Polska po 1989 roku

15.08.2016 aktualizacja 30.08.2016

Rząd we wtorek o propozycji kar za określenie "polskie obozy"

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. propozycją wprowadzenia kary do trzech lat więzienia za stosowanie określenia "polskie obozy". Będzie to pierwsze posiedzenie Rady Ministrów po wakacyjnej trzytygodniowej przerwie.

Rząd zajmie się m.in. przygotowanym przez resort sprawiedliwości projektem nowelizacji ustaw: o Instytucie Pamięci Narodowej i o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Według lutowej, pierwotnej wersji projektu, za użycie zwrotu miało grozić do 5 lat więzienia. Krytycznie odniósł się do tego jednak MSZ i Rządowe Centrum Legislacji.

Aktualny projekt zakłada wprowadzenie kar za stosowanie określenia "polskie obozy". Zgodnie z projektem do prawa karnego zostałoby wprowadzone nowe przestępstwo: "publicznego i wbrew faktom przypisywania Rzeczypospolitej Polskiej lub narodowi polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie".

Za popełnienie takiego czynu groziłaby grzywna lub do 3 lat więzienia. Taka sama kara ma grozić również temu, kto "w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni". Według uzasadnienia, takimi wypowiedziami byłoby np. "drastyczne minimalizowanie" zamiaru sprawców lub skali tych zbrodni. Według projektu, nie będzie przestępstwem popełnienie tego czynu "w ramach działalności artystycznej lub naukowej". Zapisano ponadto, że nowy przepis będzie się stosować do obywatela polskiego oraz cudzoziemca - "niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu".

Nowela wprowadza także zmiany w przepisach dotyczących dotowania zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi. Według nowelizacji zostanie doprecyzowany tryb przekazywania środków na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi - od chwili wejścia ustawy minister kultury przejmie zadania likwidowanej na mocy noweli ustawy o IPN Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Projekt nowelizacji zakłada też przeniesienie prawa do nadawania medalu "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej" na szefa resortu kultury.

(PAP)

mce/ lt/ awy/ oma/ mow/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL