Okupacja sowiecka

20.09.2011 aktualizacja 12.07.2016

„Echa z nieludzkiej ziemi”

autor: Teofil Lachowicz

Książka Teofila Lachowicza to zbiór szkiców dotyczących losów Polaków na nieludzkiej ziemi, czyli w rosyjskich łagrach. Znajdują się w niej np. niezwykle interesujące, po raz pierwszy publikowane dokumenty, m.in. opracowanie prof. Stanisława Swianiewicza o obozach pracy w ZSRR. Z książki można się także dowiedzieć o sytuacji Kościoła na Litwie i Wileńszczyźnie pod okupacją sowiecką 1940-1941 i poznać relacje zesłańców i łagierników.

Z kart książki wyłania się ponury obraz totalitarnego państwa radzieckiego, którego symbolem stał się „archipelag Gułag", miejsce niewolniczej pracy i niezawinionych cierpień milionów ludzi, pośród nich ogromnej rzeszy Polaków.

Szkice powstały na podstawie materiałów archiwalnych przechowywanych, m.in. w zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Instytutu Hoovera w Stanford, centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake, Stowarzyszenia weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

Tytuł pracy Lachowicza nawiązuje do książki "Na nieludzkiej ziemi" autorstwa Józefa Czapskiego. Książka Czapskiego po raz pierwszy została wydana przez paryski Instytut Literacki w 1949 r.

Dr Teofil Lachowicz jest historykiem, archiwistą i dziennikarzem. Od ponad 20 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Lachowicz jest autorem wielu opracowań m. in. „Weterani polscy w Ameryce do 1939 roku", „ Dla ojczyzny ratowania", „Szkice z dziejów wychodźstwa polskiego w Ameryce i inne" oraz ponad 200 artykułów popularno-naukowych, publikowanych na łamach prasy polonijnej w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Promocja książki z udziałem autora odbędzie się 22 września o godz. 17 w Sali Witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 15. „Echa z nieludzkiej ziemi” została wydana w tym roku przez Oficynę Wydawniczą Rytm. (PAP)

mmd/ abe/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL