Holokaust

29.08.2016 aktualizacja 12.03.2018

Mordechaj Anielewicz (1919-1943)

Mordechaj Anielewicz. Fot.Wikimedia Mordechaj Anielewicz. Fot.Wikimedia

Mordechaj Anielewicz urodził się w 1919 lub 1920 roku. Od 1934 roku działał w lewicowo-syjonistycznej organizacji młodzieżowej Haszomer-Hacair (tzw. ruch szomrowy). Od 1937 roku dowodził oddziałem Bechazit.

Po wybuchu II wojny światowej przeszedł na teren okupacji sowieckiej. Chciał przedostać się do Palestyny, ale został aresztowany przez władze sowieckie. Po uwolnieniu powrócił do Warszawy. Od 1940 roku był współredaktorem pisma "Neged Hazerem" ("Pod prąd"), ukazującego się nielegalnie.

W 1942 roku organizował Blok Antyfaszystowski w getcie warszawskim, a w listopadzie 1942 roku objął stanowisko komendanta Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB). W styczniu 1943 roku kierował samoobroną Żydów w getcie warszawskim, a od 19 kwietnia do 8 maja 1943 był dowodził walką ŻOB podczas powstania w getcie.

Wraz z żoną Mirą Fuchrer oraz pozostałymi osobami znajdującymi się w zdobytym przez Niemców bunkrze sztabu ŻOB, popełnił 8 maja 1943 roku samobójstwo. (PAP)

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL