Solidarność

01.06.2009 aktualizacja 31.07.2016

Janusz Onyszkiewicz

Janusz Onyszkiewicz. Fot. PAP Janusz Onyszkiewicz. Fot. PAP

Janusz Onyszkiewicz urodził się 18 grudnia 1937 r. we Lwowie w rodzinie inteligenckiej.

Podczas wojny wraz z rodzicami  przeniósł się do Przemyśla, a w 1948 r. zamieszkał w Warszawie.

W latach 1955-1960 studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1959 r. do 1961 r. był asystentem w instytucie Maszyn Matematycznych PAN.

Następnie pracował na jako adiunkt na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (1962-1975).

W 1967 r. uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych.

W marcu 1968 r. uczestniczył w protestach na Uniwersytecie Warszawskim i był jedynym przedstawicielem kadry dydaktycznej na UW, który wszedł w skład Komitetu Strajkowego.

W latach 1976-1979 był wykładowcą na Uniwersytecie w Leeds.

Po powrocie do kraju współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej KOR oraz zespołem „Robotnika”.

W 1980 r. zakładał NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty (PNTiO), został również doradcą Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Mazowsze.

W październiku 1980 r. po przyłączeniu się NSZZ PNTiO do „Solidarności” został członkiem Prezydium MKZ, a następnie Zarządu Regionu Mazowsze.

Od kwietnia 1981 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”.

Na zjeździe „Solidarności” wybrany do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, członek jej Prezydium.

W listopadzie 1981 r. należał do założycieli Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność – Sprawiedliwość – Niepodległość”.

Po ogłoszeniu stanu wojennego został internowany. Przetrzymywany był w Strzebielinku i Białołęce. Zwolniony 23 grudnia 1982 r.

W kwietniu 1983 r. został aresztowany w związku z organizacją niezależnych obchodów 40. rocznicy powstania w getcie warszawskim. W lipcu tego roku zwolniony na mocy amnestii.

Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin.

W 1986 r. został rzecznikiem prasowym podziemnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej,     a następnie utworzonej w 1987 r. Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”.

W latach 1988-1990 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie.

Podczas  obrad Okrągłego Stołu pełnił funkcję rzecznika prasowego strony solidarnościowo- opozycyjnej, uczestniczył także w pracach zespołu ds. środków masowego przekazu.

Od czerwcowych wyborów w 1989 r. do 2001 r. zasiadał w Sejmie. Najpierw jako poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, a następnie Klubu Parlamentarnego Unii Demokratycznej i Unii Wolności.

Od 1990 r. do 1992 r. był wiceministrem, a w latach 1992 – 1993 ministrem obrony narodowej.
Stanowisko szefa MON po raz kolejny objął w rządzie Jerzego Buzka (1997-2000). Za jego kadencji - 12 marca 1999 r. - Polska stała się członkiem NATO.

W 2004 r. został wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego z list Unii Wolności. Jako eurodeputowany należy do frakcji Sojusz Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.

W latach 2004-2007 był wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych.

Od marca 2006 r. do stycznia 2009 r. pełnił funkcję przewodniczącego Partii Demokratycznej.

Janusz Onyszkiewicz jest również alpinistą i speleologiem - zdobywcą szczytów w Himalajach, Hindukuszu, Pamirze, Karakorum. W 1975 r. wspólnie z Leszkiem Cichym i Krzysztofem Zdzitowieckim dokonał pierwszego wejścia na Gasherbrum III (7935 m) – najwyższy z niezdobytych wówczas szczytów świata. Od 2001 r. pełni obowiązki prezesa Polskiego Związku Alpinizmu.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL