Katyń

24.04.2012 aktualizacja 14.07.2016

Wnuk Stalina żąda wznowienia śledztwa w sprawie Katynia

Jewgienij Dżugaszwili, wnuk Józefa Stalina, zwrócił się do głównego prokuratora wojskowego Federacji Rosyjskiej Siergieja Fridinskiego o wznowienie śledztwa w sprawie Katynia. Poinformował o tym we wtorek PAP pełnomocnik Dżugaszwilego - Siergiej Strygin, według którego swój wniosek wnuk Stalina przekazał Fridinskiemu poprzedniego dnia.

W dokumencie tym Dżugaszwili oświadczył, że śledztwo katyńskie winno zostać zamknięte aktem oskarżenia, który z kolei w jawnym postępowaniu powinien zostać rozpatrzony przez sąd.

Występując o wznowienie śledztwa nr 159, wnuk tyrana odwołał się do niedawnego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który - jak zauważył - obwinił jego dziadka o mord na polskich oficerach.

Dżugaszwili podkreślił, że Trybunał w Strasburgu swój werdykt oparł na dokumentach ze śledztwa, jakie w sprawie zbrodni katyńskiej w latach 1990-2004 prowadziła Główna Prokuratura Wojskowa (GPW) FR.

"W ten sposób bez prawomocnego wyroku sądu mój dziadek faktycznie został uznany za winnego popełnienia przestępstwa kryminalnego" - oświadczył wnuk Stalina, dodając, że godzi to w honor, godność i dobre imię jego dziadka.

"W ten sposób bez prawomocnego wyroku sądu mój dziadek faktycznie został uznany za winnego popełnienia przestępstwa kryminalnego" - oświadczył wnuk Stalina, dodając, że godzi to w honor, godność i dobre imię jego dziadka.

"Oszczerstwa wobec mojego dziadka trwają, w tym za pomocą bezprawnego manipulowania materiałami śledztwa nr 159" - dodał Dżugaszwili.

W jego ocenie umorzenie śledztwa katyńskiego z powodu śmierci oskarżonych było niezgodne z prawem. Zdaniem wnuka Stalina przed podjęciem takiej decyzji GPW powinna była zapytać o zgodę krewnych oskarżonych, na co w lipcu 2011 roku, rozpatrując inną sprawę, wskazał Sąd Konstytucyjny FR.

Dżugaszwili zwrócił także uwagę, że ETPCz uznał Katyń za nieulegającą przedawnieniu zbrodnię wojenną. "Zgodnie z tym werdyktem umorzenie śledztwa nr 159 lub odmowa jego wznowienia z powodu przedawnienia również są niezgodne z prawem" - zaznaczył.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w ogłoszonym 16 kwietnia wyroku uznał, że Rosja dopuściła się poniżającego traktowania krewnych ofiar zbrodni katyńskiej i odmówiła mu współpracy. Trybunał orzekł też, że mord ten jest zbrodnią wojenną, ale nie wypowiedział się w sprawie rehabilitacji jej ofiar. Sędziowie uznali ponadto, że nie mogą ocenić rosyjskiego śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej z lat 1990-2004.

W swoim orzeczeniu Trybunał odniósł się także do uchwały Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, z 2010 roku, która uznała zbrodnię katyńską za zbrodnię reżimu stalinowskiego. ETPCz ocenił, że za rezolucją tą nie poszły żadne konkretne działania, zwłaszcza - na co wskazali sędziowie - wznowienie śledztwa katyńskiego, pełne odtajnienie jego akt lub nawiązanie bezpośrednich kontaktów z krewnymi ofiar zbrodni katyńskiej.

74-letni Dżugaszwili w przeszłości niejednokrotnie negował odpowiedzialność swojego dziadka za Katyń i występował na drogę sądową w obronie jego dobrego imienia, jednak wszystkie sprawy przegrał. W 2010 roku wnuk tyrana skarżył Dumę Państwową za uchwałę potępiającą mord na polskich oficerach jako zbrodnię reżimu stalinowskiego i Federalną Służbę Archiwalną (Rosarchiw) za opublikowanie dokumentów potwierdzających odpowiedzialność Stalina za Katyń.

Z Moskwy Jerzy Malczyk (PAP)

mal/ kar/ gma/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL