Katyń

05.06.2012 aktualizacja 18.07.2016

Konkurs IPN o Katyniu "Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy..."

Praca poświęcona Mieczysławowi Uzarowiczowi. Fot. IPN Praca poświęcona Mieczysławowi Uzarowiczowi. Fot. IPN

Ukazanie Zbrodni Katyńskiej jako tragedii poszczególnych osób i rodzin, a nie masowego mordu jest celem III edycji konkursu IPN dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy..." Katyń - 72 lata po zbrodni.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu strony z albumu poświęconej konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Wymaga ono od uczestników opracowania koncepcji plastycznej pracy oraz wyszukania informacji o wybranym przez siebie bohaterze.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu strony z albumu poświęconej konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Wymaga ono od uczestników opracowania koncepcji plastycznej pracy oraz wyszukania informacji o wybranym przez siebie bohaterze.

Jak podkreślają organizatorzy, osoby biorące udział w dotychczasowych edycjach zbierając informacje sięgały nie tylko do opublikowanych już materiałów czy internetu. Uczniowie często docierali również do rodzin ofiar, pozyskując podczas rozmów z nimi informacje, zdjęcia i pamiątki często dotąd nieznane.

Celem konkursu jest spojrzenie na Zbrodnię Katyńską jako na tragedię poszczególnych osób i rodzin, a nie masowy mord. Uczniowie będę mieli okazję poznać sylwetki pomordowanych i ich rodzin, dowiedzieć się o ich życiu prywatnym, dokonaniach, sukcesach i roli jaką niejednokrotnie pełnili w życiu publicznym niepodległej Polski. Konkurs - jak zaznaczają organizatorzy - nie tylko uczy historii, ale także "kreuje społeczne postawy wśród pokolenia młodych Polaków".

Imię i nazwisko bohatera wybranego do pracy konkursowej powinno znajdować się na tzw. Liście Katyńskiej lub Ukraińskiej Liście Katyńskiej, zamieszczonej pod adresem internetowym: http://www.katedrapolowa.pl/ofiary.php. Praca nie może dotyczyć osoby upamiętnionej w poprzednich edycjach konkursu i musi zawierać wypełnioną metrykę pracy konkursowej.

Imię i nazwisko bohatera wybranego do pracy konkursowej powinno znajdować się na tzw. Liście Katyńskiej lub Ukraińskiej Liście Katyńskiej.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie indywidualni bądź grupy, których liczebność nie może przekraczać trzech osób. Każdy uczestnik lub grupa może do konkursu zgłosić nie więcej niż trzy prace. Pracę konkursową oraz jej wersję elektroniczną należy przesłać do 6 lipca pod adresem: Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs".

Nagrodą w dotychczasowych dwóch edycjach konkursu były wyjazdy edukacyjne do miejsc pamięci związanych z II wojną światową i Zbrodnią Katyńską. W poprzednich latach laureaci wraz z opiekunami odwiedzili Katyń i Charków. Nagrodzeni w bieżącej edycji wyjadą do Miednoje, kolejnego polskiego cmentarza wojennego ofiar Zbrodni Katyńskiej. W trakcie tygodniowego objazdu edukacyjnego przemierzą ponad 2,5 tys. kilometrów i odwiedzą m.in. Mińsk, Katyń i Moskwę.

Warunkiem uczestnictwa laureatów i ich opiekunów w wyjeździe edukacyjnym jest posiadanie paszportu ważnego co najmniej do 31 maja 2013 r. i dostarczenie go organizatorom do 25 sierpnia br.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ipn.gov.pl/katyn72 do 5 sierpnia. (PAP)

akn/ ls/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL