Religia

28.10.2018

Ruda Śląska: abp W. Skworc wezwał do wierności tradycji i pielęgnowania dziedzictwa przodków

Do wierności tradycji oraz pielęgnowania dziedzictwa przodków wezwał w niedzielę w Rudzie Śląskiej abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki odprawił mszę z okazji 135. rocznicy poświęcenia kościoła pw. św. Marii Magdaleny w rudzkiej dzielnicy Bielszowice.

"Ogarniam waszą wspólnotę parafialną moją serdeczną pasterską modlitwą, prosząc Boga, abyście pozostali wierni tradycji waszych ojców, pielęgnując w waszych domach i wspólnotach rodzinnych to dziedzictwo, z którego wszyscy wyrośliśmy, które jest naszym bogactwem i chlubą, i które ostatecznie nadaje sens ludzkiemu życiu" - powiedział hierarcha, wskazując na rolę rodziny w przekazywaniu dziedzictwa kolejnym pokoleniom.

"Tego duchowego bogactwa nie można przekazać w testamencie, zapisać tak jak się zapisuje dom czy pole. To duchowe bogactwo trzeba przekazywać dzień pod dniu, z serca do serca, w rodzinie, nazywanej domowym Kościołem. To przekazywanie to dziś świadectwo uczciwości wobec Boga, liczenia się z nim" - podkreślił arcybiskup.

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach został wzniesiony w 1883 r. Zastąpił świątynię pw. Wszystkich Świętych z 1613 r. W latach 50. ub. wieku świątynia była w fatalnym stanie z powodu szkód górniczych. Kościół udało się jednak wyremontować i odnowić, zarówno w środku jak i na zewnątrz.

"Losy tego wieczernika nie różniły się od losu domów, familoków czy bloków tu budowanych. Był odnawiany i remontowany; był zagrożony szkodami górniczymi, a nawet zamknięciem z uwagi na niebezpieczeństwo budowlanej katastrofy. Ale ostał się, co więcej - w minionych latach wypiękniał, wskazując na stałość opoki, na której zbudowany jest Kościół" - mówił w homilii metropolita katowicki.

Przypominając dzieje parafii zauważył, że mogą one być dowodem na trwałość Kościoła. "Życie i dzieje bielszowickiej parafii, naznaczone w ciągu wieków różnymi trudnościami, mogą być jednym z wielu dowodów na trwałość Kościoła zbudowanego na skale wiary Piotra" – powiedział abp Skworc.

Metropolita zwrócił uwagę, że Kościół realizuje się w podstawowej wspólnocie, jaką jest parafia. "W parafii odzwierciedla się cała rzeczywistość Kościoła. W niej realizuje się zbawcza misja Kościoła, w niej dostępne są wszystkie konieczne do zbawienia środki, jakie pozostawił nam Chrystusa: słowo Boże, sakramenty święte, przewodnictwo duszpasterzy – wyjaśnił.

Abp Skworc zaapelował do wiernych, by „mieć oczy szeroko otwarte na wszystkich potrzebujących, zwłaszcza na biednych duchowo, których przybywa”. Zachęcał, aby być przy nich „z modlitwą, ze słowem solidarności i pocieszenia, z materialnym darem serca”. Metropolita podkreślił, że "tam, gdzie jest Chrystus, tam jest pokój i bezpieczeństwo, radość i nadzieja, których nie są w stanie uśmiercić żadne wewnętrzne czy zewnętrzne burze; żadna pisana ani filmowana propaganda".

Bielszowicka parafia pw. św. Marii Magdaleny jest rodzinną parafią 70-letniego metropolity katowickiego - tu był ochrzczony, przyjął pierwszą komunię świętą i służył jako ministrant. (PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ mmu/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL