariusz Zarządu NKWD obwodu charkowskiego.

102. Sytin W.I. (brak informacji).

103. Siurin Andriej Borysowicz, ur. 1908, funkcjonariusz Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

104. Tarasow Gieorgij Nikonorowicz, ur. 1908, funkcjonariusz Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego. Zwolniony z Urzędu Spraw Wewnętrznych Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Smoleńsku 14 kwietnia 1959 r.

105. Tiwanienko Łazar Andriejewicz, ur. 1908, w organach OGPU od 1932 r., członek WKP(b) od 1931 r., dyżurny komendant Komendantury Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

106. Tikunow Iwan Jegorowicz, ur. 1910, w organach NKWD od 1935 r., członek WKP(b) od 1940 r., funkcjonariusz więzienia wewnętrznego, od 1941 r. - naczelnik więzienia wewnętrznego Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego. W 1954 r. - starszy wykładowca punktu szkoleniowego Zarządu Milicji w Zarządzie MSW obwodu kalinińskiego, kapitan.

107. Timoszenko Grigorij Iwanowicz (1912-1958), w organach NKWD od 1936 r., członek WKP(b) od 1941 r., woźny Komendantury Zarządu NKWD obwodu charkowskiego. Od 1951 r. - sekretarz Wydziału Rejestracyjno-Ewidencyjnego Zarządu Milicji w Zarządzie MGB - Zarządzie MSW obwodu charkowskiego. Zmarł 24 lipca 1958 r.

108. Tichonow Dmitrij Fiodorowicz, ur. 1899, w organach NKWD od 1934 r., bezpartyjny, nadzorca-woźny 1. kategorii więzienia Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

109. Tichonow Paweł Pawłowicz (1909-?), w organach NKWD od 1939 r., w WKP(b) od 1928 r., kapitan bezpieczeństwa państwowego (17.01.1939), od stycznia 1939 do marca 1941 r. zastępca naczelnika Zarządu NKWD obwodu charkowskiego. Od 1954 r. wiceprzewodniczący KGB przy Radzie Ministrów Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, w latach 1959-70 naczelnik Zarządu KGB obwodu kijowskiego, generał-major (18.02.1958).

110. Toczenow Afanasij Matwiejewicz, nadzorca wyprowadzający w więzieniu Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego.

111. Fadiejew Aleksandr Michajłowicz, funkcjonariusz Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego. Zwolniony 15 września 1950 r. ze względu na stan zdrowia ze stanowiska dyżurnego komendanta Działu Administracyjnego AChO Zarządu MGB obwodu kalinińskiego w stopniu młodszego lejtnanta.

112. Fiedoryszko S.M. (brak informacji).

113. Feldman Iwan Iwanowicz (1893-1954), w organach OGPU od 1927 r., członek WKP(b) od 1928 r., starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940), kierowca garażu nr 1 NKWD ZSRR. Przeniesiony do rezerwy 20 maja 1949 r. ze względu na stan zdrowia ze stanowiska kierownika grupy Wydziału Komendanckiego Zarządu Administracyjnego MGB w stopniu podpułkownika. Zmarł 8 marca 1954 r. w Moskwie.

114. Frolenkow Iwan Leonowicz, ur. 1906, w organach OGPU od 1930 r., bezpartyjny, funkcjonariusz Komendantury Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego. Przeniesiony do rezerwy 19 grudnia 1955 r. ze względu na wiek ze stanowiska dowódcy plutonu 7. Oddziału strzelców zmilitaryzowanej ochrony Ust-Wymskiego Poprawczego Obozu Pracy w stopniu lejtnanta.

115. Cykulin M.B. (brak informacji).

116. Cukanow Aleksiej Iljicz, ur. 1907, w organach OGPU od 1932 r., członek WKP(b) od 1937 r., naczelnik więzienia wewnętrznego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego.

117. Czekułajew W.K. (brak informacji).

118. Czużajkin I.M. (brak informacji).

119. Szewielow Aleksiej Makarowicz, ur. 1907, lejtnant bezpieczeństwa państwowego, od marca 1939 do września 1940 r. kierownik 11. Działu 1. Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR.

120. Szygalow Wasilij Iwanowicz (1896-1942), w organach WCzK od 1920 r., w RKP(b) od 1919 r., kapitan bezpieczeństwa państwowego (17.03.40), funkcjonariusz do specjalnych poruczeń Wydziału Komendanckiego AChU NKWD ZSRR, zmarł 23 sierpnia 1942 r.

121. Szygalow Iwan Iwanowicz (1900-1945?), w wojskach pogranicznych od 1923 r., w organach OGPU od 1925 r., w WKP (b) od 1932 r., starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940), p.o. naczelnika AChO Zarządu NKWD obwodu moskiewskiego.

122. Szczopka Tichon Siergiejewicz, ur. 1905, w organach NKWD od 1937 r., bezpartyjny, nadzorca więzienia śledczego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego Zarządu NKWD obwodu charkowskiego. Zwolniony z MSW 21 lipca 1953 r.

123. Jakowlew Arsenij Michajłowicz, ur. 1915, funkcjonariusz Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego. Przeniesiony do rezerwy 4 maja 1953 r. z powodu choroby ze stanowiska instruktora sztabu zmilitaryzowanej ochrony strzeleckiej Urzędu Sprawiedliwości obwodu kalinińskiego w stopniu starszego lejtnanta. Ponownie przyjęty do MSW 7 grudnia 1957 r. na stanowisko inspektora ds. uzbrojenia Działu Materiałowo-Technicznego Wydziału Gospodarczego Urzędu Spraw Wewnętrznych Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Kalininie.

124. Jakowlew Piotr Aleksandrowicz (1892-1959), w organach WCzK od 1918 r., członek RKP(b) od 1919 r., kapitan bezpieczeństwa państwowego; zastępca naczelnika Wydziału Samochodowo-Technicznego AChU NKWD ZSRR. W 1954 r. - zastępca naczelnika wydziału w KGB przy Radzie Ministrów ZSRR. Przeniesiony na emeryturę w maju 1954 r. Zmarł 15 kwietnia 1959 r. Pochowany na Cmentarzu Dońskim w Moskwie.

125. Jakuszew Trofim Pawłowicz, ur. 1908, funkcjonariusz Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego. Przeniesiony do rezerwy 11 maja 1959 r. ze względu na wysługę lat ze stanowiska dyżurnego pomocnika naczelnika więzienia nr 1 Urzędu Spraw Wewnętrznych Obwodowego Komitetu Wykonawczego w stopniu starszego lejtnanta służby wewnętrznej.

 
Jerzy Malczyk (PAP)

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL