Ochrona dziedzictwa
kultury polskiej za granicą

17.05.2017 aktualizacja 01.06.2017

W Żółkwi i we Lwowie zainaugurowano kolejny sezon prac konserwatorskich

Polsko-ukraińska komisja konserwatorska na Cmentarzu Łyczakowskim. Fot. Dorota Janiszewska-Jakubiak Polsko-ukraińska komisja konserwatorska na Cmentarzu Łyczakowskim. Fot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

W dniach 11-12 2017 r. maja w Żółkwi i we Lwowie odbyły się komisje inaugurujące kolejny sezon prac konserwatorskich. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dorota Janiszewska-Jakubiak, Michał Michalski i Krzysztof Berg z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, a także reprezentanci beneficjentów i wykonawców prac finansowanych z dotacji ze środków Programów MKiDN „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" i „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą”.

Prace konserwatorskie, mające na celu rewitalizację we Lwowie obiektów wspólnego dziedzictwa kulturowego Ukrainy i Polski, są systemowo podejmowane od 2008 r. na podstawie protokołów uzgodnień, podpisanych przez przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) Rzeczypospolitej Polskiej z reprezentantami władz miejskich Lwowa. Projekty, finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowane pod nadzorem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN we współpracy z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej.

Podczas obrad komisji obecni byli przedstawiciele koordynatorzy i wykonawcy prac konserwatorskich reprezentujący: Fundację Dziedzictwa Kulturowego (prace konserwatorskie fryzu kolegiaty w Żółkwi, 12 nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim, w tym trzech prezydentów Lwowa: Michała Michalskiego, Józefa Neumana, Tadeusza Rutowskiego oraz Kazimierza Krynickiego, Rodziny Rawskich, NN, Karola Skibińskiego, Jakuba Wagenhauera, Ksawerego i Amelii z Grabińskich, Rodziny Markowskich, Matyldy Żłobickiej, Szaranuwycza a także płaskorzeźb z bramy Szpitala św. Łazarza we Lwowie); Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa (prace konserwatorskie malowidła "Ukrzyżowanie" autorstwa Jana Henryka Rosena i epitafium abpa Isaaka Mikołaja Isakowicza w katedrze ormiańskiej we Lwowie); Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej (Kaplica Jabłonowskich, inaczej Ukrzyżowania Pana Jezusa w katedrze łacińskiej we Lwowie; grobowiec karmelitów na cmentarzu Łyczakowskim); Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Kon-Federacja" (prace konserwatorskie malowideł na sklepieniu kościoła pojezuickiego we Lwowie).

W 2017 r. rozpoczną się również prace przy ołtarzu bocznym kościoła św. Antoniego Padewskiego we Lwowie koordynowane przez Fundację Dziedzictwa Kresowego im. Orląt Lwowskich.

Na zrewitalizowanym dziedzińcu przy katedrze ormiańskiej miała miejsce uroczystość z udziałem ormiańskiego arcybiskupa Lwowa ks. Martosa, prezydenta miasta Andrija Sadowego oraz przedstawicieli MKiDN i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Andrij Sadowy wręczył pamiątkowe medale polskim konserwatorom zaangażowanym w ratowanie dziedzictwa kulturowego Lwowa - prof. Januszowi Smazie i Andrzejowi Kazberukowi. Remont dziedzińca trwał dwa lata, wsparcia finansowego udzieliły władze Lwowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz ormiańska wspólnota miasta. Nad renowacją kolumny Św. Krzysztofa, zakończoną pod koniec 2016 r., pracowała ukraińsko-polska grupa konserwatorów pod kierownictwem Andrzeja Kazberuka.

oprac. Dorota Janiszewska

abe/mjs

We Lwowie po renowacji otwarto jeden z najpiękniejszych dziedzińców miasta

Lwów

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL