> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

18 PAźDZIERNIKA

 • 1986 / 35 lat
  Gen. Wilhelm Orlik-Rueckemann. Fot. CAW

  W Ottawie zmarł gen. Wilhelm Orlik-Rueckemann, oficer Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej; generał WP; w kampanii 1939 r. dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP).

 • 1976 / 45 lat
  Pomnik Grunwaldzki. Kraków, 1982 r. Fot. PAP/J. Ochoński

  W Krakowie po rekonstrukcji odsłonięty został Pomnik Grunwaldzki, ufundowany w 1910 r. przez Ignacego Paderewskiego, zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej.

 • 2002 / 19 lat

  Premiera filmu „Edi” w reżyserii Piotra Trzaskalskiego.

 • 1997 / 24 lata

  W Warszawie zmarł Leonard Andrzejewski, aktor.

 • 1993 / 28 lat

  Prezydent Lech Wałęsa desygnował Waldemara Pawlaka na stanowisko premiera.

 • 1988 / 33 lata
  Jan Świderski. Fot. PAP/J. Morek

  W Warszawie zmarł Jan Świderski, aktor, reżyser teatralny, pedagog.

 • 1987 / 34 lata
  Stanisław Bareja. Fot. PAP/CAF/S. Kraszewski

  Premiera serialu telewizyjnego „Zmiennicy” w reżyserii Stanisława Barei.

 • 1981 / 40 lat
  Gen. Wojciech Jaruzelski. Fot. PAP/CAF/T. Zagoździński

  Gen. Wojciech Jaruzelski zastąpił Stanisława Kanię na stanowisku I sekretarza KC PZPR.

 • 1980 / 41 lat
  Ogłoszenia i informacje Komitetu Założycielskiego NZS wywieszone na tablicach przed wejściem na dziedziniec UW. 09.1980. Fot. PAP/J. Morek

  W Warszawie przedstawiciele Komitetów Założycielskich NZS uchwalili statut i wybrali ogólnopolskie władze związku.

 • 1978 / 43 lata

  Zmarł Zbigniew Marian Ziembiński, reżyser, aktor, twórca nowoczesnego teatru w Brazylii.

 • 1976 / 45 lat
  Realizacja filmu „Brunet wieczorową porą”: z prawej reżyser Stanisław Bareja, z lewej aktorzy Janina Traczykówna, Krzysztof Kowalewski. Fot. PAP/CAF/W. Rozmysłowicz

  Premiera filmu „Brunet wieczorową porą” w reżyserii Stanisława Barei.

 • 1972 / 49 lat
  Wojciech Kuczok. Fot. PAP/A. Grygiel

  W Chorzowie urodził się Wojciech Kuczok, prozaik, poeta, scenarzysta, krytyk filmowy.

 • 1965 / 56 lat
  Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Fot. PAP/S. Pulcyn

  Pomnik ks. Józefa Poniatowskiego został przeniesiony z warszawskich Łazienek przed Pałac Namiestnikowski przy Krakowskim Przedmieściu.

 • 1956 / 65 lat

  W nocy z 18 na 19 października sowieckie wojska z Legnicy i Bornego-Sulinowa skierowały się w stronę Warszawy.

 • 1956 / 65 lat

  Sowieccy przywódcy, przeciwni objęciu władzy w Polsce przez Władysława Gomułkę, zażądali od Edwarda Ochaba odroczenia VIII plenum KC PZPR.

 • 1954 / 67 lat
  Gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer. Fot. NAC

  W Toronto zmarł gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer, współzałożyciel polskiego harcerstwa, oficer Legionów Polskich, generał WP.

 • 1950 / 71 lat
  Marek Kondrat. Fot. PAP/G. Michałowski

  W Krakowie urodził się Marek Kondrat, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, znany z ról w filmach „Zaklęte rewiry”, „C.K. Dezerterzy”, „Pułkownik Kwiatkowski”, „Dzień świra”, „Weiser”, a także serialu „Ekstradycja”.

 • 1949 / 72 lata

  Rząd polski uznał Niemiecką Republikę Demokratyczną.

 • 1948 / 73 lata
  Feldmarszałek Walter von Brauchitsch. Fot. NAC

  W Hamburgu zmarł Walter von Brauchitsch, niemiecki feldmarszałek, w latach 1938–1941 naczelny dowódca armii lądowej; dowodził m.in. kampaniami przeciwko Polsce, Francji i ZSRS.

 • 1944 / 77 lat

  W nocy z 17/18 października doszło do największej masakry na Pawiaku. Hitlerowcy rozstrzelali z broni maszynowej ponad sześciuset więźniów.

 • 1944 / 77 lat

  W Częstochowie zastrzelony został płk Stanisław Nakoniecznikoff-Klukowski, ps. Kmicic, komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych (1944); powodem zabójstwa był prawdopodobnie popierany przez niego plan podporządkowania NSZ Armii Krajowej.

 • 1942 / 79 lat

  Likwidacja getta w Brześciu nad Bugiem.

 • 1938 / 83 lata

  W Krakowie urodził się Tadeusz Kwinta, aktor, związany m.in. z krakowskim Teatrem Ludowym oraz Teatrem im. Juliusza Słowackiego; w latach 1986–1990 dyrektor artystyczny Teatru Bagatela.

 • 1928 / 93 lata
  Gen. Tadeusz Rozwadowski. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  W Warszawie zmarł gen. Tadeusz Rozwadowski, generał armii austriackiej, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej; w latach 1921–1926 generalny inspektor kawalerii; podczas zamachu majowego w 1926 r. dowódca wojsk rządowych.

 • 1922 / 99 lat

  W Oleszycach na Podkarpaciu urodził się Olgierd Terlecki, pisarz, publicysta; w czasie II wojny światowej żołnierz II Korpusu Polskiego.

 • 1920 / 101 lat
  Marszałek Józef Piłsudski. 1920 r. Źródło: CBN Polona

  Zawieszenie broni w wojnie polsko-bolszewickiej; „Kraj, co w dwa lata potrafił wytworzyć takiego żołnierza, jakim wy jesteście, może spokojnie patrzeć w przyszłość” – pisał w rozkazie do polskich żołnierzy Józef Piłsudski.

 • 1914 / 107 lat

  Dowództwo rosyjskie wyraziło zgodę na tworzenie u boku armii rosyjskiej przez Witolda Gorczyńskiego ochotniczego oddziału polskiego, nazywanego później Legionem Puławskim lub Legionem Gorczyńskiego.

 • 1904 / 117 lat

  W Warszawie urodził się Czesław Centkiewicz, pisarz, podróżnik, reportażysta, autor książek dla dzieci i młodzieży, twórca tzw. nurtu polarnego w polskiej literaturze.

 • 1888 / 133 lata
  Edward Lipiński. Fot. PAP/T. Michalak

  W Nowym Mieście nad Pilicą urodził się Edward Lipiński, ekonomista, działacz PPS, członek PZPR; jeden z założycieli Komitetu Obrony Robotników.

 • 1879 / 142 lata

  W Dyneburgu urodził się Grzegorz Fitelberg, dyrygent, kompozytor, skrzypek.

 • 1844 / 177 lat

  Rozpoczęto budowę Kanału Elbląskiego.

 • 1835 / 186 lat

  Urodził się Bolesław Limanowski, polski historyk, socjolog, polityk, działacz socjalistyczny i niepodległościowy.

 • 1831 / 190 lat

  Car Mikołaj I wydał „Manifest do Rosjan i armii rosyjskiej z okazji zakończenia wojny przeciwko Polsce”, w którym określił powstańców jako „buntowników”.

 • 1815 / 206 lat

  Powstała Rzeczypospolita Krakowska – półdemokratyczna republika oparta na Kodeksie Napoleona, pozostająca pod kontrolą Imperium Rosyjskiego, Królestwa Prus i Cesarstwa Austriackiego. Wolne Miasto stało się ostoją dla osób z pozostałych zaborów i powstańczym „korytarzem”. Zlikwidowane w 1846 roku w ramach represji za powstanie krakowskie.

 • 1596 / 425 lat
  Mitra unickich biskupów przemyskich. Źródło: CBN Polona

  Podczas synodu w Brześciu Litewskim doszło do założenia kościoła unickiego (tzw. Unia brzeska). Ruch ten miał na celu podporządkowanie kościoła prawosławnego jurysdykcji papieskiej na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Unici zobowiązali się uznać dogmaty Kościoła katolickiego i zwierzchnictwo papieża, w zamian za to zachowali swój obrządek, kalendarz juliański i organizację kościelną.

 • 1558 / 463 lata
  Zygmunt II August - cykl Jana Matejki „Poczet królów i książąt polskich”. Fot. PAP/Reprodukcja

  Na polecenie króla Zygmunta II Augusta Prosper Provano zorganizował pierwszą pocztę polską, łączącą Kraków z Wenecją.

 • 1523 / 498 lat
  Anna Jagiellonka. Źródło: CBN Polona

  W Krakowie urodziła się Anna Jagiellonka, królowa Polski w latach 1575–1596, żona króla Stefana Batorego.

 • 1166 / 855 lat

  W walce z Prusami zginął książę Henryk Sandomierski.

sonda

Całościową biografię jakiej postaci z historii XX w. chciałbyś przeczytać w 2022 r.:

Wybory
Układ Sikorski-Majski i powołanie Armii Andersa – 80. rocznica

 

Rocznica

 • 30.07.1940

  Układ Sikorski-Majski i powołanie Armii Andersa – 80. rocznica

  80 lat temu, 30 lipca 1941 r., w Londynie podpisano polsko-sowieckie porozumienie, które do historii przeszło jako układ Sikorski-Majski. Umowa zakładała odnowienie stosunków dyplomatycznych i stworzenie polskiej armii w ZSRS. Jej zapisy wzbudziły ogromne kontrowersje, ponieważ nie oznaczały przywrócenia granicy z 1939 r.

  Zobacz rocznicę

Newsletter

MKiDN
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Wojskowe Biuro Historyczne
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Ośrodek Karta
 • Biblioteka narodowa
 • Żydowski Instytut Historyczny
 • Ośrodek pamięć i Przyszłość
 • Polski Instytut Sztuki Filmowej
 • Filmoteka Szkolna
 • Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Magazyn Historyczny Mówią wieki