> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz historyczny

20 sierpnia

 • Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji - mieszkańcy Pragi zgromadzili się wokół sowieckiego czołgu, stojącego na placu Wacława. 21.08.1968. Fot. PAP/EPA

  Interwencja sił zbrojnych Układu Warszawskiego w Czechosłowacji: w nocy z 20 na 21 sierpnia wojska ZSRS, Polski, Węgier, Bułgarii i NRD wkroczyły na terytorium CSRS.

 • Mordechaj Tenenbaum-Tamaroff. Źródło: Wikimedia Commons

  W czasie powstania w białostockim getcie zginął jego przywódca Mordechaj Tenenbaum-Tamaroff.

 • W Lublinie zmarł Piotr Szczepanik, piosenkarz, gitarzysta, wykonawca jednej z najsłynniejszych polskich ballad „Kochać”; a także takich utworów jak „Goniąc Kormorany” i „Żółte kalendarze”.

 • Andrzej Walicki. Fot. PAP/A. Rybczyński

  W Warszawie zmarł Andrzej Walicki, współtwórca tzw. warszawskiej szkoły historyków idei, wykładowca wielu polskich i zagranicznych uczelni wyższych. Do najważniejszych publikacji Walickiego należą: „Osobowość a historia. Studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej”, „Rosyjska filozofia i myśl społeczna. Od Oświecenia do marksizmu”, „Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu”.

 • W Warszawie sekretarz stanu USA Condoleezza Rice i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podpisali umowę w sprawie lokalizacji w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. W 2009 r. strona amerykańska zmieniła plany w sprawie tarczy antyrakietowej i zrezygnowała z rozmieszczenia w Polsce i Czechach stacjonarnej tarczy antyrakietowej. Do planów jej budowy powrócono w 2016 r., po agresji Rosji na wschodnią Ukrainę.

 • Kazimierz Dziewanowski. Fot. PAP/M. Belina Brzozowski

  W Piszu zmarł Kazimierz Dziewanowski, dziennikarz, publicysta, pisarz, ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych w latach 1990–1996.

 • Premiera filmu „Uprowadzenie Agaty” w reżyserii Marka Piwowskiego.

 • Spotkanie sekretarza KC Józefa Czyrka z przewodniczącym warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej Andrzejem Stelmachowskim, występującym z upoważnienia Episkopatu i Lecha Wałęsy.

 • Głodówka KOR w Podkowie Leśnej trwająca od 7 do 17 maja 1980 r. w kościele św. Krzysztofa. Źródło: IPN

  SB aresztowała ponad dwudziestu członków i współpracowników KOR.

 • Strajk w Stoczni Gdańskiej. 08.1980. Fot. PAP/J. Grelowski

  Apel 64 intelektualistów do władz o rozpoczęcie rozmów z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym na Wybrzeżu.

 • Adolf Dymsza. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  W Górze Kalwarii zmarł Adolf Dymsza, aktor, reżyser, gwiazda polskiego kina i kabaretu; znany z filmów „Antek Policmajster”, „ABC miłości”, „Dodek na froncie”, „Paweł i Gaweł”, „Sportowiec mimo woli”, „Skarb”, „Nikodem Dyzma” i „Cafe pod Minogą”.

 • Jan Gerhard. Fot. PAP/CAF/W. Rozmysłowicz

  Zamordowany został Jan Gerhard, pisarz, publicysta, poseł, redaktor naczelny „Forum”.

 • Minister obrony narodowej gen. Marian Spychalski wydał rozkaz o rozformowaniu Wojskowego Korpusu Górniczego, do którego kierowano poborowych uznawanych za zagrażających systemowi komunistycznemu.

 • W Łodzi urodził się Cezary Harasimowicz, aktor, scenarzysta.

 • Proces przed Sądem Marynarki Wojennej przeciwko oficerom i podoficerom oskarżonym o przynależność do organizacji „kontrrewolucyjnej”.

 • Karl Brandt - komisarz Rzeszy ds. zdrowia i higieny przed trybunałem w Norymberdze. Źródło: Wikimedia Commons

  W Norymberdze zakończył się proces niemieckich lekarzy oskarżonych o przeprowadzanie zbrodniczych eksperymentów medycznych na więźniach obozów koncentracyjnych.

 • Karol Świerczewski. Fot. PAP/CAF/J. Baranowski

  Rozkaz o utworzeniu 2. Armii WP pod dowództwem gen. Karola Świerczewskiego.

 • Powstańcy z batalionu „Kiliński” po zdobyciu PAST-y. Źródło: Wikimedia Commons

  Powstańcy warszawscy zdobyli gmach PAST-y przy ul. Zielnej.

 • W Barwisze koło Moskwy zmarł Leon Chwistek, malarz, teoretyk sztuki, matematyk, filozof; członek utworzonego w ZSRS Związku Patriotów Polskich.

 • Tadeusz Zawadzki. Fot. PAP/CAF Archiwum

  Podczas ataku na niemiecką strażnicę graniczną we wsi Sieczychy koło Wyszkowa poległ Tadeusz Zawadzki „Zośka” – harcmistrz, podporucznik Armii Krajowej, bohater książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”.

 • Getto w Kielcach na przełomie 1939 i 1940 r. Źródło: Wikimedia Commons/Bundesarchiv

  Niemcy rozpoczęli likwidację getta w Kielcach; do 24 sierpnia do obozu zagłady w Treblince wywieźli ok. 20 tys. Żydów, od 1200 do 1500 osób zamordowali na terenie getta.

 • Józef Stalin. Źródło: CBN Polona

  Sowiecki nalot na Warszawę. Liczbę zabitych Niemców obliczano na około 60; 300 miało odnieść rany. Straty wśród ludności cywilnej były dużo wyższe: około 200 zabitych i 800 rannych.

 • Kamienie różnej wielkości symbolizujące macewy – żydowskie nagrobki, upamiętniające 900 000 ofiar zagłady w Treblince. Na 216 kamieniach wypisano nazwy miast, z których przywożono tu Żydów. Fot. PAP/P. Supernak

  Niemcy przeprowadzili likwidację getta w Falenicy, wywożąc jego mieszkańców do obozu zagłady w Treblince.

 • Wojciech Korfanty. Fot. PAP/Reprodukcja

  W Katowicach odbył się pogrzeb Wojciecha Korfantego, dyktatora III Powstania Śląskiego, posła, jednego z przywódców Chrześcijańskiej Demokracji, wicepremiera rządu RP (1923), więźnia brzeskiego, współtwórcy antysanacyjnego Frontu Morges.

 • Pełnomocnik rodziny ks. Jerzego Popiełuszki, adwokat Jan Olszewski. Proces przeciwko sprawcom uprowadzenia i zabójstwa kapłana (tzw. proces toruński) przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu. Toruń 27.12.1984. Fot. PAP/G. Rogiński

  W Warszawie urodził się Jan Olszewski, członek Szarych Szeregów, redaktor „Po prostu”, członek Klubu Krzywego Koła, obrońca w procesach politycznych PRL; współzałożyciel Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, współpracownik KOR; w 1980 r. doradca NSZZ „Solidarność”; współzałożyciel Porozumienia Centrum (1990); jeden z założycieli (1992) i przewodniczący Ruchu dla Rzeczypospolitej; założyciel (1995) i przewodniczący Ruchu Odbudowy Polski; poseł na Sejm, premier RP w latach 1991–1992.

 • Wojna polsko-bolszewicka: Początek odwrotu Armii Czerwonej na Froncie Południowo-Zachodnim.

 • I wojna światowa: Kapitulacja rosyjskiej załogi Twierdzy Modlin przed wojskami niemieckimi.

 • W Poznaniu cesarz Wilhelm II Hohenzollern dokonał uroczystego otwarcia Zamku Cesarskiego.

 • W Bar-de-luc w Lotaryngii urodził się Raymond Poincare, francuski polityk, minister zagranicznych i premier (1912–1913; 1922–1924; 1926–1929); prezydent Francji w latach 1913–1920; 4 czerwca 1917 r. wydał dekret o utworzeniu Armii Polskiej we Francji.

 • Bolesław Prus. Źródło: CBN Polona

  W Hrubieszowie urodził się Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki herbu Prus, pisarz, prozaik, nowelista i publicysta okresu pozytywizmu, współtwórca polskiego realizmu, kronikarz Warszawy, myśliciel i popularyzator wiedzy; autor powieści „Lalka”, „Faraon” i „Emancypantki”.

 • Brat Albert (Adam Chmielowski). Fot. NAC

  W Igołomi pod Krakowem urodził się Adam Chmielowski, Brat Albert, zakonnik, malarz, założyciel zgromadzeń zakonnych albertynów i albertynek oraz przytulisk dla bezdomnych; uczestnik Powstania Styczniowego. Kanonizowany przez papieża Jana Pawła II w 1989 r.

 • Fragment obrazu Jana Matejki "Rejtan". Fot. PAP/T. Gzell

  W Hruszówce urodził się Tadeusz Reytan, konfederat barski; w 1773 r. poseł nowogródzki na Sejm nadzwyczajny w Warszawie, w czasie którego w dramatyczny sposób protestował przeciwko zatwierdzeniu I rozbioru Polski.

 • Jeremi Wiśniowiecki. Źródło: Wikimedia Commons

  W obozie wojskowym pod Pawłoczą na Ukrainie zmarł książę Jeremi Wiśniowiecki.

 • Zygmunt III Waza - poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Fot. PAP/Reprodukcja

  Król Zygmunt III Waza wydał akt zabraniający drukowania i sprzedaży księgi „Zwierciadło Korony Polskiej” Sebastiana Miczyńskiego, ponieważ przyczyniała się do podburzania nastrojów i ataków na ludność żydowską.

 • We Lwowie urodził się Józef Bartłomiej Zimorowic, poeta, satyryk, autor dzieł historycznych; burmistrz Lwowa.

 • Konrad von Wallenrode został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego; był pierwowzorem bohatera dramatu Adama Mickiewicza.

 • W Malborku zmarł Konrad III Zoellner von Rotenstein, wielki mistrz zakonu krzyżackiego od 1382 r.

 • Urodził się książę Bolesław III Krzywousty.