> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Kalendarz historyczny

27 lipca

 • Kazimierz Mikulski. Fot. PAP/CAF/W. Rozmysłowicz

  W Krakowie zmarł Kazimierz Mikulski, malarz i scenograf, członek II Grupy Krakowskiej, współzałożyciel i aktor teatru Cricot 2.

 • Stanisław Jędryka. Fot. PAP/B. Zborowski

  W Sosnowcu urodził się Stanisław Jędryka, reżyser i scenarzysta filmowy, twórca m.in. seriali: „Wakacje z duchami”, „Podróż za jeden uśmiech” oraz „Stawiam na Tolka Banana”.

 • W Krakowie rozpoczęła się pielgrzymka apostolska papieża Franciszka do Polski z okazji 1050. rocznicy chrztu Mieszka I i na odbywające się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży.

 • W Londynie odbyła się ceremonia otwarcia XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich. Polscy sportowcy zdobyli na nich 10 medali – 2 złote, 2 srebrne i 6 brązowych.

 • Igor Przegrodzki. Fot. PAP/A.Rybczyński

  W Skolimowie zmarł Igor Przegrodzki, aktor teatralny i filmowy, pedagog; przez większość kariery związany z Teatrem Polskim we Wrocławiu; znakomity odtwórca ról w sztukach Witolda Gombrowicza.

 • Sąd Najwyższy uchylił wyroki, które zapadły na początku lat sześćdziesiątych w tak zwanej „aferze mięsnej”.

 • Na terenie Stoczni Gdańskiej realizowany jest film „Człowiek z żelaza” w reżyserii Andrzeja Wajdy. 15.02.1981. Fot. PAP/CAF/J. Uklejewski

  Oficjalna premiera filmu „Człowiek z żelaza” w reżyserii Andrzeja Wajdy.

 • Magdalena Różczka. Fot.PAP/S.Leszczyński

  W Nowej Soli urodziła się Magdalena Różczka, aktorka.

 • Władysław Kiernik. Fot. PAP/CAF

  W Warszawie zmarł Władysław Kiernik, prawnik, polityk ruchu ludowego (PSL, PSL „Piast”, ZSL), jeden z przywódców Centrolewu, więzień twierdzy brzeskiej.

 • Kazimierz Bagiński. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  W Phoenix w Stanach Zjednoczonych zmarł Kazimierz Bagiński, działacz ruchu ludowego (PSL „Wyzwolenie”, SL), poseł na Sejm RP, jeden z przywódców Centrolewu.

 • Wincenty Pstrowski. Fot. PAP/CAF

  Wincenty Pstrowski wezwał górników do podjęcia „współzawodnictwa pracy i przekraczania norm”.

 • Władysław Filipkowski. Lata międzywojenne. Fot. CAW/WBH. Źródło: Wikimedia Commons

  Po kilkudniowych walkach oddziały Armii Krajowej wraz z oddziałami Armii Czerwonej zajęły Lwów; po opanowaniu miasta NKWD aresztowało komendanta Obszaru Lwowskiego AK płk. Władysława Filipkowskiego oraz wielu innych oficerów i żołnierzy AK.

 • Płk Kazimierz Tumidajski, komendant Lubelskiego Okręgu AK. Źródło: IPN

  W Lublinie NKWD aresztowało sztab Lubelskiego Okręgu AK oraz Delegata Rządu Władysława Cholewę.

 • Armia Czerwona wkroczyła do Białegostoku.

 • Wojska 1. Frontu Białoruskiego po sforsowaniu Wisły zdobyły przyczółki w rejonie Magnuszewa i Puław.

 • Żołnierze Batalionu "Zośka" na terenie wyzwolonej Gęsiówki. 08.1944. Źródło: Wikimedia Commons

  Niemcy przystąpili do ewakuacji obozu koncentracyjnego przy ul. Gęsiej w Warszawie. Około 400 więźniów Żydów niezdolnych do marszu i chorych rozstrzelali.

 • Zarządzenie gubernatora Dystryktu Warszawskiego Ludwiga Fischera wzywające mieszkańców Warszawy do stawienia się następnego dnia do budowy umocnień.

 • Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu. 2005 r. Fot. PAP/M. Trembecki

  Niemieckie władze okupacyjne wysłały z getta w Przemyślu do obozu zagłady w Bełżcu transport ponad 3800 Żydów.

 • Halina Kowalska. Fot. PAP/CAF/Archiwum

  W Brzezinach urodziła się Halina Kowalska, aktorka teatralna i filmowa („Drewniany różaniec”, „Nie lubię poniedziałku”, „Sanatorium pod klepsydrą”).

 • MS „Chrobry”. Fot. NAC

  Podniesiono banderę na statku pasażerskim MS „Chrobry”, ostatnim nowym polskim transatlantyku.

 • Wojna polsko-bolszewicka: Armia Czerwona zajęła Osowiec.

 • Dziedziniec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lata międzywojenne. Fot. NAC

  Episkopat Polski założył Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 • Walki Brygady Strzelców Polskich, wchodzącej w skład wojsk rosyjskich, z wojskami niemieckimi nad Szczarą w rejonie Baranowicz.

 • Jerzy Giedroyc. Fot. PAP/J. Ruciński

  W Mińsku Litewskim urodził się Jerzy Giedroyc, polityk, publicysta, twórca i redaktor emigracyjnego „Instytutu Literackiego” i pisma „Kultura”, żołnierz Brygady Karpackiej, twórca i propagator koncepcji o szczególnym znaczeniu suwerenności Białorusi, Litwy i Ukrainy dla bezpieczeństwa i niepodległości Polski.

 • W Tomaszowie Mazowieckim urodził się Oskar Lange, polski ekonomista i polityk, członek Rady Państwa PRL.

 • W Warszawie urodził się Władysław Kiernik, prawnik, polityk ruchu ludowego PSL, PSL „Piast”, ZSL, jeden z przywódców Centrolewu, więzień twierdzy brzeskiej.

 • W Warszawie urodził się Leopold Julian Kronenberg, finansista, bankier, działacz gospodarczy.

 • Jakub Wujek. Źródło: Wikimedia Commons

  W Krakowie zmarł Jakub Wujek, jezuita, teolog, pisarz religijny, autor jednego z najbardziej znanych przekładów Biblii na język polski.

 • Wojska krzyżackie zajęły i zniszczyły miasto Pyzdry, próbując pojmać syna Władysława Łokietka, królewicza Kazimierza. Próba odzyskania miasta przez rycerstwo wielkopolskie pod dowództwem Wincentego z Szamotuł zakończyła się porażką.