Okrągły stół

01.06.2009 aktualizacja 31.07.2016

Stanisław Ciosek

Urodził się 2 maja 1939 r. w Pawłowicach w rodzinie nauczycielskiej.

W 1959 r. został członkiem PZPR.

Dwa lata później ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie.

Rozpoczętą w trakcie studiów pracę w aparacie Zrzeszenia Studentów Polskich, kontynuował również po zakończeniu nauki.

Początkowo pełnił funkcję sekretarza Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich. W następnych latach był jej wiceprzewodniczącym, a od 1969 r. do 1973 r. przewodniczącym.

W latach 1973-1975 stał na czele Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej.

W 1971 r. został zastępcą członka Komitetu Centralnego PZPR.

Od 1972 r. do 1985 r. był posłem na Sejm.

W wieku 36 lat mianowany został I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

W listopadzie 1980 r. powrócił do Warszawy na stanowisko ministra ds. współpracy ze związkami zawodowymi. W rządzie pozostawał do roku 1985, przez rok kierując jednocześnie ministerstwem pracy, płac i spraw socjalnych.

Po powołaniu gabinetu Zbigniewa Messnera został kierownikiem Wydziału Społeczno-Prawnego KC PZPR.

W lipcu 1986 r. został sekretarzem KC, obejmując również stanowisko przewodniczącego Komisji Prawa i Praworządności oraz Zdrowia Moralnego KC PZPR.

Od stycznia 1988 r. był sekretarzem generalnym Rady Krajowej PRON.

W czerwcu 1988 r. objął funkcję zastępcy członka Biura Politycznego KC, a w grudniu tego roku został jego członkiem.

W rozmowach poprzedzających Okrągły Stół, a także w trakcie jego obrad, był jedną z najważniejszych postaci, uczestnikiem poufnych spotkań i negocjacji.

Kandydując z listy krajowej w wyborach z 4 czerwca 1989 r. poniósł porażkę.

W listopadzie 1989 r. został ambasadorem Polski w Moskwie. Funkcję tę pełnił do 1996 r.

Po powrocie do kraju był doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ds. międzynarodowych. (PAP)

mjs

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL