Polska po 1989 roku

07.09.2017

W Elblągu rada miasta zdekomunizowała nazwy czterech ulic i skweru

W Elblągu nie będzie już ul. Armii Ludowej, kpt. Diaczenki, Leona Kruczkowskiego, Rodziny Nalazków, ani skweru im. Janka Krasickiego - postanowiła w czwartek rada miasta. Konieczność zmian patronów tych ulic wynikała z ustawy o zakazie propagowaniu komunizmu.

Głosami większości radnych zmieniono nazwy, które w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej propagowały komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Zgodnie z opinią mieszkańców wyrażoną podczas konsultacji społecznych, dotychczasowej ul. Armii Ludowej nadano za patrona gen. Władysława Andersa. Nazwę ul. Leona Kruczkowskiego zmieniono na ul. Zbigniewa Herberta. Ul. kapitana Giennadija Diaczenki będzie odtąd ul. Starowiejską, a ul. Rodziny Nalazków nadano nazwę ul. Józefa Wybickiego.

Elbląscy radni uchylili też obowiązującą od 1979 r. nazwę skweru im. Janka Krasickiego, uznając, że to miejsce nie wymaga nadania nowego patrona, bo znajdujące się tam tereny zielone w rzeczywistości nie pełnią roli skweru.

Zmian patronów ulic związanych z ustawą o zakazie propagowaniu komunizmu nie poparł klub radnych SLD. W odczytanym przed głosowaniami stanowiskiem oświadczyli oni, że "stają w obronie życiorysów i dorobku, który stanowi część historii Polski". Jak napisali, obawiają się, że "pod płaszczykiem tzw. dekomunizacji zostanie przeprowadzona operacja usuwania z przestrzeni publicznej znaków pamięci o wszystkich osobach i wydarzeniach związanych z chlubną tradycją polskiej lewicy".

Zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 r. "nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować".

Ustawa precyzuje, że "za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989".

Marcin Boguszewski(PAP)

mbo/ par/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL