Daty

Kalendarz dat

1651

 • 28.6

  Powstanie Chmielnickiego: Początek trzydniowej bitwy wojsk polskich z armią kozacko-tatarską pod Beresteczkiem.

 • 30.6

  Zwycięstwo wojsk polskich nad armią kozacko-tatarską pod Beresteczkiem.

 • 18.7

  W Krakowie odbyła się egzekucja przywódcy powstania chłopskiego na Podhalu, Aleksandra Kostki-Napierskiego.

 • 20.8

  Jeremi Wiśniowiecki. Źródło: Wikimedia Commons

  W obozie wojskowym pod Pawłoczą na Ukrainie zmarł książę Jeremi Wiśniowiecki.

 • 28.9

  Po bitwie pod Białą Cerkwią podpisana została krótkotrwała ugoda pomiędzy Rzeczpospolitą a Kozakami.

 • 20.11

  Zmarł Mikołaj Potocki, hetman wielki koronny.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL