Holokaust

18.10.2016

Świętokrzyskie: I edycja projektu „Śladami pamięci” poświęcona Sprawiedliwym

Awers Medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Fot. PAP/M. Trembecki Awers Medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Fot. PAP/M. Trembecki

Dokumentowanie losów osób i rodzin z woj. świętokrzyskiego, które pomagały Żydom w czasie II wojny światowej, będzie tematem pierwszej edycji projektu edukacyjnego „Śladami pamięci”, skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół regionu.

Wydarzenie zainaugurowane we wtorek w Kielcach, organizują wspólnie Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ŚCDN) i kielecka delegatura Instytutu Pamięci Narodowej.

Projekt „Śladami pamięci – uczeń/nauczyciel badaczami historii” ma na celu wzbudzenie zainteresowania historią woj. świętokrzyskiego u młodych ludzi, w kontekście dziejów Polski. Pomysłodawcy przedsięwzięcia podkreślają, że ważnym jego elementem będzie kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych związanych z otwartością, tolerancją i współpracą.

Pierwszy zjazd polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

Pierwsza edycja, która ma być realizowana do kwietnia 2017 r. jest poświęcona świętokrzyskim Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata – osobom odznaczonym przez jerozolimski instytut Yad Vashem, które z narażeniem własnego życia i życia swoich bliskich ratowały Żydów z zagłady podczas II wojny światowej.

„Mamy przygotowaną przez IPN listę 287 Sprawiedliwych z regionu, którzy ten medal otrzymali. Chcielibyśmy, żeby uczniowie realizując w szkole projekty wybrali Sprawiedliwego najbliżej ich miejscowości i zapoznali się z historią tej rodziny - kogo ratowała, w jakich okolicznościach, co się stało z ukrywającym się i ze Sprawiedliwym” – wyjaśniała PAP koordynatorka projektu z ŚCDN, Maria Bednarska.

„Mamy przygotowaną przez IPN listę 287 Sprawiedliwych z regionu, którzy ten medal otrzymali. Chcielibyśmy, żeby uczniowie realizując w szkole projekty wybrali Sprawiedliwego najbliżej ich miejscowości i zapoznali się z historią tej rodziny - kogo ratowała, w jakich okolicznościach, co się stało z ukrywającym się i ze Sprawiedliwym” – mówiła PAP koordynatorka projektu z ŚCDN, Maria Bednarska.

Podczas konferencji inaugurującej przedsięwzięcie nauczyciele mogli m. in. wysłuchać prelekcji historyków, dotyczących warunków życia w żydowskich gettach na Kielecczyźnie podczas II wojny światowej oraz wykładu o Polakach ratujących Żydów w latach 1942-1945.

Kolejnym etapem będą warsztaty historii mówionej, dla uczniów i koordynujących ich pracę pedagogów. Młodzi ludzie dowiedzą się jak przygotować się do przeprowadzenia wywiadów, w jaki sposób sformułować pytania, jak przeprowadzić rozmowę i weryfikować uzyskane informacje. „Chcielibyśmy, żeby w ramach tego projektu uczniowie nabyli pewnych umiejętności, które są też istotne, bo samo przygotowanie, przeprowadzenie wywiadu, opracowywanie prezentacji, nie jest w podstawie programowej żadnego przedmiotu, a to umiejętność przydatna w kolejnych etapach edukacyjnych, na studiach i dalej w życiu” – dodała Bednarska.

Efektem ich pracy będzie przygotowana w dowolnej formie prezentacja, przybliżająca Sprawiedliwych. Część prezentacji zostanie opisanych w publikacji, dokumentującej projekt, która stanie się pomocą dydaktyczną.

Wideo

Uczestniczy projektu odwiedzą także Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej k. Łańcuta lub warszawskie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Projektowi towarzyszy wystawa „Samarytanie z Markowej” prezentowana w kieleckim Centrum Edukacyjnym IPN. Na planszach można oglądać reprodukcje fotografii i dokumentów, ilustrujących życie rodziny Ulmów, zamordowanej przez Niemców za ukrywanie Żydów. Wystawa będzie mogła być pokazywana w szkołach. „Wokół niej będą mogły się odbywać rożnego rodzaju zajęcia - z języka polskiego, historii, czy uroczystości z rodzicami i mieszkańcami. To dodatkowa wartość projektu” – podkreśliła Bednarska.

Zdaniem naczelnik delegatury IPN w Kielcach, dr Doroty Koczwańskiej-Kality, projekt ukazujący świętokrzyskich Sprawiedliwych, jest ważny w kontekście kojarzenie Kielc z pogromem żydów z 1946 r. „Niewątpliwe pogrom w wielu wypadkach naznacza kielczan, ten piękny rejon, który był tak patriotyczny i bardzo walczył o niepodległość. Tu też miały miejsce bardzo piękne i heroiczne postawy, i bardzo często o tym nie pamiętamy, nie mówimy. Pokazanie tych wszystkich ludzi z tego rejonu, którzy ratowali Żydów, jest ważne dla nas i młodzieży” – podkreśliła.

Zdaniem Koczwańskiej-Kality, pokazywanie historii poprzez pozytywne wzorce spowoduje, że „można wychować społeczeństwo, które będzie myśleć w sposób otwarty, życzliwy, w stosunku do drugiego człowieka”.

W kolejnych edycjach projekt ma być realizowany w oparciu o współpracę z Muzeum Historii Kielc i Archiwum Państwowym.(PAP)

ban/ mow/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL