Kampania 1939

31.08.2009 aktualizacja 16.08.2016

Kampania polska 1939 - wystąpienia i dokumenty

Nagrania:

Minister spraw zagr. J. Beck - Sejm II RP 5.V.1939r.
źródło: Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Amb. E. Raczyński - Londyn 1.IX.1939r.
Data audycji: 1963
źródło: Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Felicjan Sławoj Składkowski
Data audycji: 1963
źródło: Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

T. Pierzchlewski ucieczka ORP "Orzeł" z Tallina
źródło: Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

W. Grzybowski - agresja sowiecka 17.IX.1939r.
Data audycji: 1963
źródło: Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Prezydent S. Starzyński
Data audycji: 1968.09.17
źródło: Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Admirał J. Unrug
Data audycji: 1964.09.08
źródło: Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

T. Tomaszewski - bombardowanie Warszawy 25.IX.1939r.
źródło: Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Gen. W. Czuma - obrona Warszawy 1939r.
źródło: Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Nagrania i tekst:

1. Wywiad udzielony przez marszałka Śmigłego-Rydza dziennikarce amerykańskiej Mary Heaton Vorse w lipcu 1939 r.

2. 1 września 1939 r. w relacji gen. Wacława Stachiewicza, szefa sztabu Naczelnego Wodza

3. Dyrektywa Naczelnego Wodza marszałka Śmigłego-Rydza

4. Orędzie Prezydenta Ignacego Mościckiego do Narodu Polskiego, wydane w Kosowie dnia 17 września 1939 r.

5. 17 września 1939 r. w relacji gen. Wacława Stachiewicza - szefa sztabu Naczelnego Wodza

6. Rozkaz Naczelnego Wodza do wojsk po przejściu granicy rumuńskiej

7. Gen. Wacław Stachiewicz, szef sztabu Naczelnego Wodza, na temat końcowej fazy kampanii polskiej 1939 r.

8. Ostatni rozkaz gen. Kleeberga

9. Marszałek Edward Śmigły-Rydz – "Czy Polska mogła uniknąć wojny?"

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL