Daty

Kalendarz dat

1920

 • 3.1

  Gen. Edward Śmigły-Rydz. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  Polsko-łotewska grupa operacyjna, dowodzona przez gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, rozpoczęła uderzenie na Dyneburg, wypierając z niego bolszewików.

 • 3.1

  Zygmunt Janiszewski. Źródło: Wikimedia Commons

  We Lwowie zmarł Zygmunt Janiszewski – matematyk, jeden z przedstawicieli warszawskiej szkoły matematycznej, do której należał m.in. Alfred Tarski.

 • 7.1

  Witold Sadowy. Fot. PAP/A. Rybczyński

  W Warszawie urodził się Witold Sadowy, aktor teatralny i filmowy, publicysta, pamiętnikarz.

 • 9.1

  Mieczysław Pawlikowski. Fot. PAP/Archiwum

  W Żytomierzu urodził się Mieczysław Pawlikowski, aktor, odtwórca m.in. Zagłoby w filmie Jerzego Hoffmana „Pan Wołodyjowski”; w czasie II wojny światowej służył w Dywizjonach 300 i 301 Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.

 • 10.1

  W Ciechanowie urodził się Tadeusz Jastrzębowski, aktor teatralny i filmowy, działacz społeczny, wieloletni członek władz Związku Artystów Scen Polskich.

 • 15.1

  Banknot - 100 marek polskich. Źródło: Wikimedia Commons

  Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego marka polska stała się prawnym środkiem płatniczym na obszarze państwa polskiego.

 • 16.1

  Powołano Radę Ligi Narodów – najważniejszy stały organ tej organizacji międzynarodowej.

 • 17.1

  Gen. Józef Haller. Fot. NAC

  Wojsko Polskie rozpoczęło przejmowanie od Niemiec Pomorza Gdańskiego.

 • 24.1

  Lech Bądkowski (P). Fot. PAP/CAF/T. Walczak

  W Toruniu urodził się Lech Bądkowski, pisarz, dziennikarz, kaszubski działacz społeczno-polityczny; w sierpniu 1980 r. członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej.

 • 30.1

  Piotr Niedurny. Źródło: Wikimedia Commons

  Niemieccy bojówkarze zamordowali w Bytomiu działacza na rzecz polskości Górnego Śląska Piotra Niedurnego.

 • 31.1

  W Wilnie urodziła się Danuta Bieńkowska, pisarka, autorka powieści dla młodzieży, tłumaczka.

 • 8.2

  Maciej Biesiadecki. Źródło: NAC

  W Wolnym Mieście Gdańsku Maciej Biesiadecki został pierwszym komisarzem generalnym RP.

 • 10.2

  Gen. Józef Haller. Fot. NAC

  W Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z Bałtykiem; gen. Józef Haller wrzucił w fale pierścień – symbol odzyskania dostępu do morza.

 • 11.2

  Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku - przyjazd na Śląsk przewodniczącego Komisji generała Henri Le Rond. Powitanie na dworcu kolejowym. 1920 r. Źródło: NAC

  Nad obszarami plebiscytowymi na Górnym Śląsku kontrolę przejęła Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa, powołana Traktatem Wersalskim.

 • 19.2

  Wojciech Korfanty. Źródło: BN Polona

  Powołano Polski Komitet Plebiscytowy z siedzibą w Bytomiu, pod kierownictwem Wojciecha Korfantego.

 • 25.2

  W Chodowie koło Miechowa urodził się Władysław Machejek, pisarz, dziennikarz, polityk, poseł na Sejm PRL, w latach 1952-1989 redaktor naczelny krakowskiego „Życia Literackiego”.

 • 28.2

  Anna Smoleńska - zdjęcie obozowe z KL Auschwitz. Fot. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

  W Warszawie urodziła się Anna Smoleńska, harcerka Szarych Szeregów - działała w konspiracyjnej organizacji małego sabotażu "Wawer"; twórczyni "Kotwicy", symbolu Polski Walczącej; zginęła w 1943 r. w niemieckim obozie Auschwitz.

 • 10.3

  Odział kawalerii Siemiona Budionnego w marszu przez Ukrainę. 1920 r. Źródło: CAW

  Głównodowodzący sił zbrojnych Rosji Sowieckiej Siergiej Kamieniew zatwierdził plan uderzenia na Zachód przez Polskę. 

 • 14.3

  W Warszawie urodził się Stefan Mirowski, harcmistrz, instruktor ZHP, porucznik Armii Krajowej, komendant Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów (Ul „Wisła”).

 • 19.3

  Marszałek Józef Piłsudski. Fot. NAC

  Na prośbę Ogólnej Komisji Weryfikacyjnej Józef Piłsudski przyjął stopień Pierwszego Marszałka Polski; oficjalna uroczystość wręczenia buławy marszałkowskiej odbyła się 14 listopada 1920 r. podczas uroczystości na placu Zamkowym w Warszawie, po zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej.

 • 26.3

  W Czersku koło Chojnic urodził się Jerzy Pertek, pisarz marynista, dziennikarz; autor publikacji dotyczących historii Polskiej Marynarki Wojennej, m.in. książki „Wielkie dni małej floty”.

 • 10.4

  W Warszawie urodził się Maciej Słomczyński, poeta, prozaik, tłumacz literatury angielskiej i anglojęzycznej, scenarzysta; popularność przyniosły mu powieści kryminalne pisane pod pseudonimami Kazimierz Kwaśniewski („Śmierć i Kowalski”, „Zbrodniarz i panna”) i Joe Alex („Jesteś tylko diabłem”, „Cichym ścigałam go lotem”).

 • 19.4

   Kazimierz Smoleń. Źródło: Zbiory prywatne Adama Cyry

  W Chorzowie urodził się Kazimierz Smoleń, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, m.in. KL Auschwitz; współtwórca i wieloletni dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

 • 20.4

  Założono klub piłkarski Ruch Chorzów.

 • 21.4

  Gen. Antoni Listowski podczas rozmowy z atamanem Semenem Petlurą. 04.1920. Fot. NAC

  W Warszawie podpisano polsko-ukraińską umowę międzyrządową, nazywaną powszechnie umową Piłsudski-Petlura; strona polska uznawała niezawisłość Ukrainy i jej władz - Dyrektoriatu z Semenem Petlurą na czele; linię graniczną między Polską a Ukrainą stanowić miała dawna granica między Rosją a Austro-Węgrami.

 • 22.4

  Płk Bronisław Gembarzewski. Źródło: Wikimedia Commons/Muzeum Wojska Polskiego

  Dekretem Naczelnego Wodza marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie utworzono Muzeum Wojska Polskiego. Pierwszym dyrektorem MWP został jego współtwórca płk Bronisław Gembarzewski, historyk wojskowości i muzealnik.

 • 23.4

  Jacek Woźniakowski. Fot. PAP/J. Mazur

  W Biórkowie Wielkim koło Proszowic urodził się Jacek Woźniakowski, historyk sztuki, pisarz, publicysta, profesor KUL, współzałożyciel Wydawnictwa Znak.

 • 24.4

  Semen Petlura. Fot. Wikimedia Commons

  Rząd RP zawarł konwencję wojskową z Semenem Petlurą, przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej, dotyczącą wspólnej walki przeciwko Armii Czerwonej.

 • 25.4

  Józef Piłsudski. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  Wojna polsko-bolszewicka: początek ofensywy wojsk polskich na wschodzie – tzw. wyprawy kijowskiej.

 • 26.4

  Żołnierze 1 Pułku Piechoty Legionów podczas zagonu samochodowego na Żytomierz. 04.1920. Źródło: CAW

  Wyprawa kijowska: Wojska polskie zajęły Żytomierz i Berdyczów.

 • 7.5

  Ataman Semen Petlura i gen. Edward Śmigły-Rydz na dworcu w Kijowie. 10.05.1920. Źródło: CAW

  Wojna polsko-bolszewicka: Wojsko Polskie wspólnie z oddziałami ukraińskimi wkroczyło do Kijowa.

 • 8.5

  Wojna polsko-bolszewicka: oddziały polskie dowodzone przez gen. Edwarda Śmigłego-Rydza zajęły Kijów.

 • 12.5

  W mieście Bruntal na Śląsku Czeskim urodziła się Irena Anders, ps. artystyczny Renata Bogdańska, aktorka, artystka rewiowa, pieśniarka, działaczka polonijna w Wielkiej Brytanii; żona gen. Władysława Andersa.

 • 14.5

  Stefan Żeromski. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  W Warszawie założono Związek Literatów Polskich; pierwszym prezesem został jego inicjator Stefan Żeromski.

 • 14.5

  Michaił Tuchaczewski. Źródło: Wikimedia Commons

  Wojna polsko-bolszewicka: Front Zachodni pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego rozpoczął sowiecką ofensywę na Białorusi.

 • 16.5

  Leopold Tyrmand. Fot. PAP/CAF

  W Warszawie urodził się Leopold Tyrmand, prozaik, publicysta, krytyk muzyczny, popularyzator jazzu, autor powieści "Zły" oraz "Dziennika 1954".

 • 17.5

  Zofia Rysiówna. Fot. PAP/A. Rybczyński

  W Rozwadowie urodziła się Zofia Rysiówna, aktorka; występowała w teatrach Krakowa, Poznania i Warszawy, grała także w Teatrze Telewizji oraz w wielu filmach, m.in. "Mam tu swój dom", "Drewniany różaniec" i "Królowa aniołów"; w czasie II wojny światowej więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrueck.

 • 18.5

  Papież Jan Paweł II. Fot. PAP/P. Kopczyński

  W Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał; 16 października 1978 r. wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II (1978-2005); beatyfikowany w 2011 r., kanonizowany 27 kwietnia 2014 r.

 • 30.5

  Założono klub sportowy Jagiellonia Białystok.

 • 2.6

  Marcel Reich-Ranicki. Fot. PAP/EPA

  We Włocławku urodził się Marcel Reich-Ranicki, niemiecki krytyk literacki, pochodzący z rodziny polskich Żydów; po wybuchu II wojny światowej przebywał w warszawskim getcie, skąd w 1943 r. uciekł; przeżył wojnę ukrywając się u polskiej rodziny; według katalogu IPN od 1945 r. był funkcjonariuszem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego; następnie pracował w dyplomacji; w 1958 r. wyjechał do RFN; należał do najbardziej wpływowych krytyków literackich, był szefem redakcji kultury w "FAZ", a następnie w telewizji ZDF.

 • 4.6

  Szef węgierskiej delegacji hrabia Albert Apponyi przed siedzibą francuskiego MSZ. 04.06.1920. Źródło: Wikimedia Commons

  W Trianon podpisany został traktat pokojowy pomiędzy państwami Ententy i Węgrami, które uznane zostały za sukcesora pokonanych w I wojnie światowej Austro-Węgier; na mocy traktatu Węgry utraciły ponad 70 proc. terytorium Królestwa Węgierskiego, około 30 proc. Węgrów znalazło się poza obszarem państwa węgierskiego.

 • 5.6

  Wojna polsko-bolszewicka: Oddziały 1. Armii Konnej Siemiona Budionnego przerwały front polski.

 • 9.6

  Leopold Skulski. Źródło: NAC

  Dymisja rządu Leopolda Skulskiego.

 • 10.6

  Odwrót wojsk polskich spod Kijowa. 06.1920. Źródło: CAW

  Wojna polsko-bolszewicka: Odwrót wojsk polskich z Kijowa.

 • 17.6

  Defilada słuchaczy Szkoły Morskiej w Tczewie. Źródło: NAC

  W Tczewie utworzono Szkołę Morską.

 • 23.6

  Władysław Grabski. Fot. NAC

  Powołano rząd z Władysławem Grabskim na czele.

 • 25.6

  Ludwik Rydygier. Fragment obrazu Leona Wyczółkowskiego. Źródło: Wikimedia Commons

  We Lwowie zmarł Ludwik Rydygier, lekarz, wybitny chirurg, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Lwowskiego, generał WP; autor „Podręcznika chirurgii szczegółowej”.

 • 1.7

  Józef Piłsudski. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  Wojna polsko-bolszewicka: Sejm Ustawodawczy powołał Radę Obrony Państwa, pod przewodnictwem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

 • 4.7

  Przeprawa polskich oddziałów przez Bug w czasie odwrotu spod Kijowa. Lato 1920 r. Źródło: CAW

  Wojna polsko-bolszewicka: generalna kontrofensywa Armii Czerwonej na Białorusi; w wyniku przerwania polskich linii obronnych nad Autą i Berezyną nastąpił odwrót wojsk polskich na całym froncie.

 • 5.7

  Ignacy Machowski. Fot. PAP/CAF/B. Miedza

  W Rzeszowie urodził się Ignacy Machowski, aktor, występował m.in. na scenach Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru Ateneum i Teatru Polskiego; zagrał w filmach „Eroica”, „Orzeł”, „Popiół i diament”, „Pociąg”, „Marysia i Napoleon”, „Ojciec królowej”, a także w serialu „Stawka większa niż życie”.

 • 10.7

  Władysław Grabski. Źródło: NAC

  W Spa podpisany został układ pomiędzy państwami Ententy a Polską, która zobowiązała się do podjęcia rokowań i podpisania rozejmu z Rosją sowiecką.

 • 11.7

  Panorama Mińska. Źródło: BN Polona

  Wojna polsko-bolszewicka: Armia Czerwona zajęła Mińsk.

 • 11.7

  Przekazanie głosów regionu w budynku Rejencji Olsztyńskiej 16 sierpnia 1920 r. Źródło: Wikimedia Commons

  Na Warmii, Mazurach i Powiślu odbył się plebiscyt; większość opowiedziała się za przynależnością terenów plebiscytowych do Niemiec.

 • 12.7

  Panorama Wilna. 1920 r. Źródło: BN Polona

  Wojna polsko-bolszewicka: Litwa podpisała z Rosją sowiecką traktat, który przewidywał przekazanie stronie litewskiej zajętego przez Armię Czerwoną Wilna, w zamian Litwa zgodziła się na przemarsz wojsk sowieckich przez jej terytorium.

 • 14.7

  Wilno, widok na katedrę św. Stanisława. Źródło: BN Polona

  Wojna polsko-bolszewicka: Armia Czerwona zajęła Wilno.

 • 15.7

  Konstanty Wolny, marszałek Sejmu Śląskiego w latach 1922-1935. Źródło: NAC

  Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o reformie rolnej oraz Statut Organiczny Województwa Śląskiego.

 • 18.7

   W Wołkowysku urodził się Ludwik Benoit, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów „Ewa chce spać” „Przygody Pana Michała”, „Proszę słonia” i „Fucha”.

 • 19.7

  Panorama Grodna. Źródło: BN Polona

  Wojna polsko-bolszewicka: Armia Czerwona zajęła Grodno.

 • 23.7

  Dowódca sowieckiego Frontu Południowo-Zachodniego Aleksandr Jegorow. Źródło: Wikimedia Commons

  Wojna polsko-bolszewicka: Rozkaz głównodowodzącego Armii Czerwonej Siergieja Kamieniewa: Front Zachodni pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego uderzać ma na Warszawę, natomiast Front Południowo-Zachodni dowodzony przez Aleksandra Jegorowa ma atakować Lwów.

 • 23.7

  Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski (Polrewkom); początek sierpnia 1920 r. W centrum Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski i Feliks Kon. Źródło: Wikimedia Commons

  W Smoleńsku bolszewicy powołali Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski (Polrewkom).

 • 24.7

  Premier Rządu Obrony Narodowej Wincenty Witos (z prawej) i wicepremier, Ignacy Daszyński. Źródło: Wikimedia Commons

  Wojna polsko-bolszewicka: Powstał Rząd Obrony Narodowej pod przewodnictwem Wincentego Witosa.

 • 25.7

  Lord Edgar Vincent d' Abernon. Źródło: Wikimedia Commons/Bundesarchiv

  Do Warszawy przyjechała francusko-brytyjska misja wojskowo-polityczna pod przewodnictwem ambasadora brytyjskiego w Berlinie lorda Edgara Vincenta d`Abernona.

 • 27.7

  Wojna polsko-bolszewicka: Armia Czerwona zajęła Osowiec.

 • 28.7

  Członkowie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski w Białymstoku. W centrum Feliks Dzierżyński. Źródło: Wikimedia Commons

  Wojna polsko-bolszewicka: Armia Czerwona zajęła Białystok.

 • 28.7

  Rynek w Cieszynie w okresie międzywojennym. Źródło: BN Polona

  Rada Ambasadorów podjęła decyzję w sprawie podziału Księstwa Cieszyńskiego, Spiszu i Orawy.

 • 30.7

  „Manifest do polskiego ludu roboczego miast i wsi” ogłoszony przez Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. Źródło: BN Polona

  Wojna polsko-bolszewicka: Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski ogłosił „Manifest do polskiego ludu roboczego miast i wsi”, w którym zapowiedział utworzenie polskiej republiki sowieckiej.

 • 1.8

  Brześć nad Bugiem. Brama wjazdowa fortu. Źródło: NAC

  Wojna polsko-bolszewicka: Armia Czerwona zdobyła Brześć nad Bugiem.

 • 5.8

  Papież Benedykt XV. Źródło: Wikimedia Commons

  Papież Benedykt XV skierował do biskupów świata przesłanie „O zmiłowanie Boga nad nieszczęsną Polską”.

 • 7.8

  Żołnierze przy stanowisku polskich karabinów maszynowych podczas akcji w rejonie Radzymina. Warszawa 1920 Fot. PAP/Arch.

  Wojna polsko-bolszewicka: początek przegrupowania wojsk polskich przed Bitwą Warszawską.

 • 11.8

  Patrol Armii Czerwonej w okolicach Warszawy. 08.1920. Źródło: CAW

  Wojna polsko-bolszewicka: wojska sowieckie dotarły do Wisły.

 • 11.8

  Krzyż Walecznych z 1920 r. Źródło: Wikimedia Commons

  Wojna polsko-bolszewicka: Rada Obrony Państwa ustanowiła Krzyż Walecznych.

 • 12.8

  Obrońcy Płocka w czasie budowy umocnień. 08.1920. Źródło: CAW

  Wojna polsko-bolszewicka: Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę na przedmieścia Warszawy. Od północy wojska sowieckie nacierały na Płock, Toruń i Włocławek.

 • 12.8

  Józef Piłsudski. Fot. PAP/CAF

  Wojna polsko-bolszewicka: Józef Piłsudski z Warszawy wyruszył do frontowej kwatery w Puławach, gdzie objął dowództwo nad formowaną grupą uderzeniową.

 • 13.8

  Gen. Józef Haller na froncie pod Radzyminem. 08.1920. Źródło: CAW

  Wojna polsko-bolszewicka: początek Bitwy Warszawskiej – walki o Radzymin, Ossów, Nieporęt, Okuniew.

 • 14.8

  Sztab 5 Armii; pierwszy od lewej gen. Władysław Sikorski. 13.08.1920. Źródło: CAW

  Bitwa Warszawska: 5. Armia gen. Władysława Sikorskiego rozpoczęła działania zaczepne znad Wkry.

 • 14.8

  Obraz Jana Henryka Rosena "Śmierć księdza Skorupki". Fot. NAC

  Bitwa Warszawska: W walkach pod Ossowem zginął ks. Ignacy Skorupka, kapelan Wojska Polskiego; jego śmierć stała się symbolem bohaterstwa i poświęcenia za Ojczyznę.

 • 15.8

  W Miechowie urodził się Tadeusz Płużański, filozof, uczestnik kampanii polskiej 1939 r., żołnierz niepodległościowego podziemia, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof; po zakończeniu wojny członek Zrzeszenia Wolność i Niepodległość; aresztowany przez UB w 1947 r. i skazany na karę śmierci; wyrok zamieniono na dożywocie.

 • 15.8

  W Warszawie urodził się Janusz Nasfeter, reżyser filmowy, scenarzysta; autor filmów „Ranny w lesie”, „Zbrodniarz i panna”, „Niekochana”.

 • 15.8

  Bitwa Warszawska 1920: dowódca frontu północnego gen. Józef Haller pod Okuniewem. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  Bitwa Warszawska: zacięte walki wojsk polskich z Armią Czerwoną m.in. pod Radzyminem, Zielonką i Ossowem oraz w rejonie Modlina, nad Wkrą i pod Nasielskiem.

 • 16.8

  Bitwa Warszawska: Początek polskiej kontrofensywy znad Wieprza.

 • 17.8

  Andrzej Mielęcki. Źródło: Wikimedia Commons

  W Katowicach zamordowany został przez niemieckich nacjonalistów Andrzej Mielęcki, lekarz, założyciel polskich towarzystw i organizacji na Śląsku; w 1920 r. członek Polskiej Komisji Plebiscytowej na Górnym Śląsku.

 • 17.8

  Kpt. Bolesław Zajączkowski. Źródło: CBN Polona

  Wojna polsko-bolszewicka: pod Zadwórzem niedaleko Lwowa ochotniczy batalion dowodzony przez kpt. Bolesława Zajączkowskiego stoczył heroiczną walkę z przeważającymi siłami 1. Armii Konnej Siemiona Budionnego.

 • 19.8

  Wojna polsko-bolszewicka: bitwa pod Lwowem. Wojska polskie odzyskały Brześć.

 • 19.8

  Grupa powstańców śląskich. Fot. NAC

  W nocy z 19 na 20 sierpnia wybuchło II Powstanie Śląskie.

 • 20.8

  Wojna polsko-bolszewicka: Początek odwrotu Armii Czerwonej na Froncie Południowo-Zachodnim.

 • 25.8

  Grupa powstańców śląskich. Fot. NAC

  Zakończenie II Powstania Śląskiego; dzień wcześniej Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa ogłosiła rozwiązanie niemieckiej policji i powołała Policję Górnego Śląska o polsko-niemieckim składzie.

 • 25.8

  Wojna polsko-bolszewicka: Wojska litewskie zajęły Wilno, po wycofaniu się z niego Armii Czerwonej.

 • 26.8

  W Poznaniu urodził się Stefan Stuligrosz, dyrygent, kompozytor, pedagog; twórca i wieloletni dyrygent Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”.

 • 31.8

  Rtm. Kornel Krzeczunowicz - jeden z bohaterów spod Komarowa, który przeprowadził zwycięską szarżę 8. pułku ułanów. Fot. NAC

  Wojna polsko-bolszewicka: W bitwie pod Komarowem polska kawaleria odniosła zwycięstwo nad sowiecką 1. Armią Konną.

 • 12.9

  W Antwerpii zakończyły się VII Letnie Igrzyska Olimpijskie.

 • 17.9

  Janusz Brochwicz-Lewiński. Fot. PAP/A. Rybczyński

  W Wołkowysku urodził się Janusz Brochwicz-Lewiński, ps. Gryf, żołnierz ZWZ-AK; w czasie Powstania Warszawskiego w batalionie "Parasol"; w 2008 r. awansowany na stopień generała brygady.

 • 20.9

  Józef Piłsudski i Edward Śmigły-Rydz przed bitwą nad Niemnem. Źródło: Wikimedia Commons

  Wojna polsko-bolszewicka: początek bitwy nad Niemnem zakończonej zwycięstwem Wojska Polskiego.

 • 21.9

  Polska delegacja przed wyjazdem na rozmowy pokojowe z bolszewikami w Rydze. 14.09.1920. Źródło: CAW

  Wojna polsko-bolszewicka: Początek konferencji pokojowej w Rydze.

 • 22.9

  W Szembruczku koło Grudziądza urodził się Henryk Zieliński, historyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Śląskiego.

 • 24.9

  W Lozannie zmarł Peter Carl Faberge, jubiler, złotnik, w jego petersburskich pracowniach powstawały słynne jaja, w większości wykonywane na zamówienie rodziny carskiej.

 • 25.9

  W Biłozerce urodził się Siergiej Bondarczuk, rosyjski reżyser, scenarzysta, aktor; twórca filmów „Los Człowieka”, „Wojna i pokój” (nagrodzony Oscarem w 1968 r.) oraz „Borys Godunow”, w których zagrał również główne role.

 • 7.10

  Suwałki. Kościół katedralny św. Aleksandra. Źródło: NAC

  W Suwałkach podpisany został układ polsko-litewski, dotyczący m.in. przebiegu linii demarkacyjnej.

 • 9.10

  Gen. Lucjan Żeligowski. Fot. NAC

  Z rozkazu Józefa Piłsudskiego dowódca 1. Dywizji Piechoty Litewsko-Białoruskiej gen. Lucjan Żeligowski, zajął Wilno i Wileńszczyznę, proklamując utworzenie Litwy Środkowej.

 • 12.10

  Gen. Lucjan Żeligowski w czasie mszy św. przed katedrą w Wilnie. 1920 r. Źródło: BN Polona

  Gen. Lucjan Żeligowski proklamował powstanie Litwy Środkowej, nad którą sprawował władzę jako naczelny dowódca.

 • 12.10

  W Rydze delegacje polska i sowiecka podpisują preliminaria pokojowe oraz umowę rozejmową. 12.10.1920. Źródło: CAW

  Wojna polsko-bolszewicka: w Rydze delegacje polska i sowiecka podpisały preliminaria pokojowe oraz umowę rozejmową.

 • 15.10

  Mapa Polski. 1920 r. Źródło: BN Polona

  Wojna polsko-bolszewicka: Wojska polskie zajęły Mińsk.

 • 18.10

  Marszałek Józef Piłsudski. 1920 r. Źródło: BN Polona

  Zawieszenie broni w wojnie polsko-bolszewickiej; „Kraj, co w dwa lata potrafił wytworzyć takiego żołnierza, jakim wy jesteście, może spokojnie patrzeć w przyszłość” – pisał w rozkazie do polskich żołnierzy Józef Piłsudski.

 • 27.10

  Posterunek Straży Granicznej w Kolibkach - granica Polski i Wolnego Miasta Gdańska. 1927 r. Źródło: NAC

  Rada Ambasadorów proklamowała Gdańsk Wolnym Miastem.

 • 3.11

  Maciej Dawidowski. Źródło: Wikimedia Commons

  W Drohobyczu urodził się Maciej Aleksy Dawidowski, ps. Alek, instruktor harcerski, żołnierz Szarych Szeregów, jeden z bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.

 • 14.11

  Uroczystość wręczenia buławy marszałkowskiej Józefowi Piłsudskiemu. Źródło: NAC

  W Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Józefowi Piłsudskiemu buławy marszałkowskiej.

 • 15.11

  Proklamowano utworzenie Wolnego Miasta Gdańska.

 • 15.11

  W Genewie rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Ligi Narodów.

 • 19.11

  W Łodzi urodził się Janusz Kłosiński, aktor, występował m.in. w łódzkim Teatrze Nowym i Teatrze Narodowym w Warszawie; zagrał w filmach „Ogniomistrz Kaleń”, „Niespotykanie spokojny człowiek”, „Wesołych Świąt”, „Koty to dranie”, a także w serialu „Czterdziestolatek”.

 • 21.11

   Stan Musial. Fot. PAP/EPA

  W Donorze w Pensylwanii urodził się Stan Musial, legendarny amerykański baseballista polskiego pochodzenia.

 • 22.11

  Marszałek Józef Piłsudski we Lwowie z okazji odznaczenia miasta orderem Virtuti Militari. 22.11.1920. Źródło: BN Polona

  Lwów jako pierwsze i jedyne miasto w II RP został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari; uroczystej dekoracji dokonał marszałek Józef Piłsudski.

 • 8.12

  Defilada uczniów Szkoły Morskiej w Tczewie. Źródło: NAC

  W Tczewie została otwarta Szkoła Morska, przeniesiona następnie do Gdyni.

 • 14.12

  W Saint-Louis urodził się Clark Terry, muzyk jazzowy, trębacz.

 • 23.12

  Województwo krakowskie. 1928. Źródło: BN Polona

  Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę, reorganizującą podział administracyjny dawnego zaboru austriackiego i utworzył województwa: krakowskie, lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie.

 • 24.12

  W Pyzdrach urodziła się Ewa Petelska, scenarzystka i reżyserka, żona Czesława Petelskiego, z którym nakręciła m.in. „Ogniomistrza Kalenia”, „Kopernika”, „Kazimierza Wielkiego” i „Bołdyna”.

 • 29.12

  Ludwik Jerzy Kern. Fot. PAP/P. Wierzchowski

  W Łodzi urodził się Ludwik Jerzy Kern – poeta, satyryk, tłumacz, autor utworów dla dzieci „Ferdynand Wspaniały”, „Proszę słonia” i słów do wielu popularnych przebojów muzycznych m.in. „Nie bądź taki szybki Bill”, „Cicha woda”, „Wojna domowa”.

 • 29.12

  Podniesiono banderę na kanonierce ORP Komendant Piłsudski, jednym z pierwszych okrętów polskiej Marynarki Wojennej.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL