> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz historyczny

23 lipca

 • Jerzy Kukuczka na szczycie Gaszerbrum I (Hidden Peak, K5). 23.07.1983. Fot. PAP/Reprodukcja

  Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli szczyt Gaszerbrum I (8068 m n.p.m.), leżący w paśmie Karakorum – gór na pograniczu Indii, Pakistanu i Chin.

 • Jerzy Duszyński. Fot. PAP/CAF/W. Rozmysłowicz

  W Warszawie zmarł Jerzy Duszyński, aktor, odtwórca głównych ról w pierwszych polskich filmach powojennych: „Zakazane piosenki”, „Dwie godziny”, „Skarb”; aktor teatrów warszawskich.

 • W Tokio rozpoczęły się XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie. W ich trakcie Polacy zdobyli łącznie 14 medali (4 złote, 5 srebrnych, 5 brązowych) – był to najlepszy wynik medalowy reprezentantów Polski od Igrzysk Olimpijskich w 2000 roku.

 • Nastąpiło całkowite wyłączenie sygnału analogowego telewizji naziemnej w Polsce.

 • Ewa Sałacka. Fot. PAP/S.Kraszewski

  Zmarła Ewa Sałacka, aktorka teatralna i filmowa.

   

 • W większości lubelskich zakładów zakończyły się strajki.

 • Występ zespołu „Czerwono-Czarni”. 1964 r. Fot. PAP/CAF/J. Tymiński

  W gdańskim klubie „Czarny Kot” zadebiutował zespół Czerwono-Czarni, jedna z pierwszych polskich grup big-beatowych.

 • Kamil Sipowicz. Fot. PAP/P. Polak

  W Otwocku urodził się Kamil Sipowicz, filozof, publicysta, poeta, rzeźbiarz, malarz.

 • Juergen Stroop. Fot. PAP/CAF/S. Dąbrowiecki

  Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał na karę śmierci niemieckiego zbrodniarza Jürgena Stroopa, odpowiedzialnego m.in. za krwawe stłumienie powstania w getcie warszawskim.

 • Kard. Adam Stefan Sapieha. Fot. NAC

  W Krakowie zmarł kard. Adam Sapieha, metropolita krakowski, senator II Rzeczpospolitej, duchowy przywódca Kościoła katolickiego w Polsce w czasie II wojny światowej i pierwszych latach Polski Ludowej; ze względu na postawę moralno-polityczną, nazywany „księciem niezłomnym”.

 • W Chełmie Lubelskim ukazał się pierwszy numer dziennika PKWN „Rzeczpospolita”, pod redakcją Jerzego Borejszy.

 • Konspiracyjna produkcja ręcznych granatów "sidolówek" - Okręg Lwów Armii Krajowej. 1944 r. Fot. PAP/Alamy Stock Photo

  Oddziały Armii Krajowej, współdziałając z Armią Czerwoną, rozpoczęły walkę o Lwów.

 • Współpracujący z Niemcami Ukraiński Legion Samoobrony dokonał pacyfikacji polskiej wsi Chłaniów i przyległych miejscowości w pow. krasnostawskim; w masakrze zginęło ponad 40 osób.

 • Teren b. niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Fot. PAP/Archiwum

  Armia Czerwona zajęła niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku, wyzwalając około tysiąca więźniów.

 • Pomnik-mauzoleum na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Treblince. Fot. PAP/P. Piątkowski

  Początek funkcjonowania niemieckiego obozu zagłady w Treblince. Do sierpnia 1943 r. zgładzono w nim około 870 tys. Żydów.

 • Adam Czerniaków. Źródło: Wikimedia Commons

  Adam Czerniaków, przewodniczący Judenratu w warszawskim getcie, popełnił samobójstwo.

 • Grażyna Staniszewska – sztuka „Brytanik” w Teatrze Narodowym w Warszawie. 1963 r. Fot. NAC

  W Łodzi urodziła się Grażyna Staniszewska, aktorka, znana z filmów „Zamach”, „Krzyż Walecznych”, odtwórczyni roli Danusi Jurandówny w „Krzyżakach”, Aleksandra Forda.

 • W Krakowie urodził się Władysław Serczyk, historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAN, specjalista w dziedzinie historii Rosji i Ukrainy.

 • Białystok - Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, m.in. F. Kon, J. Marchlewski i F. Dzierżyński. 08.1920. Źródło: CAW

  W Smoleńsku bolszewicy powołali Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski (Polrewkom).

 • Dowódca sowieckiego Frontu Południowo-Zachodniego Aleksandr Jegorow. Źródło: Wikimedia Commons

  Wojna polsko-bolszewicka: rozkaz głównodowodzącego Armii Czerwonej Siergieja Kamieniewa: Front Zachodni uderzać ma na Warszawę, natomiast Front Południowo-Zachodni ma atakować Lwów.

 • Austro-Węgry wystosowały wobec Serbii ultimatum z żądaniem m.in. dopuszczenia cesarsko-królewskich organów ścigania do śledztwa na terenie Serbii ws. zabójstwa arcyksięcia Franciszka Ferdynanda; niespełnienie tego warunku doprowadziło 28 lipca do wypowiedzenia Serbii przez Austro-Węgry wojny, która przekształciła się w konflikt światowy.

 • W Droniowicach k. Lublińca urodził się Adolf Dygacz, etnograf, folklorysta, badacz dziedzictwa kulturowego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

 • W Warszawie zmarł Zygmunt Noskowski, kompozytor, dyrygent, pedagog, krytyk muzyczny.

 • W Sosnowcu urodził się Władysław Szafer, botanik, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Henryk Jordan. Fot. NAC

  W Przemyślu urodził się Henryk Jordan, lekarz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pionier wychowania fizycznego na ziemiach polskich; w 1888 r. założył w Krakowie pierwszy w Polsce park gier i zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży.

 • Wojciech Bogusławski. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie zmarł Wojciech Bogusławski, aktor, dramatopisarz, reżyser, twórca polskiego teatru narodowego.

 • Książę Józef Poniatowski. Źródło: CBN Polona

  W krypcie św. Leonarda w Katedrze na Wawelu pochowano księcia Józefa Poniatowskiego.

 • Stanisław August Poniatowski. Źródło: Wikimedia Commons

  Król Stanisław August Poniatowski zgłosił akces do konfederacji targowickiej; przedstawił rosyjskie ultimatum na naradzie Straży Praw zwołanej w Zamku Królewskim; za jego przyjęciem opowiedziała się większość zebranych; po uzyskaniu zapewnienia o zachowaniu przez Rosję integralności terytorialnej Rzeczypospolitej, mając nadzieję na uratowanie przynajmniej części reform Sejmu Czteroletniego, król zdecydował o zakończeniu działań zbrojnych w wojnie z Rosją.

 • Kazimierz Pułaski dotarł do Stanów Zjednoczonych Ameryki, które walczyły o niepodległość.

 • Portret Władysława Jagiełły z bazyliki w Sandomierzu. Fot. PAP/J. Bednarczyk

  W Czerwińsku nad Wisłą król Władysław II Jagiełło nadał szlachcie polskiej przywilej, który m.in. zabraniał królowi konfiskowania majątków szlacheckich bez wyroku sądowego; przywilej ten nie pozwalał również na łączenie w jednym ręku urzędów starosty i sędziego.