Okupacja sowiecka

04.11.2011 aktualizacja 11.08.2016

„Sowiecki system obozów i więzień" - konferencja w Łodzi

W dniach 3-4 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Hotelu Grand w Łodzi (ul. Piotrkowska 72) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Sowiecki system obozów i więzień. Forma represji politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku”.

W konferencji wezmą udział badacze z Polski, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Węgier. Jej celem jest zarówno ogólne podsumowanie stanu badań dotyczących sowieckiego systemu penitencjarnego z lat 1922–1953, jak i egzemplifikacja tego problemu poprzez omówienia bardziej szczegółowe, np. pojedyncze obozy, więzienia, przykłady organizacyjne systemu.

Organizatorem konferencji jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Patronat medialny nad konferencją sprawują: „Rzeczpospolita”, „Nasz Dziennik”, „Focus Historia”, „Dziennik Łódzki”, Polska Agencja Prasowa, TVP3 Łódź, TV TOYA, Radio Łódź, portal Dzieje.pl.

Program konferencji:

3 listopada 2011 r.

12.00–12.30 – rozpoczęcie konferencji

12.30–14.00 – referaty

Prof. Galina Iwanowa (Rosyjska Akademia Nauk)
Warunki przetrzymywania więźniów politycznych w ZSRS. Podstawy prawne i dzień powszedni

Dr Meelis Maripuu (Estoński Instytut Pamięci Historycznej)
Charakterystyka sowieckich więzień i obozów w Estonii w latach 1940–1950

Edita Jankauskiene (Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy)
Obywatele Litwy – więźniowie GUŁagu

14.00–14.30 – dyskusja

14.30–15.30 – przerwa

15.30–17.00 – referaty

Dr Bogusław Kopka (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)
Polski GUŁag 1944–1956. Perspektywa statystyczna

Prof. Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki)
Podległość, funkcje, sieć i typy obozów NKWD dla jeńców polskich (1939–1941)

Prof. Vadim Zolotariow (Uniwersytet w Charkowie)
Pracownicy NKWD USRS we władzach GUŁagu w latach 1937–1939

17.00–17.30 – dyskusja

4 listopada 2011 r.

10.00–10.30 – rozpoczęcie

10.30–12.30 – referaty

Prof. Jurij Szapował (Ukraińska Akademia Nauk)
Ukraińcy na Sołówkach

Dr Ritvars Jansons (Muzeum Okupacji Łotwy)
Centralne więzienie Rygi – główne miejsce osadzania represjonowanych politycznie w Łotwie w latach 1940–1953

Dr Arūnas Bubnys (Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy
Więzienie KGB w Wilnie (1954–1990)

Prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk)
GUŁag z polskiej perspektywy emigracyjnej 1939–1956

12.30–13.00 – dyskusja

13.00–13.30 – przerwa

13.30–16.30 – referaty

Dr Dariusz Rogut (Uniwersytet Jana Kochanowskiego – Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Oficerowie Armii Krajowej w sowieckim obozie jenieckim w Griazowcu w latach 1947–1948

Dr Pál Attila Illés (Uniwersytet Katolicki im. Pétera Pázmánya)
Węgrzy w obozach sowieckich po II wojnie światowej w świetle pamiętników o. Alfonza Nádasiego OSB

Prof. Wanda Krystyna Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Polscy internowani z obozów na Litwie i Łotwie w obozach NKWD (lipiec 1940 – sierpień 1941). Status formalnoprawny i traktowanie

Prof. Piotr Niwiński (Uniwersytet Gdański)
Losy żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej – Miedniki, Riazań, Kaługa

16.30–17.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL