Daty

Kalendarz dat

1849

 • 7.1

  Łukasz Gołębiowski. Źródło: CBN Polona

  W Kazimierówce w Lubelskiem zmarł Łukasz Gołębiowski, bibliotekarz, żołnierz Insurekcji Kościuszkowskiej, pionier polskich badań etnograficznych. 

 • 18.1

  Aleksander Świętochowski. Źródło: CBN Polona

  W Stoczku Łukowskim na Podlasiu urodził się Aleksander Świętochowski, pisarz, publicysta, filozof i historyk, główny ideolog polskiego pozytywizmu.

 • 30.1

  W Wyrzece koło Śremu urodził się Piotr Wawrzyniak, ksiądz, działacz społeczny i gospodarczy.

 • 18.2

  W Warszawie urodził się Leon Barszczewski, topograf, geolog, podróżnik, fotograf, badacz Azji Środkowej; pułkownik armii rosyjskiej.

 • 20.2

  W Warszawie urodził się Leon Barszczewski, fotograf, etnograf, dokumentalista kultury Azji Środkowej, pułkownik armii rosyjskiej.

 • 24.2

  W Wiedniu zmarł Wacław Zalewski, pisarz, poeta, polityk, gubernator Galicji (1848-49).

 • 15.3

  W Paryżu ukazał się pierwszy numer "Trybuny Ludów", dziennika politycznego założonego i redagowanego przez Adama Mickiewicza.

 • 24.3

  We Lwowie urodził się Tadeusz Barącz, rzeźbiarz, autor m.in. lwowskiego pomnika króla Jana III Sobieskiego.

 • 3.4

  Portret Juliusza Słowackiego. Źródło: CBN Polona

  W Paryżu zmarł Juliusz Słowacki, poeta, dramaturg, jeden z najwybitniejszych twórców polskiego romantyzmu; autor m.in. dramatów „Kordian”, „Balladyna”, „Sen srebrny Salomei”, „Mazepa”, „Samuel Zborowski”, a także poematów „Beniowski”, „Anhelli”, „Król-Duch”. 

 • 27.7

  W Warszawie urodził się Leopold Julian Kronenberg, finansista, bankier, działacz gospodarczy.

 • 31.7

  Sanodor Petofi. Fot. Wikimedia Commons

  W bitwie pod Segesvarem zginął Sandor Petofi, węgierski poeta, uczestnik powstania węgierskiego, adiutant generała Józefa Bema.

 • 9.8

  Portret gen. Józefa Bema. Źródło: CBN Polona

  Pod Temeszwarem armia węgierska dowodzona przez gen. Józefa Bema poniosła klęskę w starciu z wojskami austriackimi i rosyjskimi.

 • 25.9

  W Wiedniu zmarł Johann Strauss (starszy), kompozytor, skrzypek, dyrygent, autor „Marsza Radetzkiego”.

 • 30.9

  W Krakowie urodził się Michał Bobrzyński, historyk, przywódca konserwatystów krakowskich (stańczyków).

 • 7.10

  W Baltimore zmarł Edgar Allan Poe, prozaik, poeta, krytyk literacki; twórca prozy detektywistycznej, autor m.in. nowel „Zagłada domu Usherów” i „Złoty żuk”.

 • 11.10

  W Suwałkach urodził się Alfred Wierusz-Kowalski, malarz; tematem jego dzieł były głównie sceny rodzajowe, często z motywami koni i wilków; autor obrazów „W pościgu za Tatarem”, „W polu”, „Na tropie” i „Nocna jazda”. 

 • 17.10

  Fryderyk Chopin. Źródło: CBN Polona

  W Paryżu zmarł Fryderyk Chopin, kompozytor, pianista; następnego dnia po jego śmierci Cyprian Norwid napisał w nekrologu w „Dzienniku Polskim”: „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem – świata Obywatel, Fryderyk Chopin, zeszedł z tego świata”; artysta został pochowany na paryskim cmentarzu Pere-Lachaise, jego siostra, Ludwika Jędrzejewiczowa, zabrała serce kompozytora do Warszawy, gdzie umieszczono je w kościele Świętego Krzyża.

 • 30.10

  Reprodukcja fotografii Fryderyka Chopina z 1848 r. Fot. PAP/CAF

  W Paryżu, po uroczystościach żałobnych w kościele św. Magdaleny, na cmentarzu Pere Lachaise odbył się pogrzeb Fryderyka Chopina; jego serce zostało przewiezione do Polski i umieszczone w kościele św. Krzyża w Warszawie.

 • 7.11

  Józef Chełmoński. Źródło: CBN Polona

  We wsi Boczki pod Łowiczem urodził się Józef Chełmoński, malarz, przedstawiciel realizmu, autor obrazów „Odlot żurawi”, „Babie lato”, „Czwórka”, „Bociany”.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL