Walka o niepodległość 1914-1918

06.08.2019

Uroczystości z okazji 105. rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej

Uroczystość przed pomnikiem Legionisty. Fot. PAP/G.  Michałowski Uroczystość przed pomnikiem Legionisty. Fot. PAP/G. Michałowski

Z okazji 105. rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej i 100. rocznicy nadania Józefowi Piłsudskiemu tytułu honorowego obywatela Łodzi przed pomnikiem Legionisty złożono kwiaty i zapalono znicze.

Andrzej Janecki z Urzędu Miasta Łodzi przypomniał okoliczności nadania marszałkowi Piłsudskiemu tytułu honorowego obywatela miasta Łodzi, które nastąpiło 6 sierpnia 1919 r. w obecności 54 członków Rady Miejskiej, a także posłów na Sejm, przedstawicieli władz państwowych, różnych wyznań religijnych, instytucji naukowych oraz licznie zgromadzonej publiczności.

CZYTAJ TAKŻE

"Miasto nasze szczęśliwe, że było terenem tytanicznej pracy Józefa Piłsudskiego, wyraża temu wielkiemu bojownikowi o wolność przez usta swoich przedstawicieli – Rady Miejskiej – najwyższy hołd, ofiarując mu obywatelstwo honorowe miasta Łodzi" - zapisano w przyjętej wówczas rezolucji.

Radni uchwalili także, że na domu przy ul. Wschodniej, gdzie w latach 1899-1900 mieściła się tajna drukarnia "Robotnika" prowadzona przez Piłsudskiego i gdzie przyszły marszałek został aresztowany przez carską ochranę, wmurowana zostanie pamiątkowa tablica, a ul. Benedykta w centrum miasta zostanie przemianowana na ul. 6 Sierpnia.

Jak zaznaczył Janecki, przedwojenna uchwała łódzkich rajców pozostaje w mocy do czasów współczesnych, choć np. ulica w czasach okupacji nosiła imię 8. Armii, a w czasach PRL – 22 lipca; do nazwy 6 sierpnia powrócono – kolejną uchwałą radnych – w 1990 r.

Szacuje się, że do Legionów Polskich w wyniku akcji werbunkowej przeprowadzonej w październiku 1914 r. wstąpiło ok. 350 łodzian, w tym pluton ułanów i 30-osobowy oddział skautów. Z kolei w pierwszej połowie 1917 r. na Retkini i Brusie - obecnie są to łódzkie osiedla - stacjonował park amunicyjny w sile 400 legionistów.

Na uroczystości przed pomnikiem Legionisty obecni byli także członkowie łódzkiego oddziału Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin oraz rekonstruktorzy wcielający się w rolę legionistów. Był wśród nich także syn rotmistrza Zygmunta "Młota" Przepałkowskiego, Adam.

CZYTAJ TAKŻE
CZYTAJ TAKŻE

"Mój ojciec przybył do Krakowa już w czerwcu 1914 r. na manewry Związku Strzeleckiego, które trwały ponad miesiąc. Dołączył do I Kadrowej i wyruszył z nią do Miechowa, gdzie obalono słupy graniczne. 12 sierpnia strzelecka gromada dotarła do Kielc. Ojciec już wtedy przestał być jej uczestnikiem, bo zdobył konia i siodło i wstąpił do kawalerii - najpierw był w patrolu kawaleryjskim Beliny-Prażmowskiego, a później w I Pułku Ułanów, z którym przeszedł całą kampanię legionową – z przerwami na tajne zadania wykonywane dla Polskiej Organizacji Wojskowej. Jego przemienna służba trwała do 1920 r." – wspominał Adam Przepałkowski.

6 sierpnia 1914 r. z Krakowa w kierunku Królestwa Polskiego wyruszyła I Kompania Kadrowa Józefa Piłsudskiego, zwana kadrówką. I Kompania była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej i przyczyniła się do odzyskania niepodległości w 1918 r.(PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska

agm/ wj/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL