30.08.2010 aktualizacja 21.07.2016

IPN uczci 30. rocznicę wydarzeń sierpniowych

30.08.2010. Warszawa (PAP) - Publikacje monograficzne i popularnonaukowe przygotowały oddziały Instytutu Pamięci Narodowej w całym kraju w ramach obchodów 30. rocznicy powstania Solidarności i wydarzeń sierpniowych. Są wśród nich wielotomowe dzieła - na temat dziejów związku oraz encyklopedia Solidarności.

"Wśród publikacji, którymi pragniemy uczcić 30. rocznicę powstania Solidarności, jedną w ważniejszych wydaje się wydany w ubiegłym tygodniu pierwszy z siedmiu tomów syntezy dziejów Solidarności. To dzieło przygotowane przez 62 autorów. Cztery tomy poświęcono poszczególnym regionom Solidarności, inne - tematyce bardziej przekrojowej, skupionej na wydawnictwach czy Radiu Solidarność. To niewątpliwie najpełniejsze kompendium wiedzy na temat Solidarności, jednak ponieważ był to ruch tak szeroki, jest to zaledwie kolejny krok do jej zrozumienia" - mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie szef Biura Edukacji Publicznej IPN, Łukasz Kamiński.

Inną z zaprezentowanych publikacji jest pierwszy z sześciu tomów Encyklopedii Solidarności - zawierający ponad 1 tys. haseł rzeczowych i biogramów. "Przedstawia on ruch przez pryzmat losów jednostek i ma szansę stać się fundamentem pod kolejne badania Solidarności. Wiele szczegółowych monografii dotyczących poszczególnych regionów zostało również wydanych przez nasze oddziały. Publikujemy także szereg dokumentów, najważniejszym z nich jest bez wątpienia +Kryptonim Klan. Służba bezpieczeństwa wobec NSZZ Solidarność w Gdańsku+" - relacjonował Kamiński.

Oprócz opracowań o charakterze naukowym IPN wydał także szereg publikacji popularyzujących wiedzę m.in. broszurę popularnonaukową "Solidarność, 1980-1989" w kilku wersjach językowych i kolejny numer Biuletynu IPN poświęcony Wydarzeniom Sierpniowym. "Planujemy również wydanie teki edukacyjnej adresowanej do nauczycieli, która służyć będzie pomocą w nauczaniu czym była Solidarność. Poprzez wszystkie te inicjatywy pragniemy przypomnieć, jaką rolę odegrała Solidarność w losach Europy i świata. Ten ruch wydaje się nieco zapomniany i chcielibyśmy to zmienić, by być może także młodzi badacze podjęli refleksję nad dziejami ruchu" - podkreślił szef Biura Edukacji Publicznej IPN.

Niemal każdy z oddziałów Instytutu przygotował również osobne wystawy poświęcone rocznicy Solidarności. Otwarta w poniedziałek ekspozycja warszawska "Fenomen +Solidarności+. Migawki z dziejów Polskie 1980-1981", przygotowana w języku polskim i angielskim, przedstawia najbardziej znane zdjęcia z tamtego okresu autorstwa m.in. Erazma Ciołka.

"Staraliśmy się spojrzeć na historię Solidarności lat 1980-81 w nieco inny sposób, przez pryzmat zdjęć-symboli, które same w sobie stanowią część historii. Odnieśliśmy się także do pewnych haseł i pojęć, które kojarzą się z Solidarnością, takich jak godność, nadzieja czy demokracja. Były one wówczas bardzo ważne, a dzisiaj chyba nieco nam spowszedniały i chcielibyśmy przypomnieć, jaką rolę wówczas odgrywały" - zaznaczył Kamiński.

Otwarciu wystawy towarzyszyła promocja albumu fotografii Erazma Ciołka "+Solidarność+, sierpień 1980-sierpień 1989" dokumentujących okres od strajków roku 1980 i podpisania porozumień sierpniowych przez stan wojenny aż po obrady Okrągłego Stołu oraz zwycięskie dla Solidarności wybory 4 czerwca 1989 roku.

"To był niezwykły okres i niezwykli ludzie. Kiedy w sierpniu 1980 roku dotarłem do Stoczni Gdańskiej zastałem tam tłum milczących, zdeterminowanych ludzi i ten widok mnie urzekł. Niezwykłe było to, że chociaż byli w trudnej, zdawałoby się beznadziejnej sytuacji w walce z władzą, zachowywali spokój, niezwykłą kulturę i jedność. I ten obraz chciałem utrwalić na swoich fotografiach" - opowiadał dziennikarzom obecny na promocji albumu Erazm Ciołek. (PAP)

akn/ ls/ jra/
 
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL